SQL Data Warehouse

Szybka, znana i elastyczna platforma analiz dla przedsiębiorstw

Szybko zaimplementuj bezpieczny i zapewniający zgodność magazyn danych w chmurze o wysokiej wydajności. Azure SQL Data Warehouse to platforma analiz SQL umożliwiająca elastyczne i niezależne skalowanie wystąpień obliczeniowych i magazynu z architekturą równoległego przetwarzania ogromnej ilości danych. Bezproblemowo integruj usługę SQL Data Warehouse z magazynami danych big data oraz utwórz centrum dla składnic danych i modułów — aby zapewnić dobrze dopasowaną wydajność na poziomie korporacyjnym przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących umiejętności z zakresu analizy biznesowej i języka SQL.

Usługa SQL Data Warehouse oferuje gwarantowaną dostępność na poziomie 99,9%, zgodność z przepisami, zaawansowane funkcje zabezpieczeń i ścisłą integrację z usługami nadrzędnymi i podrzędnymi, aby umożliwić utworzenie magazynu danych, który spełnia Twoje potrzeby. Usługa SQL Data Warehouse to pierwsza z usług umożliwiających przedsiębiorstwom replikowanie danych w niemal dowolnym miejscu na świecie.

Zwiększ użyteczność danych. Usługa SQL Data Warehouse zapewnia wysoce elastyczny magazyn danych usuwający limity dotyczące skali i wydajności.

Nieograniczone skalowanie

Zwiększ użyteczność danych. Usługa SQL Data Warehouse zapewnia wysoce elastyczny magazyn danych usuwający limity dotyczące skali i wydajności.

Optymalizuj wydajność magazynu danych i obniż koszty dzięki możliwości niezależnego skalowania wystąpień obliczeniowych i magazynu.

Elastyczna i rozszerzalna

Optymalizuj wydajność magazynu danych i obniż koszty dzięki możliwości niezależnego skalowania wystąpień obliczeniowych i magazynu.

Możesz liczyć na ulepszone funkcje zabezpieczeń i wiodącą w branży zgodność. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 roku (HIPPA).

Sprawdzona i bezpieczna

Możesz liczyć na ulepszone funkcje zabezpieczeń i wiodącą w branży zgodność. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 roku (HIPPA).

Dalej korzystaj z innych cennych technologii. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z produktami firmy Microsoft oraz wiodących dostawców integracji i wizualizacji danych, takich jak Tableau i Informatica.

Bezproblemowa integracja

Dalej korzystaj z innych cennych technologii. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z produktami firmy Microsoft oraz wiodących dostawców integracji i wizualizacji danych, takich jak Tableau i Informatica.

Klienci korzystający z usługi Azure SQL Data Warehouse

  • Jet.com
  • Adobe
  • Toshiba
  • LG CNS
  • Kansas State University
  • Carnival Cruises

Sieć zaufanych partnerów

Skróć czas do osiągnięcia korzyści dzięki magazynowi danych w chmurze wspieranemu przez nasz ekosystem zaufanych partnerów.

Informatica
MicroStrategy
Talend
Tableau
Qlik
Datometry

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure SQL Data Warehouse

Poznaj typowe wzorce usługi SQL Data Warehouse, uzyskaj informacje na temat skutecznych strategii i wzorców ładowania oraz zobacz, jak migrować dane do usługi Azure SQL Data Warehouse. Jeśli potrzebujesz izolacji obciążeń lub nieograniczonej współbieżności na potrzeby klientów lub dostawców danych, zapoznaj się z informacjami na temat typowych wzorców do zastosowań partnerskich.

Aprowizuj i skaluj wystąpienia obliczeniowe do tysięcy rdzeni w mniej niż pięć minut, aby zapewnić niesamowicie wysoką wydajność.

Błyskawiczna aprowizacja

Aprowizuj i skaluj wystąpienia obliczeniowe do tysięcy rdzeni w mniej niż pięć minut, aby zapewnić niesamowicie wysoką wydajność.

Usługa SQL Data Warehouse obsługuje najbardziej wymagające zadania analizy danych big data. Technologia PolyBase zapewnia szybkie pobieranie danych z wielu źródeł danych przy użyciu tych samych narzędzi zapytań.

Przetwarzanie danych w skali chmury

Usługa SQL Data Warehouse obsługuje najbardziej wymagające zadania analizy danych big data. Technologia PolyBase zapewnia szybkie pobieranie danych z wielu źródeł danych przy użyciu tych samych narzędzi zapytań.

Usługa SQL Data Warehouse umożliwia niezależne skalowanie wystąpień obliczeniowych i magazynu w celu dopasowania do unikatowych potrzeb biznesowych.

Elastyczność wystąpień obliczeniowych i magazynu

Usługa SQL Data Warehouse umożliwia niezależne skalowanie wystąpień obliczeniowych i magazynu w celu dopasowania do unikatowych potrzeb biznesowych.

Usługa SQL Data Warehouse automatycznie zajmuje się obsługą m.in. infrastruktury i optymalizacji, aby można było skupić się na uzyskiwaniu wartości ze swoich danych.

