SQL Data Warehouse

Szybka, elastyczna i bezpieczna platforma analiz dla przedsiębiorstw

Szybko zaimplementuj bezpieczny i globalnie dostępny magazyn danych w chmurze o wysokiej wydajności. Usługa Azure SQL Data Warehouse umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynu oraz wstrzymywanie i wznawianie działania magazynu danych w kilka minut przy użyciu architektury przetwarzania równoległego na wielką skalę przeznaczonej dla chmury. Możesz bezproblemowo utworzyć centrum analizy oraz nawiązać natywne połączenie z usługami integracji i wizualizacji danych, korzystając z istniejących umiejętności w zakresie języka SQL i analizy biznesowej.

Usługa SQL Data Warehouse oferuje gwarantowaną dostępność na poziomie 99,9%, zgodność z przepisami, wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń i niezależność danych w ponad 30 regionach, aby umożliwić utworzenie magazynu danych, który spełnia Twoje wymagania biznesowe. Usługa SQL Data Warehouse dostosowuje się do obciążenia przy użyciu buforowania inteligentnego, aby przyspieszyć dostęp do danych i zwiększyć wydajność zapytań, co pozwala obsługiwać najbardziej wymagające obciążenia magazynu danych.

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą weryfikacji koncepcji lub oceny usługi SQL Data Warehouse

Zwiększ użyteczność danych. Usługa SQL Data Warehouse oferuje rozwiązanie w chmurze bez ograniczeń w zakresie skalowania i wydajności.

Nieograniczone skalowanie

Zwiększ użyteczność danych. Usługa SQL Data Warehouse oferuje rozwiązanie w chmurze bez ograniczeń w zakresie skalowania i wydajności.

Optymalizuj wydajność magazynu danych i obniż koszty dzięki możliwości niezależnego skalowania wystąpień obliczeniowych i magazynu. Możesz wstrzymać działanie magazynu danych, aby płacić tylko za potrzebne zasoby.

Elastyczna i rozszerzalna

Optymalizuj wydajność magazynu danych i obniż koszty dzięki możliwości niezależnego skalowania wystąpień obliczeniowych i magazynu. Możesz wstrzymać działanie magazynu danych, aby płacić tylko za potrzebne zasoby.

Możesz liczyć na ulepszone funkcje zabezpieczeń i wiodącą w branży zgodność. Usługa SQL Data Warehouse zapewnia zgodność w wielu branżach i regionach oraz jest globalnie dostępna.

Sprawdzona i bezpieczna

Możesz liczyć na ulepszone funkcje zabezpieczeń i wiodącą w branży zgodność. Usługa SQL Data Warehouse zapewnia zgodność w wielu branżach i regionach oraz jest globalnie dostępna.

Łącz się z wiodącymi rozwiązaniami do integracji danych i analizy biznesowej. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z produktami firmy Microsoft oraz wiodących dostawców integracji i wizualizacji danych, takich jak Tableau i Informatica.

Bezproblemowa integracja

Łącz się z wiodącymi rozwiązaniami do integracji danych i analizy biznesowej. Usługa SQL Data Warehouse jest zgodna z produktami firmy Microsoft oraz wiodących dostawców integracji i wizualizacji danych, takich jak Tableau i Informatica.

Klienci korzystający z usługi Azure SQL Data Warehouse

 • Jet.com
 • Adobe
 • Toshiba
 • LG CNS
 • Kansas State University
 • Carnival Cruises

Sieć zaufanych partnerów

Skróć czas do osiągnięcia korzyści dzięki magazynowi danych w chmurze wspieranemu przez nasz ekosystem zaufanych partnerów.

 • Informatica Cloud
 • MicroStrategy
 • Talend
 • Tableau
 • Qlik
 • Datometry

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure SQL Data Warehouse

Poznaj typowe wzorce usługi SQL Data Warehouse, uzyskaj informacje na temat skutecznych strategii i wzorców ładowania oraz zobacz, jak migrować dane do usługi Azure SQL Data Warehouse. Jeśli potrzebujesz izolacji obciążeń lub nieograniczonej współbieżności na potrzeby klientów lub dostawców danych, zapoznaj się z informacjami na temat typowych wzorców do zastosowań partnerskich.

Możliwości usługi

Dzięki integracji z usługami Azure SQL Database i Azure Analysis Services nie ma limitu liczby użytkowników, którzy mogą wchodzić w interakcje z magazynem danych.

Nieograniczona współbieżność

Dzięki integracji z usługami Azure SQL Database i Azure Analysis Services nie ma limitu liczby użytkowników, którzy mogą wchodzić w interakcje z magazynem danych.

Niezależne i elastyczne skalowanie wystąpień obliczeniowych i magazynu w celu dopasowania do unikatowych potrzeb biznesowych.

