Pomiń nawigację

Azure Web PubSub

Obsługa komunikatów w czasie rzeczywistym za pomocą obiektów WebSocket i wzorca publikacja-subskrypcja

Dołącz obsługę komunikatów w czasie rzeczywistym do swoich aplikacji internetowych

Twórz aplikacje internetowe z obsługą komunikatów w czasie rzeczywistym, używając do tego usługi Azure Web PubSub, czyli w pełni zarządzanej usługi obsługującej natywne i bezserwerowe rozwiązania WebSocket. Twórz luźno powiązane, skalowalne aplikacje — w tym czaty, emisje na żywo i pulpity nawigacyjne IoT — przy użyciu wzorca wymiany komunikatów publikacja-subskrypcja. Koncentruj się na funkcjonalności, gdy usługa Web PubSub będzie zarządzać przepływem danych i zawartości do stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Obsługa komunikatów w czasie rzeczywistym ze wzorcem publikacja-subskrypcja na potrzeby tworzenia aplikacji internetowych za pośrednictwem natywnej i bezserwerowej obsługi protokołu WebSocket

Wbudowana obsługa połączeń klienckich na dużą skalę i architektur o wysokiej dostępności

Obsługa szerokiej gamy klienckich zestawów SDK i języków programowania

Skup się na logice aplikacji, a nie na infrastrukturze

Dodaj do swojej aplikacji funkcje obsługi komunikatów i komunikacji w czasie rzeczywistym bez konieczności aprowizacji i konserwacji serwerów WebSocket. Jako w pełni zarządzana usługa, Azure Web PubSub obsługuje hosting, skalowalność, równoważenie obciążenia i inne zadania, więc można skupić się na tym, co robi się najlepiej.

Angażuj klientów w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek są

Za pomocą elastycznych zestawów SDK dostarczaj klientom komunikaty w czasie rzeczywistym do dowolnych aplikacji internetowych oraz na dowolne platformy mobilne i stacjonarne.

Twórz zaawansowane funkcje za pomocą usług platformy Azure

Dodawaj zaawansowane możliwości do swoich aplikacji przy użyciu usług platformy Azure, takich jak Azure Cognitive Services do rozpoznawania mowy i uczenia maszynowego, i chroń je za pomocą wbudowanych zabezpieczeń platformy Azure.

Elastyczne i skalowalne ceny

Zacznij bezpłatnie tworzyć aplikacje internetowe, a następnie skaluj je w górę zgodnie z potrzebami dzięki elastycznym cenom.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Web PubSub

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Rozliczanie za godzinę

Wprowadzenie do usługi Azure Web PubSub

Rozpocznij korzystanie z zasobów szkoleniowych

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure