Azure-uppdateringar

Få de senaste uppdateringarna av Azure-produkter och -funktioner som uppfyller dina molninvesteringsbehov. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

augusti 2020

6 aug

Selective disks backup for Azure Virtual Machine is in public preview

FÖRHANDSVERSION

Optimize your costs and enjoy faster backup and restore operations by selectively backing up a subset of the data disks in a VM.

 • Azure Backup
 • Features
5 aug

Azure Monitor for containers with Azure Portal now supports Kubernetes resource view

FÖRHANDSVERSION

Azure monitor for containers with Azure portal now supports new Kubernetes resource view. In this new view you can diagnose the issue by drilling down to resource types including deployments, pods, and replica sets & see historical data trend and overall usage over time.

 • Microsoft Azure Portal
 • Azure Monitor
 • Services
5 aug

Configurable backup storage redundancy option for Azure SQL Managed Instance

FÖRHANDSVERSION

More flexibility and choice for backup storage redundancy with the addition of LRS and ZRS storage options.

 • Azure SQL Database
 • Features
5 aug

Simplify and Modernize your Java and Spring workloads with Azure Service Bus

FÖRHANDSVERSION

In order to provide Azure Service Bus to more customers irrespective of their application stack and application ecosystem, and in keeping with that vision, we’re announcing feature parity with Java Message Service (JMS) 2.0 over AMQP.

 • Service Bus
 • Features
 • Services
5 aug

Audit Logs of Azure Monitor logs queries now available

FÖRHANDSVERSION

The Azure Monitor Logs service allows you to collect telemetry of all types across their entire infrastructure and query this telemetry to collect insights. We are announcing a new capability to collect audit logs about query execution.

 • Azure Monitor
 • Features
5 aug

Kubernetes resource view is in public preview

FÖRHANDSVERSION

Kubernetes resource view allows developers to use point and click navigation to see live, in-depth details of their workloads.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features

juli 2020

31 jul

New regions added for Azure Blob storage object replication public preview

FÖRHANDSVERSION

We have expanded the preview regions for Azure Blob storage object replication to include East US 2, Central US. You can start previewing this feature on any existing or new General-purpose (GPv2) storage accounts in those regions.

 • Lagringskonton
 • Features
29 jul

IoT Plug and Play new features now in public preview

FÖRHANDSVERSION

IoT Plug and Play new features in Public Preview to continue simplifying IoT.

 • Azure IoT Hub
 • Features
 • Services
27 jul

Azure Blob storage—Network File System 3.0 protocol support is now in preview

FÖRHANDSVERSION

NFS 3.0 protocol support for Azure Blob storage is now in preview. Azure Blob storage is the only storage platform that supports NFS 3.0 protocol over object storage natively (no gateway or data copying required), with crucial object storage economics.

 • Blob Storage
 • Premium Blob Storage
 • Features
25 jul

Azure Data Explorer – nu stöds mappning av transformeringar med ett klick

FÖRHANDSVERSION

Azure Data Explorer – nu stöds mappning av transformeringar med ett klick som en del av schemadefinitionen med den intuitiva användarupplevelsen.

 • Azure Data Explorer
 • Features
 • Services
21 jul

Machine Learning services on Azure SQL Managed Instance is in limited preview

FÖRHANDSVERSION

Machine Learning Services, a feature of Azure SQL Managed Instance, provides in-database support for R and Python scripts (in limited preview).

 • Azure SQL Database
 • Features
21 jul

New Azure Stack HCI Preview

FÖRHANDSVERSION

Integrate hyperconverged infrastructure with Azure and hybrid services to run virtual workloads on-premises.

 • Microsoft Inspire
21 jul

Java 11 för Azure Functions finns nu tillgängligt som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Java 11 för Azure Functions finns nu tillgängligt som förhandsversion för prenumerationsavtalen Förbrukning och Premium på Windows och Linux.

 • Azure Functions
 • Features
21 jul

OpenID Connect support for Azure App Service and Azure Functions (in preview)

FÖRHANDSVERSION

A new capability (in preview) allows you to configure your Azure App Service and Azure Functions apps for login authentication through any OpenID Connect provider.

 • App Service
 • Azure Functions
 • Features
21 jul

Förhandsgranskning av Azure IoT Connector för FHIR är nu tillgänglig

FÖRHANDSVERSION

En förhandsgranskning av Azure IoT Connector, en funktion i Azure API for FHIR, är nu tillgänglig i fler Azure-regioner. Funktionen möjliggör fjärrövervakning, telemedicin och kliniska utvärderingar av patienter genom att mata in hälsodata från medicinska och icke-medicinska enheter på ett säkert, skalbart och kompatibelt sätt.

 • Azure-API för FHIR
 • Features
21 jul

Now install network virtual appliances directly into an Azure Virtual WAN hub

FÖRHANDSVERSION

Several new capabilities for Azure Virtual WAN are now in preview—including the option to install network virtual appliances directly into a virtual WAN hub as an option for SD-WAN connectivity.

 • Virtuellt WAN
 • Services
21 jul

Azure-disklagring med Azure Private Link-integrering finns som förhandsgranskning

FÖRHANDSVERSION

Azure-disklagring har nu förbättrade säkerhetsalternativ för export och import via integrering med Azure Private Link.

 • Disklagring
 • Features
 • Microsoft Inspire
21 jul

Prestandanivåer för Azure-disklagring finns nu i begränsad förhandsgranskning

FÖRHANDSVERSION

Med Azure-disklagring kan du nu ange prestandanivåer (i begränsad förhandsgranskning) under en viss tidsperiod baserat på behovet av arbetsbelastningar.

 • Managed Disks
 • Features
 • Microsoft Inspire
21 jul

Azure Monitor for SAP Solutions is now available in preview

FÖRHANDSVERSION

Azure Monitor for SAP Solutions is a new Azure-native monitoring product for customers running SAP landscapes on Azure. It’s now available in public preview in US East, US East 2, US West 2, and West Eu regions.

 • Azure Monitor
 • Open Source
 • Operating System
 • Pricing & Offerings
21 jul

Secure Azure Kubernetes Service (AKS) pods with Azure Policy (in preview)

FÖRHANDSVERSION

To improve the security of your Azure Kubernetes Service (AKS) cluster, secure your pods with Azure Policy (in preview). Users can choose from a list of built-in options and apply those policies to secure pods.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Policy
 • Features

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region