Pomiń nawigację

SQL Data Warehouse

Szybka, elastyczna i bezpieczna platforma analiz dla przedsiębiorstw

Szybko zaimplementuj bezpieczny, ekonomiczny i globalnie dostępny magazyn danych w chmurze o wysokiej wydajności. Usługa Azure SQL Data Warehouse umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynu oraz wstrzymywanie i wznawianie działania magazynu danych w kilka minut przy użyciu architektury przetwarzania równoległego na wielką skalę przeznaczonej dla chmury. Możesz bezproblemowo utworzyć centrum analizy oraz nawiązać natywne połączenie z usługami integracji i wizualizacji danych, korzystając z istniejących umiejętności w zakresie języka SQL i analizy biznesowej.

Dzięki usłudze SQL Data Warehouse firmy mogą usprawnić analizę danych, jednocześnie obniżając jej koszty. Usługa ta oferuje gwarantowaną dostępność na poziomie 99,9%, zgodność z przepisami, wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń i niezależność danych w ponad 30 regionach, aby umożliwić utworzenie magazynu danych, który spełnia Twoje wymagania biznesowe przy niższych kosztach. Usługa SQL Data Warehouse dostosowuje się do obciążenia. Dzięki użyciu buforowania inteligentnego przyspiesza dostęp do danych i zwiększa wydajność zapytań, co pozwala obsługiwać najbardziej wymagające obciążenia magazynu danych.

Dostępna jest nowa aktualizacja usługi SQL Data Warehouse. Zapewnia błyskawiczne działanie dzięki najnowszym osiągnięciom w dziedzinie oprogramowania i innowacjom sprzętowym wprowadzonym w centrach danych platformy Azure. Klienci korzystający z usługi SQL Data Warehouse mogą oczekiwać istotnego wzrostu wydajności zapytań, z możliwością uruchamiania nawet 128 zapytań jednoczesnych i przechowywania nieograniczonych ilości danych kolumnowych, co pozwala na uruchamianie największych i najbardziej złożonych obciążeń analitycznych.

Zwiększ użyteczność danych. Usługa SQL Data Warehouse oferuje rozwiązanie w chmurze bez ograniczeń w zakresie skalowania i wydajności. Ścisła integracja z usługą Azure Databricks umożliwia łączenie wszystkich typów danych w dowolnej skali.

Skalowanie i wydajność

Zwiększ użyteczność danych. Usługa SQL Data Warehouse oferuje rozwiązanie w chmurze bez ograniczeń w zakresie skalowania i wydajności. Ścisła integracja z usługą Azure Databricks umożliwia łączenie wszystkich typów danych w dowolnej skali.

Optymalizuj wydajność magazynu danych i obniż koszty dzięki możliwości niezależnego skalowania wystąpień obliczeniowych i magazynu. Możesz wstrzymać działanie magazynu danych, aby płacić tylko za potrzebne zasoby.

Elastyczna i rozszerzalna

Optymalizuj wydajność magazynu danych i obniż koszty dzięki możliwości niezależnego skalowania wystąpień obliczeniowych i magazynu. Możesz wstrzymać działanie magazynu danych, aby płacić tylko za potrzebne zasoby.

Możesz liczyć na ulepszone funkcje zabezpieczeń i wiodącą w branży zgodność. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z wymogami ponad 50 certyfikatów i jest dostępna w wielu regionach na świecie.

Sprawdzona i bezpieczna

Możesz liczyć na ulepszone funkcje zabezpieczeń i wiodącą w branży zgodność. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z wymogami ponad 50 certyfikatów i jest dostępna w wielu regionach na świecie.

Łącz się z wiodącymi rozwiązaniami do integracji danych i analizy biznesowej. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z produktami firmy Microsoft oraz wiodących dostawców integracji i wizualizacji danych, takich jak Tableau i Informatica.

Bezproblemowa integracja

Łącz się z wiodącymi rozwiązaniami do integracji danych i analizy biznesowej. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z produktami firmy Microsoft oraz wiodących dostawców integracji i wizualizacji danych, takich jak Tableau i Informatica.

Klienci korzystający z usługi Azure SQL Data Warehouse

 • Jet.com
 • Adobe
 • Carnival Cruises
 • Kansas State University
 • LG CNS
 • Toshiba

Sieć zaufanych partnerów

Skróć czas do osiągnięcia korzyści dzięki magazynowi danych w chmurze wspieranemu przez nasz ekosystem zaufanych partnerów.

 • Datometry
 • Informatica Cloud
 • MicroStrategy
 • Qlik
 • Talend
 • Tableau

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure SQL Data Warehouse

Poznaj typowe wzorce usługi SQL Data Warehouse, uzyskaj informacje na temat skutecznych strategii i wzorców ładowania oraz zobacz, jak migrować dane do usługi Azure SQL Data Warehouse. Jeśli potrzebujesz izolacji obciążeń lub nieograniczonej współbieżności na potrzeby klientów lub dostawców danych, zapoznaj się z informacjami na temat typowych wzorców do zastosowań partnerskich.

