Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

januari 2020

22 jan

Azure Active Directory-stöd i Azure Database for MySQL

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för Azure Active Directory-integration för Azure Database for MySQL tillgängligt som en förhandsversion.

 • Azure Database for MySQL
22 jan

Enklare Azure Secure Score

FÖRHANDSVERSION

Nu är funktionen för kontroller av säkerhetspoäng i Azure Security Center tillgänglig som en förhandsversion.

 • Säkerhetscenter
 • Security
22 jan

Stöd för peering för virtuella nätverk och ExpressRoute i Azure Red Hat OpenShift

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för virtuella nätverk och ExpressRoute i Azure Red Hat OpenShift tillgängligt som en förhandsversion.

 • Azure Red Hat OpenShift
22 jan

Nu är privata slutpunkter i Azure Red Hat OpenShift tillgängliga som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Stöd för privata slutpunkter i Azure Red Hat OpenShift är nu tillgängligt som en förhandsversion.

 • Azure Red Hat OpenShift
18 jan

Förbättrad synkronisering av frågerepliker i Azure Analysis Services finns som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

En ny Azure Analysis Services-inställning (förhandsversion) förbättrar prestanda och konsekvensen för synkronisering av frågerepliker i utskalningsmiljöer.

 • Azure Analysis Services
18 jan

Azure Data Factory stöder inläsning av data till Azure Synapse Analytics med instruktionen COPY

FÖRHANDSVERSION

Azure Synapse Analytics har en ny COPY-instruktion (förhandsversion) som ger ökad flexibilitet för datainmatning med högt dataflöde.

 • Data Factory
 • Azure Synapse Analytics
15 jan

Azure Active Directory B2C – Skicka anpassade e-postmeddelanden med en anpassad princip

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q1 2020

Använd din egen e-postleverantör från tredje part för att skicka anpassade e-postbekräftelser i samband med en registrering eller lösenordsåterställning.

13 jan

Nu finns Private Link för Azure Database for MariaDB tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för Azure Private Link för Azure Database for MariaDB tillgängligt som en förhandsversion.

 • Azure-databas för MariaDB
13 jan

Nu finns Private Link för Azure Database for MySQL tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för Azure Private Link för Azure Database for MySQL tillgängligt som en förhandsversion.

 • Azure Database for MySQL
13 jan

Nu finns Private Link för Azure Database for PostgreSQL – enskild server tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för Azure Private Link för Azure Database for PostgreSQL– enskild server tillgängligt som en förhandsversion.

 • Azure Database for PostgreSQL
10 jan

Uppdatera servrar och program till TLS 1.2 senast 13 mars 2020

FÖRHANDSVERSION

Uppdatera dina servrar och program som kommunicerar med Azure Container Registry till att använda TLS 1.2 (Transport Layer Security) senast 13 mars 2020, för att göra kommunikationen säkrare och undvika avbrott i tjänsten.

 • Container Registry

december 2019

26 dec

Azure Migrate stöder nu utvärdering av fysiska servrar

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2019

Stöd för utvärdering av fysiska servrar är nu tillgängligt som en förhandsversion i Azure Migrate, utöver det befintliga stödet för VMware- och Hyper-V-servrar.

20 dec

Nu är Csharp SDK och Java SDK för IoT Plug and Play tillgängliga som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Vi har lagt till ytterligare två SDK-språk i den offentliga förhandsversionen av IoT Plug and Play. Nu kan du utveckla med Azure IoT Csharp SDK och Azure IoT Java SDK, utöver Azure IoT SDK för Node.js och Azure IoT SDK för C.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Central
17 dec

Seriell konsol för Azure Virtual Machines är nu tillgänglig i US Government Cloud

FÖRHANDSVERSION

Den seriella konsolen är nu tillgänglig som förhandsversion i Azure US Government Cloud, vilket gör det möjligt för kunder i moln som endast är för myndigheter att få åtkomst till den seriella konsolen för deras virtuella datorer eller VM-skalningsuppsättningar.

 • Virtual Machines
 • Virtuella Linux-datorer
 • Virtuella Windows-datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
11 dec

Azure Migrate – Agentlös beroendeanalys finns nu tillgänglig som förhandsversion.

FÖRHANDSVERSION

Azure Migrate stöder nu agentlös beroendeanalys i en begränsad förhandsversion.

11 dec

Azure Private Link-stöd i AKS finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Med Azure Private Link i AKS kan du interagera med Kubernetes API Server som en privat slutpunkt i ditt virtuella nätverk och vara försäkrad om att alla Kubernetes-hanteringsåtgärder hålls helt isolerade.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Private Link
 • Virtual Network
9 dec

Brandvägg för webbaserade program – Ny regel för botskydd nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

En ny regeluppsättning med botskydd (Microsoft_BotManagerRuleSet_1.0) finns nu i förhandsversion för Azure-brandväggen för webbaserade program med Azure Front Door Service.

6 dec

Azure Sphere-uppdateringen 19.11 är nu tillgänglig via Retail-flöde

FÖRHANDSVERSION

OS-version 19.11, förhandsversionen av Azure Sphere, är nu tillgänglig via Retail-feeden. Den här versionen innehåller en kvalitetsutgåva av operativsystemet tillsammans med två nya funktioner för programutveckling – en SDK för Linux och ett Visual Studio Code-tillägg.

 • Azure Sphere
3 dec

Virtuella Azure Spot-datorer är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Köp oanvänd beräkningskapacitet med stor rabatt och kör arbetsbelastningar som kan avbrytas i rätt skala med virtuella Azure Spot-datorer, som nu är tillgängliga i förhandsversion.

 • Virtual Machines
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
3 dec

Uppdatering 19.11 för Azure Sphere finns nu som allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Kvalitetsutgåva 19.11 av den allmänt tillgängliga förhandsversionen av Azure Sphere är nu tillgänglig via Retail Evaluation-feeden. Retail Evaluation-feeden är avsedd för att testa bakåtkompatibilitet. Använd Retail Evaluation-feeden för att verifiera produktionssignerade program mot den nya utgåvan innan den distribueras till en bredare publik via Retail-feeden.

 • Azure Sphere

Azure på Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region