SQL Data Warehouse

Szybki, elastyczny i bezpieczny magazyn danych w chmurze dla przedsiębiorstw

Ogłoszenie

 • AB InBev
 • Adobe
 • LG CNS
 • Reckitt Benckiser
 • ThyssenKrupp
 • Thomson Reuters

Zrewolucjonizuj wydajność swoich analiz dzięki usłudze SQL Data Warehouse

Uzyskaj nowy wgląd w dane dzięki usłudze Azure SQL Data Warehouse, w pełni zarządzanemu magazynowi danych w chmurze dla przedsiębiorstw dowolnych rozmiarów, łączącym błyskawiczną obsługę zapytań z wiodącymi w branży zabezpieczeniami danych. Optymalizuj obciążenia, elastycznie skalując zasoby w ciągu minut. Korzystaj z nieograniczonego magazynu, zautomatyzowanej administracji oraz wbudowanych funkcji inspekcji i wykrywania zagrożeń. Sprawnie integruj rozwiązania z usługami Azure Active Directory, Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage, Azure Databricks i Microsoft Power BI, aby zapewniać pojedyncze całościowe rozwiązanie nowoczesnego magazynu danych dla wszystkich obciążeń analitycznych.

Usługa SQL Data Warehouse jest obsługiwana przez szeroki ekosystem partnerów, w tym dostawców narzędzi do przygotowywania, pozyskiwania i wizualizowania danych. Korzystaj z gwarantowanej dostępności przez co najmniej 99,9% czasu w 40 regionach świadczenia usługi Azure na całym świecie.

*Na podstawie testów wydajności wykonywania 66 zapytań przeprowadzonych przez firmę GigaOm w styczniu 2019 r. Testy zleciła firma Microsoft.

Usługa SQL Data Warehouse, oparta na aparacie Microsoft SQL, zapewnia przełomową wydajność zapytań w chmurze dla najbardziej złożonych i krytycznych obciążeń.

Błyskawiczne działanie

Usługa SQL Data Warehouse, oparta na aparacie Microsoft SQL, zapewnia przełomową wydajność zapytań w chmurze dla najbardziej złożonych i krytycznych obciążeń.

Oddzielenie wystąpień obliczeniowych od magazynu pozwala zoptymalizować aprowizację zasobów obliczeniowych odpowiednio do zapotrzebowania związanego z obciążeniami i zaoszczędzić pieniądze wydawane na wysoce zróżnicowane obciążenia.

Wysoka elastyczność wystąpień obliczeniowych

Oddzielenie wystąpień obliczeniowych od magazynu pozwala zoptymalizować aprowizację zasobów obliczeniowych odpowiednio do zapotrzebowania związanego z obciążeniami i zaoszczędzić pieniądze wydawane na wysoce zróżnicowane obciążenia.

Uzyskaj kompleksowe funkcje zabezpieczeń i zgodności, w tym inspekcję, wykrywanie zagrożeń, szyfrowanie i sieci wirtualne usługi Azure Active Directory.

Wiodące w branży zabezpieczenia

Uzyskaj kompleksowe funkcje zabezpieczeń i zgodności, w tym inspekcję, wykrywanie zagrożeń, szyfrowanie i sieci wirtualne usługi Azure Active Directory.

Uzyskaj kompleksowe funkcje zabezpieczeń i zgodności, w tym inspekcję, wykrywanie zagrożeń, szyfrowanie i sieci wirtualne usługi Azure Active Directory.

Bezproblemowa integracja

Skonsoliduj silosy danych i ujednolić dane ze strukturą, bez struktury oraz przesyłane strumieniowo za pomocą naszego magazynu danych w chmurze.

Sieć zaufanych partnerów

Skróć czas do osiągnięcia korzyści dzięki magazynowi danych dla przedsiębiorstw wspieranemu przez jednego z naszych zaufanych partnerów.

 • Datometry
 • Qlik
 • MicroStrategy
 • Informatica Cloud
 • Talend
 • Tableau

Możliwości usługi

Zapewnij równy dostęp do danych w całym przedsiębiorstwie.

Niesamowity poziom współbieżności zapytań

Zapewnij równy dostęp do danych w całym przedsiębiorstwie.

Pobieraj i badaj za pomocą zapytań informacje z wielu typów danych i źródeł w ramach jednego rozwiązania.

Zintegrowane przetwarzanie danych

Pobieraj i badaj za pomocą zapytań informacje z wielu typów danych i źródeł w ramach jednego rozwiązania.

Możesz zainicjować obsługę kilka tysięcy rdzeni obliczeniowych w czasie krótszym niż pięć minut, a w ciągu kilku godzin zwiększyć skalę do petabajtów.

Szybkie i łatwe aprowizowanie

Możesz zainicjować obsługę kilka tysięcy rdzeni obliczeniowych w czasie krótszym niż pięć minut, a w ciągu kilku godzin zwiększyć skalę do petabajtów.

Niezależnie skaluj pod kątem wydajności lub ilości pamięci dzięki osobnym wystąpieniom obliczeniowym i magazynu.

Elastyczny projekt

Niezależnie skaluj pod kątem wydajności lub ilości pamięci dzięki osobnym wystąpieniom obliczeniowym i magazynu.