Możliwości usługi

Możesz w pełni wykorzystać możliwości danych, uruchamiając do 128 zapytań jednoczesnych, lub korzystając ze skalowania do nieograniczonej liczby zapytań dzięki integracji z usługami Azure Analysis Services.

Nieograniczona współbieżność

Możesz w pełni wykorzystać możliwości danych, uruchamiając do 128 zapytań jednoczesnych, lub korzystając ze skalowania do nieograniczonej liczby zapytań dzięki integracji z usługami Azure Analysis Services.

Dzięki połączeniu z usługami <a href="/pl-pl/blog/unlock-your-data-s-potential-with-azure-sql-data-warehouse-and-azure-databricks/">Azure Databricks</a> i Azure HDInsight można łatwo łączyć i integrować nadzorowane dane z usługą PolyBase magazynu danych, co pozwala szybko pobierać dane z wielu źródeł danych przy użyciu tych samych narzędzi zapytań.

Przetwarzanie dowolnego typu danych

Dzięki połączeniu z usługami Azure Databricks i Azure HDInsight można łatwo łączyć i integrować nadzorowane dane z usługą PolyBase magazynu danych, co pozwala szybko pobierać dane z wielu źródeł danych przy użyciu tych samych narzędzi zapytań.

Możesz zainicjować obsługę kilka tysięcy rdzeni obliczeniowych w czasie krótszym niż pięć minut, a w ciągu kilku godzin zwiększyć skalę do petabajtów.

Błyskawiczna aprowizacja

Możesz zainicjować obsługę kilka tysięcy rdzeni obliczeniowych w czasie krótszym niż pięć minut, a w ciągu kilku godzin zwiększyć skalę do petabajtów.

Niezależne i elastyczne skalowanie wystąpień obliczeniowych i magazynu w celu dopasowania do unikatowych potrzeb biznesowych.

Prawdziwie elastyczne rozwiązanie

Niezależne i elastyczne skalowanie wystąpień obliczeniowych i magazynu w celu dopasowania do unikatowych potrzeb biznesowych.

Wbudowane funkcje obejmują punkty końcowe usługi Virtual Network, zaawansowane wykrywanie zagrożeń, zawsze włączone szyfrowanie, inspekcję i proste zabezpieczanie dostępu za pośrednictwem usługi Azure Active Directory.

Zaawansowane zabezpieczenia

Wbudowane funkcje obejmują punkty końcowe usługi Virtual Network, zaawansowane wykrywanie zagrożeń, zawsze włączone szyfrowanie, inspekcję i proste zabezpieczanie dostępu za pośrednictwem usługi Azure Active Directory.

Automatycznie aprowizuj m.in. infrastrukturę i optymalizację, aby można było skupić się na uzyskiwaniu wartości ze swoich danych.

W pełni zarządzana infrastruktura

Automatycznie aprowizuj m.in. infrastrukturę i optymalizację, aby można było skupić się na uzyskiwaniu wartości ze swoich danych.

Integracja z wiodącymi dostawcami usług integracji i wizualizacji, a także pomoc techniczna w rozbudowanym ekosystemie integratorów systemów, pozwala skrócić czas do osiągnięcia korzyści.

Solidny ekosystem

Integracja z wiodącymi dostawcami usług integracji i wizualizacji, a także pomoc techniczna w rozbudowanym ekosystemie integratorów systemów, pozwala skrócić czas do osiągnięcia korzyści.

Usługa SQL Data Warehouse została utworzona w oparciu o program SQL Server, <a href="http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_perf_results.asp">najbardziej wydajny aparat SQL</a> w branży z najbardziej kompleksową obsługą języka SQL.

Najlepszy w branży aparat SQL

Usługa SQL Data Warehouse została utworzona w oparciu o program SQL Server, najbardziej wydajny aparat SQL w branży z najbardziej kompleksową obsługą języka SQL.

Ochrona i zabezpieczanie danych zgodnie z wymogami <a href="https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings">ponad 20 certyfikatów rządowych i branżowych</a>, w tym HIPPA, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezależność Twoich danych.

Zgodność wiodąca w branży

Ochrona i zabezpieczanie danych zgodnie z wymogami ponad 20 certyfikatów rządowych i branżowych, w tym HIPPA, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezależność Twoich danych.

Usługa magazynu danych o największej dostępności geograficznej w chmurze dostępna w ponad <a href="/pl-pl/regions/services/">33 regionach</a>. Przechowuj dane tam, gdzie są Twoi użytkownicy.

Globalna dostępność

Usługa magazynu danych o największej dostępności geograficznej w chmurze dostępna w ponad 33 regionach. Przechowuj dane tam, gdzie są Twoi użytkownicy.

Jakie możliwości zapewnia usługa Azure SQL Data Warehouse?

