Data Platform Studio

Wprowadzenie do automatycznego migrowania danych z programu SQL Server

Szybka aprowizacja i skalowanie

Wystarczy od 3 do 5 minut, aby aprowizować magazyn danych, oraz kilka sekund, aby skalować obliczenia zgodnie z potrzebami. W przeciwieństwie do innych usług w chmurze, w których skalowanie w górę może zajmować wiele godzin, usługa SQL Data Warehouse zapewnia prawdziwą elastyczność chmury, idealną dla opartych na partiach obciążeniach magazynu danych.

Swoboda i elastyczność budżetowania

Ponieważ usługa SQL Data Warehouse oferuje rozdzielony model magazynu i obliczeń, umożliwia łatwe skalowanie obliczeń w kilka sekund bez konieczności nadmiernej aprowizacji lub uiszczania nadmiernych opłat. Dodatkowo usługa SQL Data Warehouse zapewnia wyjątkową możliwość wstrzymania obliczeń, dzięki czemu masz jeszcze większą swobodę w lepszym zarządzaniu kosztami chmury. Teraz możesz wprowadzać wszystkie dane bez konieczności wyboru danych do pozyskania — obliczenia możesz wykonywać tylko na zestawach danych, które mają znaczenie.

Innowacyjne zabezpieczenia zapewniające silną ochronę

Tylko usługa SQL Data Warehouse zapewnia wbudowaną funkcję inspekcji i wykrywania zagrożeń, która korzysta z uczenia maszynowego do poznania wzorców obciążeń i działa jako system alarmowy ostrzegający o potencjalnych zagrożeniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowo usługa SQL Data Warehouse zapewnia bezproblemową współpracę z usługą Azure Active Directory, sprawdzoną technologią obsługującą obecnie 1,3 miliarda uwierzytelnień dziennie i 600 milionów kont użytkowników. Ta obsługa umożliwia logowanie jednokrotne, które dodatkowo chroni dane, zapewniając dostęp odpowiednich użytkowników do odpowiednich danych, co jest niezwykle ważne w sytuacjach, w których użytkownicy końcowi prowadzą analizy przy użyciu magazynu danych.

Wgląd w dane big data ze zintegrowanymi zapytaniami

Technologia PolyBase, która jest wbudowana w usługę SQL Data Warehouse, upraszcza i umożliwia analizę rozproszoną — dzięki niej możesz uruchomić jedno zapytanie T-SQL przy użyciu znajomych narzędzi dla wielu źródeł danych, w tym obiektów blob usługi Azure Storage. Technologia PolyBase oferuje także błyskawiczne pozyskiwanie danych przy użyciu tych samych narzędzi zapytań.

Analiza czasu rzeczywistego z wbudowaną analizą biznesową

Przekształć swoją firmę dzięki analizie wszystkich danych ze strukturą i bez niej w czasie rzeczywistym, przy użyciu znanych i lubianych narzędzi, w tym wiodącej w branży usługi Power BI oraz programu Microsoft Excel. Ponadto narzędzia od popularnych partnerów zajmujących się analizą biznesową, w tym Looker Data Sciences, Tableau Software i Qlik Technologies świetnie współpracują z usługą SQL Data Warehouse. Dodatkowo idealna zgodność z usługami SQL Server Integration Services, Azure Analysis Services, Azure Stream Analytics, Azure Machine Learning, Azure Data Factory i Azure Storage zapewnia wgląd we wszystkie dane bezpośrednio po ich otrzymaniu.

Utwórz magazyn danych w chmurze

Dowiedz się więcej o magazynowaniu danych lub poznaj usługę Azure SQL Data Warehouse, aby sprawdzić, jak nasz szybki, w pełni zarządzany magazyn danych w skali petabajtowej może zmienić Twoje potrzeby w zakresie analizy biznesowej.

Diagram przedstawiający dane przychodzące do usługi SQL Data Warehouse z wielu źródeł, takich jak usługi SQL Database (dane transakcyjne), Azure Table Storage (telemetria) i Azure Data Lake (dane uzyskiwane z usług Azure Data Factory, Azure Stream Analytics, Event Hubs), a także z dodatkowych źródeł bazodanowych. Usługa SQL Data Warehouse może następnie wyprowadzić dane do usługi Machine Learning lub rozwiązań analizy biznesowej, takich jak usługa Power BI, program Excel czy aplikacje innych firm.
Data Platform Studio

Wprowadzenie do automatycznego migrowania danych z programu SQL Server

Zrzut ekranu przedstawiający ekran importowania usługi Data Warehouse z importowaniem w toku: stan przekazania dla sześciu tabel w projekcie wynosi 100%, a zaimportowania — 80%.

Dlaczego warto korzystać z magazynu danych w chmurze?

Dowiedz się, w jaki sposób utworzenie magazynu danych opartego na chmurze może zapewnić niezwykłe korzyści i lepsze wyniki.

Chcesz uzyskiwać najnowsze aktualizacje?

Nieustannie usprawniamy usługę SQL Data Warehouse. Przeczytaj nasz blog, aby uzyskać najnowsze informacje na temat usprawnień.

Nie wiesz, jak zacząć?

Zapoznaj się z przewodnikiem Rozpoczynanie pracy z usługą SQL Data Warehouse, a następnie poznaj typowe najlepsze praktyki związane z usługą SQL Data Warehouse.

Jesteś deweloperem? To dobry kierunek.

Korzystaj z wglądu w dane przy użyciu pojedynczego, opartego na języku SQL widoku wszystkich źródeł danych. Korzystaj z zapytań Transact-SQL dla danych relacyjnych i nierelacyjnych. Poznaj uwierzytelnianie i połączenia, Dynamic SQL, procedury składowane, schematy definiowane przez użytkowników i widoki.

Powiązane produkty i usługi

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa.

Azure Analysis Services

Sprawdzony aparat analityczny w chmurze

Machine Learning

Twórz zaawansowane, bazujące na chmurze aplikacje z użyciem uczenia maszynowego

Wypróbuj usługę SQL Data Warehouse przy użyciu bezpłatnego konta Azure