Pomiń nawigację

Tworzenie skalowalnego systemu kwantowego

Dowiedz się, w jaki sposób firma Microsoft staje się liderem w zakresie skalowalnych, dostępnych obliczeń kwantowych dzięki międzynarodowym zespołom badawczym i współpracy na całym świecie

Znajdowanie nowych sposobów rozwiązywania najtrudniejszych problemów na świecie

Obliczenia kwantowe to rewolucja w sposobie, w jaki firmy i naukowcy wykorzystują technologię do pracy nad trudnymi do rozwiązania współczesnymi problemami. Pełna realizacja tej obietnicy wymaga stabilnego i skalowalnego rozwiązania kwantowego, które jest dostępne dla każdego i jest w stanie rozwiązywać problemy istotne z komercyjnego punktu widzenia. Od przełomów w dziedzinie fizyki i nanomateriałów po bezproblemową integrację z platformą Microsoft Azure — firma Microsoft jest liderem w dziedzinie skalowalnych, dostępnych obliczeń kwantowych.

Dowiedz się więcej o podejściu firmy Microsoft

Poznaj stos Microsoft Quantum

Zbudowanie prawdziwie skalowalnego komputera kwantowego wymaga produkcji surowców do topologicznych urządzeń kwantowych, wytwarzania zimnej elektroniki i systemów chłodniczych oraz opracowania ogólnej infrastruktury. Stos Microsoft Quantum zapewnia wszystko, co jest potrzebne do zaprogramowania komputera kwantowego, w tym system kontroli, oprogramowanie, narzędzia programistyczne i usługi platformy Azure.

Narzędzia programistyczne

Quantum Development Kit to zestaw narzędzi klasy korporacyjnej do kompilowania, debugowania i optymalizowania kwantowych aplikacji i algorytmów.

Dowiedz się więcej

Platforma Azure Quantum to otwarty ekosystem technologii kwantowych od firmy Microsoft i partnerów, które umożliwiają deweloperom, firmom i naukowcom tworzenie i wdrażanie rozwiązań obliczeń kwantowych na dużą skalę.

Dowiedz się więcej

Operacje i kontrola

Warstwa środowiska uruchomieniowego to oprogramowanie układowe i system operacyjny komputera kwantowego. Wykonuje ona algorytm kwantowy, utrzymując stan maszyny, obsługując system sterowania w równoległym środowisku czasu rzeczywistego i komunikując się ze światem zewnętrznym.

Warstwa kontroli wysyła sygnały do urządzeń w nanoskali i je od nich odbiera. W podejściu firmy Microsoft używane są klasyczne układy scalone do pracy w temperaturach kriogenicznych, w których standardowe układy scalone nie działają, z okablowaniem obsługującym sygnały w trybie nadprzewodnictwa. Cała infrastruktura, w tym system chłodzenia, jest zintegrowana w celu zapewnienia skalowalności.

Dowiedz się więcej

Urządzenia i materiały

Firma Microsoft posiada kilka laboratoriów na całym świecie specjalizujących się w wytwarzaniu urządzeń kwantowych, które działają w temperaturach prawie 200 razy niższych niż w najdalszych zakątkach przestrzeni kosmicznej. Ta infrastruktura pozwala na wydajne montowanie, okablowanie i chłodzenie tych urządzeń, co umożliwia szybkie tworzenie prototypów, charakteryzację i eksplorację.

Kubity topologiczne są tworzone po to, aby automatycznie chronić przechowywane i przetwarzane informacje. Zapewnia to ogromną przewagę wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi kubitami, zwiększa stabilność, zmniejsza ogólną liczbę wymaganych kubitów i umożliwia skalowalność.

Aby uzyskać naprawdę skalowalny system kwantowy, firma Microsoft tworzy surowce niezbędne do produkcji topologicznych urządzeń kwantowych. Firma Microsoft rozwija wyspecjalizowane nanoprzewody, które są używane do produkcji kubitów, i tworzy atomowo cienkie warstwy przewodzące o egzotycznych właściwościach topologicznych przy użyciu technik wytwarzania układów scalonych.

Fizyka tworzenia komputera kwantowego

Firma Microsoft od dziesięcioleci prowadzi podstawowe badania w dziedzinie fizyki kwantowej, aby przyspieszyć rewolucję w zakresie obliczeń kwantowych. Podejście firmy Microsoft koncentruje się na topologicznych obliczeniach kwantowych za pośrednictwem fermionów Majorany — cząsteczek, które według teorii są swoimi własnymi antycząsteczkami — dzięki czemu można uzyskać szybkie, stabilne bity kwantowe. Przełomowe odkrycia teoretyczne doprowadziły do przełomowych odkryć w fizyce eksperymentalnej, co pozwoliło wyznaczyć ścieżkę dla skalowalnych obliczeń kwantowych.

Przeczytaj najnowsze informacje o badaniach kwantowych firmy Microsoft, wiadomości i wpisy w blogach

Otrzymuj pocztą e-mail artykuły na temat badań kwantowych firmy Microsoft, wiadomości od deweloperów i wydania produktów.

Zarejestruj się, aby otrzymywać biuletyn

Zapoznaj się z aktualizacjami badań

Uzyskaj najnowsze wiadomości, informacje o badaniach, wywiady i seminaria internetowe na temat komputera kwantowego od pracowników naukowych firmy Microsoft.

Osiąganie skalowalności w obliczeniach kwantowych

Przeczytaj o tym, jak zbudować komputer kwantowy w świecie rzeczywistym.

Mit a rzeczywistość: Praktyczne spojrzenie na obliczenia kwantowe

Przeczytaj artykuł omawiający praktyczność komputerów kwantowych.

Dołącz do społeczności Microsoft Quantum Network

Dowiedz się więcej na temat globalnego ekosystemu partnerów firmy Microsoft.

Poznaj możliwości pracy badawczej w firmie Microsoft

Znajdź oferty pracy w zespołach badawczych zajmujących się obliczeniami kwantowymi w firmie Microsoft.