Nowoczesny magazyn danych

Modern data warehouseA modern data warehouse lets you bring together all your data at any scale easily, and to get insights through analytical dashboards, operational reports, or advanced analytics for all your users.12354
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Nowoczesny magazyn danych umożliwia łatwe łączenie wszystkich typów danych o dowolnej skali oraz udostępnia wszystkim użytkownikom szczegółowe informacje za pomocą analitycznych pulpitów nawigacyjnych, raportów operacyjnych i analizy zaawansowanej.

 1. 1 Połącz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
 2. 2 Wykorzystaj dane z usługi Azure Blob Storage w celu przeprowadzenia skalowalnej analizy w usłudze Azure Databricks i uzyskania oczyszczonych oraz przekształconych danych.
 3. 3 Oczyszczone i przekształcone dane można przenieść do usługi Azure SQL Data Warehouse i połączyć z istniejącymi danymi strukturalnymi, tworząc jedno centrum dla wszystkich danych. Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure SQL Data Warehouse, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 4. 4 Twórz raporty operacyjne i analityczne pulpity nawigacyjne bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby na podstawie danych uzyskać szczegółowe informacje, a następnie skorzystaj z usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych informacji użytkownikom końcowym.
 5. 5 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.

Zaawansowana analiza danych big data

Advanced analytics on big dataTransform your data into actionable insights using the best in class machine learning tools. This architecture allows you to combine any data at any scale, and to build and deploy custom machine learning models at scale.1234576
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje wskazujące czynności do wykonania przy użyciu najlepszych w swojej klasie narzędzi do uczenia maszynowego. Ta architektura umożliwia łączenie dowolnych danych w dowolnej skali oraz tworzenie i wdrażanie niestandardowych modeli uczenia maszynowego w dużej skali.

 1. 1 Zbierz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
 2. 2 Użyj usługi Azure Databricks, aby wyczyścić i przekształcić zestawy danych nie mających określonej struktury, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.
 3. 3 Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.
 4. 4 Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure SQL Data Warehouse, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 5. 5 Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usługi Azure Databricks w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.
 6. 6 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.
 7. 7 Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych.

Analiza w czasie rzeczywistym

Real-time analyticsGet insights from live, streaming data with ease. Capture data continuously from any IoT device or logs from website clickstreams and process it in near-real time.12348765
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Łatwo uzyskuj szczegółowe informacje z danych przesyłanych strumieniowo na żywo. Przechwytuj ciągle dane z dowolnego urządzenia IoT lub z dzienników ze strumienia kliknięć z witryn internetowych i przetwarzaj je niemal w czasie rzeczywistym.

 1. 1 Łatwo pozyskuj dane transmisji strumieniowej na żywo dla aplikacji przy użyciu klastra Apache Kafka w usłudze Azure HDInsight.
 2. 2 Zbierz razem wszystkie dane strukturalne w usłudze Azure Blob Storage, korzystając z usługi Azure Data Factory.
 3. 3 Skorzystaj z usługi Azure Databricks, aby wyczyścić, przekształcić i przeanalizować dane przesyłane strumieniowo, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.
 4. 4 Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.
 5. 5 Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure SQL Data Warehouse, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 6. 6 Utwórz analityczne pulpity nawigacyjne i osadzone raporty bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby udostępnić szczegółowe informacje w obrębie organizacji, a następnie użyj usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych danych tysiącom użytkowników.
 7. 7 Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usług Azure Databricks i Azure HDInsight w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.
 8. 8 Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji działających w czasie rzeczywistym.

Architektura gwiazdy na potrzeby analizy danych

PRZEGLĄD

Zastosuj architekturę gwiazdy, aby uzyskać odpowiednią skalę przy określonej cenie i poziomie wydajności. Ta architektura zapewnia również izolację zasobów oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń.

Automatyczne skalowanie magazynu danych w chmurze

PRZEGLĄD

Dzięki usłudze Azure Functions możesz w pełni wykorzystać elastyczność usługi Azure SQL Data Warehouse i zoptymalizować koszty przy użyciu skalowania automatycznego.

Migracja lokalnych rozwiązań magazynu danych

PRZEGLĄD

Zastosuj możliwości chmury do danych. Przenieś tradycyjne obciążenia magazynu danych do usługi Azure SQL Data Warehouse, jednocześnie zachowując starszą aplikację, i uzyskaj nowe możliwości dzięki dołączeniu danych bez struktury.

Konsolidacja składnicy danych

PRZEGLĄD

Połącz wiele baz danych w jeden firmowy magazyn danych, aby przełamać bariery i zapewnić dostęp do praktycznych informacji w całej organizacji.

Powiązane produkty i usługi

Power BI

Lepsza analiza biznesowa

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Pobierz bezpłatnie te oficjalne dokumenty

Wypróbuj usługę SQL Data Warehouse przy użyciu bezpłatnego konta Azure