Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Vad är PostgreSQL?

PostgreSQL är en relationsdatabas med öppen källkod. Mer information om PostgreSQL, PostgreSQL-datatyper med mera.

Ett beprövad och kraftfullt databassystem med öppen källkod

Vad är egentligen en PostgreSQL-databas? Relationsdatabaser som PostgreSQL finns för att hjälpa användare att organisera data och förstå relationerna mellan dessa data. PostgreSQL är en relationsdatabas med öppen källkod som stöds av 30 års utveckling, vilket gör den till en av de mest etablerade relationsdatabaserna. PostgreSQL är mycket populärt bland utvecklare och administratörer tack vare den stora flexibiliteten och integriteten. PostgreSQL stöder till exempel både relationsbaserade och icke-relationella frågor, och öppen källkod innebär att en hängiven community med fler än 600 deltagare ständigt förbättrar databassystemet.

Vem använder PostgreSQL?

PostgreSQL är en viktig databaslösning som hjälper utvecklare att upprätthålla integriteten i sina data, enklare hantera arbetsbelastningar av alla storlekar och skala efter behov, till exempel för finansiella tjänster, tillverkning, detaljhandel och logistik.

PostgreSQL fungerar som huvuddatabas. Förutom sitt goda rykte erbjuder PostgreSQL betydande fördelar för geospatiala appar och appar som kombinerar tidsserier, JavaScript Object Notation-bindning (JSONB) och relationsdata. Administratörer har också insett postgreSQL:s höga tillförlitlighetsnivå när det gäller att skydda data. Generellt sett har PostgreSQL blivit allt populärare tack vare den ständigt växande funktionsuppsättningen och den stora communityn med hängivna deltagare.

Varför ska jag använda PostgreSQL?

Eftersom PostgreSQL är robust, säkert och utökningsbart – och eftersom det har ett omfattande ekosystem med tillgängliga verktyg – använder utvecklare PostgreSQL för en mängd olika användningsfall. Programvaran är utformad för att vara kompatibel med alla större operativsystem, inklusive Linux, Windows och Macintosh, och har stöd för text, bilder, ljud och video, vilket gör den till en populär databas för personer och företag med olika behov. PostgreSQL betraktas ofta som utvecklares favoritdatabasteknik näst efter MySQL.

Det finns dock många anledningar till varför utvecklare kan välja PostgreSQL framför MySQL som databaslösning, till exempel:

Tillgång till kraftfulla funktioner

PostgreSQL levereras med en mängd alternativ för användare. Du kan till exempel välja bland funktioner som återställning till tidpunkt, loggning i förväg för skrivning, detaljerade åtkomstkontroller, tabellrymder, kapslade transaktioner, onlinesäkerhetskopior och samtidighetskontroll för multiversioner.

Tillförlitlighet och efterlevnad

Årtionden av utveckling har hjälpt till att göra PostgreSQL mycket feltolerant. Den följer standarden för ACID-egenskaper (atomicitet, konsekvens, isolering och varaktighet) för databastransaktioner. Dessutom stöder PostgreSQL flera språk för utlösare, externa nyckelattribut, kopplingar och lagrade procedurer. PostgreSQL tillåter de vanligaste datatyperna, inklusive SQL 2008, och har stöd för Unicode, internationella teckenuppsättningar och multibyte-teckenkodningar.

PostgreSQL är en licens med öppen källkod

Eftersom PostgreSQL är tillgängligt som en öppen källkod-licens har användarna möjlighet att vara mer flexibla och innovativa än med ett kommersiellt databassystem. Utan licenskostnader kan användarna utforska oändliga utvecklingsmöjligheter och till och med ändra eller implementera källkoden som de vill.

Skalbarheten med PostgreSQL

Anmärkningsvärd skalbarhet är kännetecknande för PostgreSQL. Programvaran kan enkelt hantera stora mängder data. Skalbarheten i PostgreSQL gäller inte bara mängden data som kan hanteras, utan även antalet samtidiga användare som den kan hantera.

En mängd olika indextyper och fulltextsökning

PostgreSQL erbjuder användarna en mängd indexeringstekniker, däribland B+-trädindex, generaliserat inverterat index och generaliserat sökträd, förutom fulltextsökning efter strängsökningar och strängar för vektoråtgärder.

Flexibilitet

PostgreSQL är kompatibelt med ett antal av de främsta programmeringsspråken och protokollen, inklusive C, C++ , Go, Perl, Python, Java, .Net, Ruby, ODBC och Tcl. Det innebär att användarna kan arbeta med det språk de kan bäst utan att riskera systemkonflikter.

