Magazyn danych SQL

Dowiedz się więcej o usłudze Azure SQL Data Warehouse

Azure SQL Data Warehouse to oparty na języku SQL w pełni zarządzany magazyn chmurowy mogący pomieścić petabajty danych. Jego wysoka elastyczność umożliwia aprowizację w ciągu kilku minut i skalowanie w przeciągu sekund. Warstwę obliczeniową i magazynową można skalować niezależnie od siebie, co pozwala znacznie zwiększyć moc obliczeniową na potrzeby złożonych obciążeń analitycznych bądź przeskalować w dół magazyn w celu obsługi scenariuszy archiwalnych. Nie ograniczają Cię wstępnie zdefiniowane konfiguracje klastra — płacisz za to, czego rzeczywiście używasz, co pomaga osiągnąć jeszcze większe oszczędności kosztów w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami magazynu danych

Szybka aprowizacja i jeszcze szybsze skalowanie

Ciesz się z prawdziwej elastyczności chmury, aprowizuj magazyn danych w ciągu mniej niż pięciu minut i skaluj obliczenia w ciągu kilku sekund — bez konieczności nadmiernej aprowizacji. Gdy zajdzie taka potrzeba, po prostu przeskaluj zasoby w górę, a następnie w dół, aby mieć kontrolę nad kosztami.

Toshiba
„Korzystając z elastyczności i możliwości skalowania usługi Azure SQL Data Warehouse, skalujemy nasze systemy w górę, gdy konieczne jest przeprowadzenie analizy wszystkich danych zbieranych z tysięcy urządzeń, a następnie w dół, co pozwala zoptymalizować koszty bez utraty wydajności”

Roger Shih, starszy kierownik techniczny ds. produktu, Toshiba America Business Solutions

Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Płać za to, czego używasz, zamiast ograniczać się przez wstępnie zdefiniowane konfiguracje klastra stosowane w tradycyjnych rozwiązaniach magazynu danych. Dzięki rozdzieleniu zasobów obliczeniowych i magazynowych możesz wprowadzić wszystkie dane — bez konieczności wyboru danych do pozyskania — i wykonywać obliczenia tylko na tych zestawach danych, które mają znaczenie. Dodatkowo usługa SQL Data Warehouse zapewnia wyjątkową możliwość wstrzymania obliczeń, dzięki czemu masz jeszcze większą swobodę w lepszym zarządzaniu kosztami chmury.

Integral Analytics
„Przenieśliśmy się z rozwiązania AWS Redshift do usługi Azure SQL Data Warehouse i przeprowadziliśmy migrację ponad 7 TB nieskompresowanych danych w ciągu tygodnia, aby po prostu zaoszczędzić pieniądze i umożliwić prostszą implementację zaawansowanych funkcji analizy”.

Bill Sabo, dyrektor naczelny działu informatycznego, Integral Analytics

Zaufaj automatycznemu wykrywaniu zagrożeń

Wykrywaj i eliminuj zagrożenia bezpieczeństwa oraz nimi zarządzaj dzięki funkcjom automatycznego wykrywania zagrożeń i uwierzytelniania platformy Azure. Wbudowana funkcja inspekcji i wykrywania zagrożeń korzysta z uczenia maszynowego w celu poznania wzorców obciążeń i działa jako system alarmowy ostrzegający o potencjalnych zagrożeniach.

ASEBA
„Wykrywanie zagrożeń to niezwykła, banalnie prosta w użyciu funkcja, zwiększająca możliwości naszego małego zespołu inżynierów, którzy mogą chronić dane firmowe, nie będąc ekspertami w dziedzinie zabezpieczeń… Świadomość, że firma Microsoft chroni moje dane z zastosowaniem swojej rozległej wiedzy z zakresu zabezpieczeń pozwala mi spać spokojnie”

Manrique Logan, architekt i kierownik techniczny, ASEBA

Plan o kluczowym znaczeniu

Planuj niezawodne rozwiązania z wiodącą na rynku umową SLA, gwarantującą działanie przez 99,9% czasu w regionach ogólnej dostępności. Dzięki szerokiemu zakresowi certyfikatów zgodności i sieci centrów danych o największym zasięgu na świecie możesz realizować swoją strategię rozwoju z firmą Microsoft jako partnerem.

Adcorp
„Nasza wizja zakłada rozszerzenie działalności firmy Adcorp (…) na regiony Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku. Platforma Azure jest w stanie wesprzeć naszą agresywną strategię rozwoju, a ponadto mamy zaufanie do partnerstwa nawiązanego z firmą Microsoft”

Peter Wilmot, dyrektor generalny ds. infrastruktury IT w firmie Adcorp.

