Hoppa över navigering

Azure Government för statliga och lokala myndigheter

Utveckla verksamheten med ett hybridmoln som främjar innovation

Modernisera dina äldre program

Utveckla verksamhetskritiska appar i full skala och ge dina medborgare bättre tjänster. Du får en bred uppsättning verktyg på en praktisk och lätthanterad plattform, samt avancerad säkerhet och identifiering av hot.

  • Utveckla och distribuera lösningar i en flexibel hybridmiljö.
  • Få snabbare innovation med omfattande verktyg och tjänster som hjälper dig att skapa appar snabbt.
  • Förbättra kundupplevelsen med skalbara lösningar i molnet eller lokalt.

Läs mer

Läs e-boken om hur du främjar innovation inom myndigheter

Se databladet om Azure Government

Läs mer om Azure Government för statliga och lokala myndigheter

Hitta en partner som arbetar för statliga och lokala myndigheter i USA

Upptäck hur partner kan hjälpa dig att få en kraftfull start med molnet.

Sök partner

Få svar på dina frågor

Ta kontakt om du har frågor om tjänster, regioner eller behörighet för Azure Government.

Skicka en fråga

Se hur många Azure-regioner som betjänar statliga och lokala myndigheter

Läs mer om geografiska Azure-områden.

Läs om Azure-datacenter

Skydda dina system mot oväntade händelser

Bättre verksamhetskontinuitet med geo-replikering mellan datacenter som är hundra mil ifrån varandra. Välj de data som du vill skydda med Azure Backup, antingen med kortsiktig eller långsiktig kvarhållning. Om du någon gång skulle behöva haveriberedskapstjänster kan du dessutom återställa virtuella datorer eller enskilda filer och mappar på Azure eller lokalt helt kostnadsfritt.

Läs om haveriberedskap för statliga och lokala myndigheter. Titta på webbseminariet

Få bredast möjliga certifieringar för regelefterlevnad

Azure Government erbjuder de mest omfattande certifieringarna för regelefterlevnad av alla molnleverantörer på marknaden. När reglerna ändras håller din efterlevnad samma takt som utvecklingen.

Läs mer på Microsoft Säkerhetscenter

Se vad våra kunder gör med Azure Government

Hur du omvandlar medborgarnas engagemang på Internet på några veckor

"Moving our website infrastructure to the cloud provides the scalability and availability we need to ensure more than one million citizens have continuous access to critical information from all county departments, while also reducing operating costs."
Cliff Dupuy, Director of Infrastructure Services, Mecklenburg County

Gör mer med mindre

"As public clouds mature, they become very cost-effective options for us. They give us tremendous scalability and flexibility advantages. We don’t have to keep physical infrastructure on hand for temporary workloads such as testing. Running a server on-premises might cost us $60 a month, while running an Azure Virtual Machine might cost us just $20 a month."
Marco Arnhold, Systems Engineer III på IT-avdelningen för City of Henderson

Soliga Kalifornien omfamnar molnet

"We're trying to do more with less all the time, and we have to do more than just keep the lights on. By innovating on Microsoft cloud services, we can be more efficient, provide better resources both internally and externally, and make decisions better, faster, and more accurately."
Chris McMasters, Chief Information Officer för City of Corona

Se hur Microsoft-partner hjälper myndigheter att använda Azure

Påbörja den digitala omvandlingen redan idag