Ett omfattande ekosystem för support

PostgreSQL har öppen källkod och användarna får stöd av en hängiven community som ständigt förfinar systemet, vilket gör det säkrare och mer relevant. Dina användare kan använda denna community, som besitter stor kunskap, för att rapportera buggar, ta del av åsikter om utvecklingsprojekt och få frågor besvarade. PostgreSQL har öppen källkod och ger användarna många sätt att få support, oavsett om de arbetar i ramverk för Ruby on Rails, Tableau eller Datadog. Utvecklarna kan inte bara få åtkomst till communityns samlade kunskap, de kan även utnyttja PostgreSQL-experter och -tjänster för att lösa problem eller fastställa nästa steg.

JSON

Eftersom PostgreSQL stöder både relationsbaserade och icke-relationella frågor kan användarna komma åt JSON-data med hjälp av SQL- och JSON-sökvägsuttryck.

Utökningsbarhet

PostgreSQL handlar om mer än att bara lagra data – programvaran ger användarna möjlighet att definiera funktionella språk och datatyper, inklusive anpassade typer och användardefinierade typer. Dessutom kan ditt företags utvecklare använda en mängd tillgängliga tillägg för att anpassa sina PostgreSQL-upplevelser, inklusive PostGIS, Citus, pg_cron, HyperLogLog och t-digest. Att PostgreSQL, till skillnad från de flesta andra hanteringssystem för relationsdatabaser, går att bygga ut på detta vis beror på att det lagrar mer information i sina kataloger än traditionella tabeller och kolumner. Dina användare har möjlighet att ändra tabeller och därmed bygga ut PostgreSQL.

Förklaring av PostgreSQL-datatyper

Dina PostgreSQL-användare har ett stort antal interna datatyper nära till hands, inklusive JSONB och PostGIS, och de kan också enkelt lägga till nya PostgreSQL-datatyper. Varje datatyp har utformats för att stödja ett unikt syfte, till exempel fulltextsökning eller datum- och tidsdata. För att skapa en tabell väljer användarna först en viss datatyp för varje kolumn. Syftet med dessa kolumner är att ange vilken typ av data som tillhör ett tabellfält. Här följer några av de vanligaste PostgreSQL-datatyperna:

Boolesk

Den booleska datatypen är utformad för att uttrycka två tillståndsvärden, till exempel sant/falskt, på/av, ja/nej och null-värden. Den här datatypen används ofta för att utvärdera villkorsstyrda instruktioner. Kontrollflödet kan vara beroende av resultatet sant eller falskt, som när du använder PostgreSQL CASE-uttrycket, med olika åtgärder som resultat av utvärderingen.

Character (tecken)

Den här datatypen består av strängar med tecken, som bokstäver eller siffror, och används för att lagra textvärden. Teckendatatyper och strängtyper kan antingen förekomma som en fast längd, som kallas char, eller variabla längder, som kallas varchar och long varchar. Längden din användare väljer påverkar valideringen av indata.

Datum och tider

Datatypen date (datum) och time (tid) används för att ange datum, tider och tidsintervall. Datatypen time stamp (tidsstämpel) i PostgreSQL är exakt på mikrosekunden och ger användarna möjlighet att lagra tids- och datumdata med eller utan bifogad tidszonsinformation.

Numerisk

Numeriska datatyper har två format: exakta och ungefärliga. Numeriska datatyper som är exakta innehåller heltalsdatatyper och decimaldatatyper. Ungefärliga datatyper innehåller å andra sidan flyttalsdatatyper– till exempel 2-, 4- och 8-byte heltal, 4- och 8 byte-flyttalsnummer och valbar precision (decimaler).

Utforska Azure SQL-databastjänster

Azure SQL Database

Skapa appar som kan skalas i samma takt som ditt företag med hanterad och intelligent SQL i molnet.

Azure Database for PostgreSQL

Fokusera på programinnovation i stället för databashantering med en fullständigt hanterad, intelligent och skalbar PostgreSQL.

Azure Database for MariaDB

Utveckla program med Azure Database for MariaDB och använd valfria verktyg och valfri plattform med öppen källkod.

Azure Cache for Redis

Blixtsnabba och fullständigt hanterade minnesinterna datalager.

Azure SQL

Se alla Azure SQL-databastjänster för appmigrering, modernisering och utveckling.

Azure Database for MySQL

Innovera snabbare med en fullständigt hanterad MySQL-databas.

Kostnadsfritt konto

Prova Azures tjänster för molnbaserad databehandling kostnadsfritt i upp till 30 dagar.

Betala allteftersom

Kom igång med användningsbaserad prissättning. Det finns inga förhandsåtaganden – avsluta när du vill.

Azure Database for PostgreSQL | Microsoft Azure

Genom att skapa skalbara program med Azure Database for PostgreSQL kan ditt företag få ut mesta av din databas. Lär dig hur du snabbt, enkelt och säkert kan skala din arbetsbelastning med Azure Database for PostgreSQL.