Wprowadzenie do automatycznego migrowania danych z programu SQL Server

Szybka aprowizacja i skalowanie

Wystarczy od 3 do 5 minut, aby aprowizować magazyn danych, oraz kilka sekund, aby skalować obliczenia zgodnie z potrzebami. W przeciwieństwie do innych usług w chmurze, w których skalowanie w górę może zajmować wiele godzin, usługa SQL Data Warehouse zapewnia prawdziwą elastyczność chmury, idealną dla opartych na partiach obciążeniach magazynu danych.

Swoboda i elastyczność budżetowania

Ponieważ usługa SQL Data Warehouse oferuje rozdzielony model magazynu i obliczeń, umożliwia łatwe skalowanie obliczeń w kilka sekund bez konieczności nadmiernej aprowizacji lub uiszczania nadmiernych opłat. Dodatkowo usługa SQL Data Warehouse zapewnia wyjątkową możliwość wstrzymania obliczeń, dzięki czemu masz jeszcze większą swobodę w lepszym zarządzaniu kosztami chmury. Teraz możesz wprowadzać wszystkie dane bez konieczności wyboru danych do pozyskania — obliczenia możesz wykonywać tylko na zestawach danych, które mają znaczenie.

Innowacyjne zabezpieczenia zapewniające silną ochronę

Tylko usługa SQL Data Warehouse zapewnia wbudowaną funkcję inspekcji i wykrywania zagrożeń, która korzysta z uczenia maszynowego do poznania wzorców obciążeń i działa jako system alarmowy ostrzegający o potencjalnych zagrożeniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowo usługa SQL Data Warehouse zapewnia bezproblemową współpracę z usługą Azure Active Directory, sprawdzoną technologią obsługującą obecnie 1,3 miliarda uwierzytelnień dziennie i 600 milionów kont użytkowników. Ta obsługa umożliwia logowanie jednokrotne, które dodatkowo chroni dane, zapewniając dostęp odpowiednich użytkowników do odpowiednich danych, co jest niezwykle ważne w sytuacjach, w których użytkownicy końcowi prowadzą analizy przy użyciu magazynu danych.

Wgląd w dane big data ze zintegrowanymi zapytaniami

Technologia PolyBase, która jest wbudowana w usługę SQL Data Warehouse, upraszcza i umożliwia analizę rozproszoną — dzięki niej możesz uruchomić jedno zapytanie T-SQL przy użyciu znajomych narzędzi dla wielu źródeł danych, w tym obiektów blob usługi Azure Storage. Technologia PolyBase oferuje także błyskawiczne pozyskiwanie danych przy użyciu tych samych narzędzi zapytań.

Analiza czasu rzeczywistego z wbudowaną analizą biznesową

Przekształć swoją firmę dzięki analizie wszystkich danych ze strukturą i bez niej w czasie rzeczywistym, przy użyciu znanych i lubianych narzędzi, w tym wiodącej w branży usługi Power BI oraz programu Microsoft Excel. Ponadto narzędzia od popularnych partnerów zajmujących się analizą biznesową, w tym Looker Data Sciences, Tableau Software i Qlik Technologies świetnie współpracują z usługą SQL Data Warehouse. Dodatkowo idealna zgodność z usługami SQL Server Integration Services, Azure Analysis Services, Azure Stream Analytics, Azure Machine Learning, Azure Data Factory i Azure Storage zapewnia wgląd we wszystkie dane bezpośrednio po ich otrzymaniu.

Utwórz magazyn danych w chmurze

Dowiedz się więcej o magazynowaniu danych lub poznaj usługę Azure SQL Data Warehouse, aby sprawdzić, jak nasz szybki, w pełni zarządzany magazyn danych w skali petabajtowej może zmienić Twoje potrzeby w zakresie analizy biznesowej.

Wprowadzenie do automatycznego migrowania danych z programu SQL Server

Dlaczego warto korzystać z magazynu danych w chmurze?

Dowiedz się, w jaki sposób utworzenie magazynu danych opartego na chmurze może zapewnić niezwykłe korzyści i lepsze wyniki.

Chcesz uzyskiwać najnowsze aktualizacje?

Nieustannie usprawniamy usługę SQL Data Warehouse. Przeczytaj nasz blog, aby uzyskać najnowsze informacje na temat usprawnień.

Nie wiesz, jak zacząć?

Zapoznaj się z przewodnikiem Rozpoczynanie pracy z usługą SQL Data Warehouse, a następnie poznaj typowe najlepsze praktyki związane z usługą SQL Data Warehouse.

Jesteś deweloperem? To dobry kierunek.

Korzystaj z wglądu w dane przy użyciu pojedynczego, opartego na języku SQL widoku wszystkich źródeł danych. Korzystaj z zapytań Transact-SQL dla danych relacyjnych i nierelacyjnych. Poznaj uwierzytelnianie i połączenia, Dynamic SQL, procedury składowane, schematy definiowane przez użytkowników i widoki.

Powiązane produkty i usługi

Baza danych SQL

Zarządzana, świadczona jako usługa, relacyjna baza danych SQL

Azure Analysis Services

Sprawdzony aparat analityczny w chmurze

Machine Learning

Zaawansowane, oparte na chmurze narzędzie analizy predykcyjnej, dzięki któremu można przewidywać czynności konserwacyjne

Wypróbuj usługę SQL Data Warehouse przy użyciu bezpłatnego konta Azure