Zadbaj o ochronę danych za pomocą punktów końcowych usługi Virtual Network, zaawansowanego wykrywania zagrożeń, zawsze włączonego szyfrowania, inspekcji i uproszczonego dostępu zabezpieczonego.

Zaawansowane zabezpieczenia

Zadbaj o ochronę danych za pomocą punktów końcowych usługi Virtual Network, zaawansowanego wykrywania zagrożeń, zawsze włączonego szyfrowania, inspekcji i uproszczonego dostępu zabezpieczonego.

Zautomatyzuj przydzielanie infrastruktury i optymalizację obciążeń, aby skupić się na analizie danych, i korzystaj z wbudowanego doradcy, aby optymalizować magazyn danych w chmurze.

W pełni zarządzana infrastruktura

Zautomatyzuj przydzielanie infrastruktury i optymalizację obciążeń, aby skupić się na analizie danych, i korzystaj z wbudowanego doradcy, aby optymalizować magazyn danych w chmurze.

Integruj swoje rozwiązania przy pomocy wiodących dostawców usług przygotowywania oraz wizualizacji danych i uzyskuj pomoc techniczną od naszych partnerów w celu skracania czasu do osiągnięcia korzyści.

Solidny ekosystem

Integruj swoje rozwiązania przy pomocy wiodących dostawców usług przygotowywania oraz wizualizacji danych i uzyskuj pomoc techniczną od naszych partnerów w celu skracania czasu do osiągnięcia korzyści.

Korzystaj z programu Microsoft SQL Server — najwydajniejszego aparatu SQL w branży z kompletną obsługą języka SQL.

Zaawansowany aparat SQL

Korzystaj z programu Microsoft SQL Server — najwydajniejszego aparatu SQL w branży z kompletną obsługą języka SQL.

Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa dzięki ponad 50 certyfikatom rządowym i branżowym, w tym HIPAA.

Zgodność wiodąca w branży

Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa dzięki ponad 50 certyfikatom rządowym i branżowym, w tym HIPAA.

Korzystaj z dostępności w 40 regionach świadczenia usługi Azure — to największy zasięg wśród wszystkich dostawców magazynów danych w chmurze.

Globalna dostępność

Korzystaj z dostępności w 40 regionach świadczenia usługi Azure — to największy zasięg wśród wszystkich dostawców magazynów danych w chmurze.

Jakie możliwości zapewnia usługa Azure SQL Data Warehouse?

Nowoczesny magazyn danych

Zastosuj usługę SQL Data Warehouse z usługami Azure Analysis Services, aby uzyskać odpowiednią skalę przy określonej cenie i poziomie wydajności. Ta architektura zapewnia również izolację zasobów oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń.

Zaawansowana analiza danych big data

Za pomocą usługi Azure Data Factory można łatwo integrować aplikacje obsługujące dane w chmurze i dane lokalne z magazynem danych dla przedsiębiorstw. Wybieraj z wiodących rozwiązań open source, takich jak między innymi Azure Databricks for Apache Spark i Azure HDInsight for Apache Hadoop, Spark oraz Kafka. Przetwarzaj dane bez struktury i ładuj terabajty wyników do usługi SQL Data Warehouse przy użyciu technologii PolyBase. Usługa Azure Machine Learning umożliwia łatwe pisanie algorytmów i uruchamianie ich w środowisku lokalnym, w chmurze lub w sieci brzegowej.

Analiza w czasie rzeczywistym

Dzięki usłudze Apache Kafka for HDInsight lub Azure IoT Hub możesz ciągle przechwytywać dane z dowolnych urządzeń IoT lub dzienników strumienia kliknięć witryny internetowej. Przetwarzaj dane w czasie rzeczywistym za pomocą wiodących rozwiązań open source, takich jak między innymi Azure Databricks for Apache Spark i Azure HDInsight for Apache Hadoop, Spark oraz Kafka. Możesz łatwo dopasować częstotliwość dzielenia na mikropartie za pomocą usługi Azure Event Grid, która wysyła zdarzenie do usługi SQL Data Warehouse w celu załadowania przetwarzanych danych przy użyciu technologii Polybase.

Architektura gwiazdy na potrzeby analizy danych

Zastosuj architekturę gwiazdy, aby uzyskać odpowiednią skalę przy określonej cenie i poziomie wydajności. Ta architektura zapewnia również izolację zasobów oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń.

Konsolidacja składnicy danych

Połącz wiele baz danych w jeden firmowy magazyn danych, aby przełamać bariery i zapewnić dostęp do praktycznych informacji w całej organizacji.

Migracja lokalnych magazynów danych

Przenieś tradycyjne obciążenia do usługi SQL Data Warehouse w celu zoptymalizowania danych. Zachowaj starsze aplikacje i twórz nowe zastosowania dzięki dołączeniu danych bez struktury.

Gartner MQ

Firma Gartner okrzyknęła firmę Microsoft liderem w raporcie Magic Quadrant 2019 dotyczącym rozwiązań do zarządzania danymi na potrzeby analizy

Przeczytaj raport

Forrester TEI

Firma Forrester Consulting bada całkowity wpływ gospodarczy współczesnych magazynów danych

Przeczytaj zlecone badanie

Powiązane produkty i usługi

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

Power BI

Lepsza analiza biznesowa

Wypróbuj usługę SQL Data Warehouse przy użyciu bezpłatnego konta Azure