Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juli 2019

  15 jul

  Nu är förhandsversionen av en ny uppsättning Azure-SDK:er tillgänglig

  Nu är en ny uppsättning bibliotek tillgänglig som gör det enklare att arbeta med Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault och Event Hubs i Java, Python, JavaScript/TypeScript och C#.

  15 jul

  Dataåtkomst för flera protokoll för Azure Data Lake Storage finns nu i den offentliga förhandsversionen

  Nu är förhandsversionen av en ny funktion, som hjälper dig att hantera samma data med Blob-API:er eller med Data Lake Storage Gen2-API:er, tillgänglig.

  1 jul

  Användargruppen Azure Cosmos DB ExpressRoute BGP finns nu tillgänglig

  Nu finns användargruppen Azure Cosmos DB som det senaste tillägget på ExpressRoute, som tillåter regional annonsering på Azure Cosmos DB.

  februari 2019

  5 feb

  Redundansväxling för Azure Storage finns nu i den offentliga förhandsversionen

  Med Azure Storage-redundansväxling kan kunder styra när de ska redundansväxla sina GRS- och RA-GRS-lagringskonton från den primära till den sekundära regionen.

  januari 2019

  29 jan

  Avere vFXT för Azure: Ny ARM-malldistribution nu tillgänglig

  En ny distributionsguide är nu tillgänglig för Avere vFXT för Azure, en cachelagringslösning med höga prestanda, för att förbättra konfigurationsprocesssen.

  23 jan

  Uppdaterad förhandsversion: Azure Backup stöder PowerShell och åtkomstkontrollistor för Azure Files

  Nu kan du behålla din säkerhetskopia av delade Azure Files-resurser i tio år med hjälp av Azure Backup och PowerShell.

  november 2018

  19 nov

  Ändringar av resurs-GUID och namn för Blob Storage, Tyskland

  Från och med 1 januari 2019 kommer resurs-GUID och namn för Azure Blob Storage för regioner i Tyskland att ändras.

  oktober 2018

  15 okt

  Begränsad offentlig förhandsversion: Premium-blobar i Azure-portalen

  Du kan skapa och hantera lagringskonton för premium-blobar från Azure-portalen. Förhandsversionen finns tillgänglig i regionerna USA, östra 2; USA, centrala och USA, västra.

  september 2018

  26 sep

  Offentlig förhandsversion: Tjänstslutpunktsprinciper för virtuellt nätverk för Azure Storage

  Tjänstslutpunktsprinciper för virtuellt nätverk för Azure Storage finns nu som förhandsversion.

  24 sep

  Större lagringskapacitet och bättre prestanda med de nya Azure Disks SKU-enheterna.

  De nya Azure Managed Disks SKU-enheterna för premium-SSD:er, standard-SSD:er och standard-HDD:er uppgår till upp till 32 TiB (32 767 GB). Prestanda uppgår nu till 20 000 IOPS och 750 Mbit/s.

  juni 2018

  28 jun

  Static website hosting for Azure Storage now in public preview

  Today we are excited to announce the public preview of static website hosting for Azure Storage

  27 jun

  Announcing the preview for Azure Data Lake Storage Gen2

  Azure Data Lake Storage Gen2 offers a no-compromise data lake. It unifies the core capabilities from the first generation of Azure Data Lake with a Hadoop compatible file system endpoint now directly integrated into Azure Blob Storage. This enhancement combines the scale and cost benefits of object storage with the reliability and performance typically associated only with on-premises file systems. This new file system includes a full hierarchical namespace that makes files and folders first class citizens, translating to faster, more reliable analytic job execution.

  5 jun

  SQL Data Warehouse PolyBase support for Azure Storage Encryption using customer-managed keys

  PolyBase in SQL Data Warehouse, the preferred loading mechanism, can transparently read data from the encrypted storage layer and move the data in a secure way by using the WASBS protocol.

  4 jun

  Standard SSD Disks for Azure Virtual Machines is now in public preview

  Azure Standard SSDs are a cost-effective Managed Disk solution optimized for dev-test and entry-level production applications requiring consistent latency.

  maj 2018

  30 maj

  General availability: Soft delete for Azure Storage blobs

  Soft delete for Azure Storage is available in all regions for public, government, and sovereign clouds.

  30 maj

  Refresh 2 release for Azure File Sync preview

  If you want to take your current deployment of Azure File Sync seamlessly to the upcoming GA release, be sure to update your server agent to Refresh 2.

  16 maj

  GUID migration: Storage Managed Disks

  Effective July 1, 2018, Premium Managed Disks customers will be migrated to new GUIDs.

  april 2018

  16 apr

  GUID migration: Zone Redundant Storage

  Starting June 1, 2018, we will migrate the GUIDs of zone-redundant snapshots and images for managed disks from Locally Redundant Storage GUIDs to Zone Redundant Storage GUIDs.

  Utforska