W pełni zarządzana infrastruktura

Usługa SQL Data Warehouse automatycznie zajmuje się obsługą m.in. infrastruktury i optymalizacji, aby można było skupić się na uzyskiwaniu wartości ze swoich danych.

Integracja z wiodącymi dostawcami usług do zarządzania danymi i analizy biznesowej, a także z usługami firmy Microsoft, aby skrócić czas do osiągnięcia korzyści dla ukończonego rozwiązania.

Integracja z ekosystemem

Integracja z wiodącymi dostawcami usług do zarządzania danymi i analizy biznesowej, a także z usługami firmy Microsoft, aby skrócić czas do osiągnięcia korzyści dla ukończonego rozwiązania.

Usługa SQL Data Warehouse została utworzona w oparciu o program SQL Server, najbardziej wydajny aparat SQL w branży z najbardziej kompleksową obsługą języka SQL.

Na fundamencie programu SQL Server

Usługa SQL Data Warehouse została utworzona w oparciu o program SQL Server, najbardziej wydajny aparat SQL w branży z najbardziej kompleksową obsługą języka SQL.

Dzięki integracji z usługami Azure SQL Database i Azure Analysis Services nie ma limitu liczby użytkowników, którzy mogą wchodzić w interakcje z magazynem danych.

Nieograniczona współbieżność

Dzięki integracji z usługami Azure SQL Database i Azure Analysis Services nie ma limitu liczby użytkowników, którzy mogą wchodzić w interakcje z magazynem danych.

Usługa SQL Data Warehouse jest dostępna w ponad 30 regionach, dzięki czemu jest to usługa magazynu danych o największej dostępności geograficznej w chmurze. Przechowuj dane tam, gdzie są Twoi użytkownicy.

Globalna dostępność

Usługa SQL Data Warehouse jest dostępna w ponad 30 regionach, dzięki czemu jest to usługa magazynu danych o największej dostępności geograficznej w chmurze. Przechowuj dane tam, gdzie są Twoi użytkownicy.

Wbudowane funkcje obejmują punkty końcowe usługi sieci wirtualnej, zaawansowane wykrywanie zagrożeń, zawsze włączone szyfrowanie, inspekcję i dostęp zarządzany za pośrednictwem usługi Azure Active Directory.

Zaawansowane zabezpieczenia

Wbudowane funkcje obejmują punkty końcowe usługi sieci wirtualnej, zaawansowane wykrywanie zagrożeń, zawsze włączone szyfrowanie, inspekcję i dostęp zarządzany za pośrednictwem usługi Azure Active Directory.

Usługa SQL Data Warehouse uzyskała ponad 20 certyfikatów rządowych i branżowych, w tym HIPPA, aby zapewnić ochronę i niezależność Twoich danych.

Zgodność wiodąca w branży

Usługa SQL Data Warehouse uzyskała ponad 20 certyfikatów rządowych i branżowych, w tym HIPPA, aby zapewnić ochronę i niezależność Twoich danych.

Jakie możliwości zapewnia usługa Azure SQL Data Warehouse?

Architektura gwiazdy dla tysięcy użytkowników analizy biznesowej

Zastosuj architekturę gwiazdy, aby uzyskać odpowiednią skalę przy określonej cenie i poziomie wydajności. Ta architektura zapewnia również izolację zasobów oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń.

Zastosuj architekturę gwiazdy, aby uzyskać odpowiednią skalę przy określonej cenie i poziomie wydajności. Ta architektura zapewnia również izolację zasobów oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń.

Skalowanie automatyczne usługi SQL Data Warehouse na potrzeby zoptymalizowanego użycia

Dzięki usłudze Azure Functions możesz w pełni wykorzystać elastyczność usługi Azure SQL Data Warehouse przy użyciu skalowania automatycznego i zoptymalizować koszt.

Integracja danych big data na potrzeby przetwarzania wsadowego danych bez struktury

Za pomocą usługi Azure Data Factory użytkownicy mogą łatwo integrować aplikacje obsługujące dane w chmurze i dane lokalne z magazynem danych. Klienci mogą wybierać między wiodącym rozwiązaniem typu open source (HDInsight) i programem .Net (Azure Data Lake) na potrzeby przetwarzania danych bez struktury i ładowania terabajtów wyników do usługi Azure SQL Data Warehouse przy użyciu technologii PolyBase.

Przetwarzanie danych bez struktury niemal w czasie rzeczywistym

Dzięki usłudze Kafka (HDInsight) lub Event Hubs możesz ciągle przechwytywać dane z dowolnych urządzeń IoT lub dzienników strumienia kliknięć witryny internetowej. Te dane można przetwarzać w czasie rzeczywistym za pomocą wiodącego rozwiązania typu open source (HDInsight Storm lub Spark) albo znanego narzędzia do przesyłania strumieniowego języka SQL, takiego jak Azure Stream Analytics. Możesz także łatwo dopasować częstotliwość dzielenia na mikropartie za pomocą usługi Azure Event Grid, która wysyła zdarzenie do usługi SQL Data Warehouse w celu załadowania przetworzonych danych przy użyciu technologii Polybase.

Powiązane produkty i usługi

Power BI

Lepsza analiza biznesowa

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Wypróbuj usługę SQL Data Warehouse przy użyciu bezpłatnego konta Azure