Uzyskuj szczegółowe informacje na podstawie danych big data i zaawansowanych analiz

Wbudowana w usługę SQL Data Warehouse technologia PolyBase upraszcza i umożliwia analizę rozproszoną — dzięki niej możesz uruchomić jedno zapytanie T-SQL dotyczące wielu źródeł danych, w tym usługi Azure Data Lake Store. Technologia PolyBase oferuje także szybkie pozyskiwanie danych przy użyciu tych samych narzędzi zapytań. Ponadto dzięki zgodności z innymi usługami takimi jak Azure Machine Learning oraz produktami firmy Looker Data Sciences możesz uruchamiać analizy danych i przekształcać swoją firmę.

Jet.com
„Dzięki usłudze Azure SQL Data Warehouse możemy pozyskiwać dane z usługi HDInsight przy użyciu technologii PolyBase, a następnie uruchamiać tysiące zapytań analitycznych dziennie dla dziesiątek miliardów rekordów — ok. 20 TB danych. To pozwala nam monitorować historię cen i zmiany na rynku, dzięki czemu możemy dostosować cennik i oferować klientom najlepsze ceny”.

Christoph Leinemann, starszy kierownik ds. przetwarzania danych, Jet.com

Praca na znajomej platformie programu SQL Server

Korzystaj ze znanego języka SQL i z łatwością twórz rozwiązania w zaawansowanym środowisku programistycznym. Bazująca na nowych, innowacyjnych możliwościach programu SQL Server 2016 usługa SQL Data Warehouse udostępnia funkcje takie jak wiodący w branży magazyn kolumn programu SQL Server 2016, który przyspiesza zapytania analityczne.

MediaBrix
„To nie Hive, to nie uSQL, to nie kolejny język, którego trzeba się nauczyć. SQL jest językiem, który wszyscy administratorzy baz danych znają jak własną kieszeń”.

Christopher Beach, starszy wiceprezes ds. inżynierii, MediaBrix

Blog dotyczący usługi SQL Data Warehouse

 Przypięty wpis

Usługa SQL Data Warehouse obsługuje teraz bezproblemową integrację z usługą Azure Data Lake Store

lut 07 2017

Azure SQL Data Warehouse to oparte na języku SQL w pełni zarządzane rozwiązanie w chmurze umożliwiające magazynowanie petabajtów danych. Usługa SQL Data Warehouse jest wysoce elastyczna, co umożliwia aprowizację w ciągu kilku minut i skalowanie…

Microsoft Enterprise Services Tips to using SQL Data Warehouse effectively

lut 16 2017

Microsoft ES shares 8 tips to using SQL Data Warehouse effectively

SQL Data Warehouse now supports seamless integration with Azure Data Lake Store

lut 06 2017

Azure SQL Data Warehouse is a SQL-based fully managed, petabyte-scale cloud solution for data warehousing. SQL Data Warehouse is highly elastic, enabling you to provision in minutes and scale…

SQL Server 2016 innovations power Azure SQL Data Warehouse to deliver faster insights

sty 31 2017

Azure SQL Data Warehouse (SQL DW) is a SQL-based petabyte-scale, massively parallel, cloud solution for data warehousing. It is fully managed and highly elastic, enabling you to provision and…

Rozpocznij

Nie wiesz, jak zacząć?

Zapoznaj się z przewodnikiem krok po kroku, aby rozpocząć pracę z usługą SQL Data Warehouse, a następnie poznaj typowe najlepsze rozwiązania dotyczące usługi SQL Data Warehouse.

Jesteś deweloperem? To dobry kierunek.

Korzystaj z wglądu w dane przy użyciu pojedynczego, opartego na języku SQL widoku wszystkich źródeł danych. Korzystaj z zapytań Transact-SQL dla danych relacyjnych i nierelacyjnych. Poznaj lepiej uwierzytelnianie i połączenia, dynamiczny język SQL, procedury składowane, schematy definiowane przez użytkowników i widoki

Data Platform Studio

Wprowadzenie do automatycznego migrowania danych z programu SQL Server

Importuj dane do usługi SQL Data Warehouse

Powiązane produkty i usługi

Power BI

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Azure Analysis Services

Sprawdzony aparat analityczny w chmurze

Machine Learning

Zaawansowane, oparte na chmurze narzędzie analizy predykcyjnej, dzięki któremu można przewidywać konserwację zapobiegawczą

Wypróbuj usługę SQL Data Warehouse przy użyciu bezpłatnego konta Azure