Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  mars 2019

  21 mar

  Windows Virtual Desktop now in public preview

  Get started today with Windows Virtual Desktop in public preview. Deploy and scale Windows desktops and apps on Azure in minutes.

  18 mar

  Klusterautoskalning för Azure Kubernetes Service (AKS) finns i förhandsversion

  Med AKS-klusterautoskalning kan du skala effektivare och köra program utan stilleståndstid.

  18 mar

  Granskningsloggning av kontrollplanet i Azure Kubernetes Service (AKS) finns nu i förhandsversion

  Måltillgänglighet: Q1 2019

  : Använd granskningsloggning i AKS för att skapa ett kronologiskt register med anrop som har gjorts till Kubernetes API-servern, d.v.s. kontrollplanet.

  18 mar

  PostgreSQL-tillägg i Azure Data Studio och PostgreSQL-tillägg i Visual Studio Code

  Måltillgänglighet: Q1 2019

  Vårt dataredigeringsprogram Azure Data Studio för flera plattformar har nu förhandsstöd för PostgreSQL. Ett Microsoft-tillägg för PostgreSQL i Visual Studio Code finns nu också i förhandsversion.

  15 mar

  Public preview: Adaptive network hardening in Azure Security Center

  Adaptive network hardening in Azure Security Center is in public preview and can help you secure connections to and from the public internet.

  15 mar

  Azure Security Center: Instrumentpanel för regelefterlevnad i offentlig förhandsversion

  Den nya instrumentpanelen för regelefterlevnad i Azure Security Center finns nu i offentlig förhandsversion. Med instrumentpanelen blir det enklare att följa regelkrav och förordningar eftersom du får information om din efterlevnadsstandard.

  15 mar

  Uppdatering 19.03 för Azure Sphere finns nu som offentlig förhandsversion

  Vi har nu stöd för både ett Retail Evaluation-flöde och ett Retail-flöde för Azure Sphere OS.

  14 mar

  Arbetsbelastningsprioritet (förhandsgranskning) för Azure SQL Data Warehouse

  Hantera arbetsbelastningar mer effektivt genom att använda arbetsbelastningsprioritet. Funktionen är nu tillgänglig för förhandsgranskning i Azure SQL Data Warehouse.

  6 mar

  Hotinformationsbaserad filtrering för Azure Firewall finns nu i förhandsversion

  Hotinformationsbaserad filtrering för Azure Firewall finns nu i förhandsversion. Med hotinformationsfeeden som lagts till i filtreringsfunktionerna ökar möjligheterna att avisera och neka trafik från och till kända skadliga IP-adresser och domäner.

  6 mar

  Microsoft Azure Logic Apps Connector for 3270 Screens är nu tillgängligt i offentlig förhandsversion

  Med Microsoft Logic Apps med nya Microsoft Connector for 3270 Screens (3270 Connector) kan företagsutvecklare skapa moderna program som automatiserar användarnas uppgiftsflöden baserat på äldre IBM 3270-stordatorprogram från IBM, för att leverera RPA (Robotic Process Automation) och andra integreringsmöjligheter som kan omvandla verksamheten.

  6 mar

  Nya funktioner i Azure Monitor-aviseringar

  Azure Monitor har två nya funktioner: aviseringar för flera resurser och dynamiska tröskelvärden som gör det enklare och mer skalbart för dig att skapa måttaviseringar för Azure Monitor.

  februari 2019

  26 feb

  Brandväggsregler för Azure Container Registry och Virtual Network (förhandsversion)

  Azure Container Registry har nu stöd för containerregister som kan placeras i ett virtuellt nätverk, vilket eliminerar den offentliga slutpunkten och gör det möjligt att använda brandväggsregler för åtkomst till specifika externa resurser.

  26 feb

  Azure App Service – WildFly på Linux finns som förhandsversion

  WildFly i Azure App Service på Linux finns nu som förhandsversion. Kör Java EE-appar på Azure och utnyttja Azures infrastruktur för säkerhet och skalbarhet.

  25 feb

  Dataomvandling i hög skala utan kod med Azure Data Factory

  Du kan visuellt designa, skapa och hantera dataomvandlingsprocesser utan att du behöver lära dig Spark eller ha djupare kunskaper i den distribuerade infrastrukturen.

  25 feb

  Data Migration Assistant-stöd för Cassandra till Azure Cosmos DB-utvärdering

  Data Migration Assistant (förhandsversion) hjälper till att migrera data från Cassandra till Azure Cosmos DB.

  25 feb

  Azure Maps-händelser i Azure Event Grid

  Nu finns Azure Maps som händelseutfärdare i Event Grid.

  25 feb

  Azure SQL DB som referensindata

  Azure Stream Analytics har nu inbyggt stöd för Azure SQL DB som källa för referensindata.

  25 feb

  Maskininlärningsbaserade funktioner för avvikelseidentifiering i Azure Stream Analytics (förhandsversion)

  Med Stream Analytics kan utvecklare nu enkelt lägga till funktioner för avvikelseidentifiering genom att tillhandahålla färdiga maskininlärningsmodeller direkt i språket SQL.

  25 feb

  Integration Service Environment

  Integration Service Environment är en helt isolerad och dedikerad miljö för säker anslutning av molnprogram och lokala program.

  15 feb

  Azure Sphere version 19.02

  Nu tillgänglig: Azure Sphere version 19.02. I den här uppdateringen fokuserar vi på mer omfattande enhetsfunktioner, nya referenslösningar och på att prioritera funktioner som efterfrågats via feedback.

  Utforska