Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

maj 2020

14 maj

Azure Private Link är nu tillgängligt för flera nya Azure-tjänster

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link stöder nu flera nya Azure-tjänster och finns både som förhandsversion och som version för allmän tillgänglighet.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Event Hubs
 • Event Grid
 • Service Bus
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Container Registry
 • Azure Backup
 • Azure SignalR Service
 • Azure IoT Hub
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
14 maj

Azure Private Link är nu allmänt tillgängligt i US Government-regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link har nu flera nya tjänster som är allmänt tillgängliga.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • SQL Data Warehouse
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure-databas för MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services

april 2020

3 apr

Förhandsversionen av Event Hubs är nu tillgänglig på Azure Stack Hub

FÖRHANDSVERSION

Nu är förhandsversionen av Event Hubs tillgänglig på Azure Stack Hub.

 • Event Hubs
 • Azure Stack Hub
 • Features

mars 2020

26 mar

Allmän tillgänglighet för Azure SDK:er – mars 2020

TILLGÄNGLIGT NU

Ytterligare bibliotek för att arbeta med Azure-tjänster är nu allmänt tillgängliga.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • App Configuration
 • SDK and Tools
 • Security
17 mar

Meddelande om allmän tillgänglighet för Azure Private Link för Azure-tjänster

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link omfattar nu flera nya tjänster som finns tillgängliga som förhandsversionen och är allmänt tillgängliga.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Lagringskonton
 • Key Vault
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure-databas för MariaDB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • App Service
 • Event Grid
 • Container Registry
 • App Configuration
 • Azure Data Lake Storage
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services

juli 2019

17 jul

Enklicksintegrering med Stream Analytics från Event Hubs

FÖRHANDSVERSION

Med bara ett klick kan Event Hubs-kunder enkelt visualisera inkommande strömmande data och börja skriva en Stream Analytics-fråga från Event Hubs-portalen.

 • Event Hubs
 • Azure Stream Analytics
 • Features
15 jul

Nu är förhandsversionen av en ny uppsättning Azure-SDK:er tillgänglig

FÖRHANDSVERSION

Nu är en ny uppsättning bibliotek tillgänglig som gör det enklare att arbeta med Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault och Event Hubs i Java, Python, JavaScript/TypeScript och C#.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • Azure Cosmos DB
 • Lagringskonton
 • Open Source
 • SDK and Tools
 • Security

maj 2019

4 maj

Förhandsversion av självbetjäningsmiljön med Event Hubs

FÖRHANDSVERSION

Det går nu att skapa Azure Event Hubs-kluster via Azure-portalen på egen hand.

 • Event Hubs
 • Features
 • Services

april 2019

6 apr

Ange anpassade metadataegenskaper för Stream Analytics-utdata

TILLGÄNGLIGT NU

Användarna kan nu bifoga frågekolumner som användaregenskaper i utgående meddelanden i Stream Analytics. Detta underlättar exempelvis bearbetning och rapportering nedströms.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure IoT Hub
 • Event Hubs
 • Features
3 apr

Händelsedriven Java med Spring Cloud Stream Binder för Azure Event Hubs är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Det är enkelt att skapa händelsedrivna Java-appar med hög skalbarhet med hjälp av Spring Cloud Stream med Event Hubs, en fullständigt hanterad datainmatningstjänst i realtid som nu är tillgänglig på Azure som är en motståndskraftig och pålitlig tjänst för alla situationer.

 • Event Hubs
 • Features
 • Open Source

mars 2019

27 mar

Ändringar för resurs-GUID i Event Hubs

Den 1 maj 2019 kommer resurs-GUID för den globala regionen för Event Hubs att börja användas som nya resurs-GUID:er för US Government-regionen.

 • Event Hubs
 • Services

januari 2019

23 jan

Tillgänglighetszoner för Service Bus och Event Hubs är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Stöd för tillgänglighetszoner är nu allmänt tillgängligt för Azure Service Bus Premium och Azure Event Hubs Standard i alla Azure-er med zonredundanta datacenter.

 • Service Bus
 • Event Hubs
 • Regions & Datacenters
 • Services

december 2018

19 dec

Azure Service Bus and Azure Event Hubs regler för virtuellt nätverk och brandvägg är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Regler för virtuellt nätverk och brandvägg för både Azure Event Hubs och Azure Service Bus är nu allmänt tillgängliga.

 • Service Bus
 • Event Hubs
 • Services

november 2018

14 nov

Azure Event Hubs för Apache Kafka är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Event Hubs för Apache Kafka sammanför vi två kraftfulla distribuerade strömningsplattformar så att du kommer åt alla program i Kafka-ekosystemet utan att behöva hantera servrar eller nätverk.

 • Event Hubs
 • Services
1 nov

Event Hubs på Azure Stack

FÖRHANDSVERSION

Azure Event Hubs är en strömningsplattform för stordata och händelseinmatningstjänst som kan ta emot och bearbeta flera miljoner händelser per sekund, som nu kan köras på Azure Stack.

 • Event Hubs
 • Azure Stack
 • Services

september 2018

20 sep

Allmän tillgänglighet: Event Hubs för Node.js

TILLGÄNGLIGT NU

Version 1.0 av Azure Event Hubs-paketet för Node.js är nu allmänt tillgänglig.

 • Event Hubs
 • Azure IoT Hub
 • Azure Stream Analytics
 • Azure Monitor
 • SDK and Tools
 • Services
10 sep

General availability: Event Hubs for Go

TILLGÄNGLIGT NU

Version 1.0 of the Azure Event Hubs package for Go is generally available.

 • Event Hubs
 • Features
 • SDK and Tools
 • Services
4 sep

General availability: Event Hubs for Python

TILLGÄNGLIGT NU

Version 1.0 of the Python package for Azure Event Hubs is now generally available.

 • Event Hubs
 • SDK and Tools
 • Services

april 2018

25 apr

Public preview: Event Hubs for Node.js

FÖRHANDSVERSION

Send events and receive event streams from Azure Event Hubs in your Node.js applications by using the updated package.

 • Event Hubs
 • SDK and Tools
 • Services
25 apr

Public preview: Event Hubs for Python

FÖRHANDSVERSION

Send events and receive event streams from Azure Event Hubs in your Python applications by using the updated package.

 • Event Hubs
 • SDK and Tools
 • Services

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region