Prawdziwie elastyczne rozwiązanie

Niezależne i elastyczne skalowanie wystąpień obliczeniowych i magazynu w celu dopasowania do unikatowych potrzeb biznesowych.

Aprowizuj i skaluj wystąpienia obliczeniowe do tysięcy rdzeni w mniej niż pięć minut, aby zapewnić niesamowicie wysoką wydajność.

Błyskawiczna aprowizacja

Aprowizuj i skaluj wystąpienia obliczeniowe do tysięcy rdzeni w mniej niż pięć minut, aby zapewnić niesamowicie wysoką wydajność.

Dzięki połączeniu z usługami Azure HDInsight i Azure Databricks można łatwo łączyć i integrować nadzorowane dane z usługą PolyBase magazynu danych, co pozwala szybko pobierać dane z wielu źródeł danych przy użyciu tych samych narzędzi zapytań.

Przetwarzanie dowolnych danych w dowolnej skali

Dzięki połączeniu z usługami Azure HDInsight i Azure Databricks można łatwo łączyć i integrować nadzorowane dane z usługą PolyBase magazynu danych, co pozwala szybko pobierać dane z wielu źródeł danych przy użyciu tych samych narzędzi zapytań.

Wbudowane funkcje obejmują punkty końcowe usługi sieci wirtualnej, zaawansowane wykrywanie zagrożeń, zawsze włączone szyfrowanie, inspekcję i dostęp zarządzany za pośrednictwem usługi Azure Active Directory.

Zaawansowane zabezpieczenia

Wbudowane funkcje obejmują punkty końcowe usługi sieci wirtualnej, zaawansowane wykrywanie zagrożeń, zawsze włączone szyfrowanie, inspekcję i dostęp zarządzany za pośrednictwem usługi Azure Active Directory.

Automatycznie aprowizuj m.in. infrastrukturę i optymalizację, aby można było skupić się na uzyskiwaniu wartości ze swoich danych.

W pełni zarządzana infrastruktura

Automatycznie aprowizuj m.in. infrastrukturę i optymalizację, aby można było skupić się na uzyskiwaniu wartości ze swoich danych.

Integracja z wiodącymi dostawcami usług integracji i wizualizacji, a także z usługami firmy Microsoft, aby skrócić czas do osiągnięcia korzyści dla ukończonego rozwiązania. Rozwiązanie jest obsługiwane przez wytrenowane zasoby wiodących integratorów systemów.

Solidny ekosystem

Integracja z wiodącymi dostawcami usług integracji i wizualizacji, a także z usługami firmy Microsoft, aby skrócić czas do osiągnięcia korzyści dla ukończonego rozwiązania. Rozwiązanie jest obsługiwane przez wytrenowane zasoby wiodących integratorów systemów.

Usługa SQL Data Warehouse została utworzona w oparciu o program SQL Server, <a href="http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_perf_results.asp">najbardziej wydajny aparat SQL</a> w branży z najbardziej kompleksową obsługą języka SQL.

Na fundamencie programu SQL Server

Usługa SQL Data Warehouse została utworzona w oparciu o program SQL Server, najbardziej wydajny aparat SQL w branży z najbardziej kompleksową obsługą języka SQL.

Uzyskała ona <a href="https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings">ponad 20 certyfikatów rządowych i branżowych</a>, w tym HIPPA, aby zapewnić ochronę i niezależność Twoich danych.

Zgodność wiodąca w branży

Uzyskała ona ponad 20 certyfikatów rządowych i branżowych, w tym HIPPA, aby zapewnić ochronę i niezależność Twoich danych.

Usługa magazynu danych o największej dostępności geograficznej w chmurze dostępna w ponad <a href="/pl-pl/regions/services/">30 regionach</a>. Przechowuj dane tam, gdzie są Twoi użytkownicy.

Globalna dostępność

Usługa magazynu danych o największej dostępności geograficznej w chmurze dostępna w ponad 30 regionach. Przechowuj dane tam, gdzie są Twoi użytkownicy.

Jakie możliwości zapewnia usługa Azure SQL Data Warehouse?

Obsługa nieograniczonej liczby użytkowników analizy biznesowej za pomocą architektury gwiazdy

Zastosuj architekturę gwiazdy, aby uzyskać odpowiednią skalę przy określonej cenie i poziomie wydajności. Ta architektura zapewnia również izolację zasobów oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń.

Automatyczne skalowanie usługi Azure SQL Data Warehouse

Dzięki usłudze Azure Functions możesz w pełni wykorzystać elastyczność usługi Azure SQL Data Warehouse przy użyciu skalowania automatycznego i zoptymalizować koszt.

Integracja danych big data na potrzeby przetwarzania wsadowego danych bez struktury

Za pomocą usługi Azure Data Factory można łatwo integrować aplikacje obsługujące dane w chmurze i dane lokalne z magazynem danych. Możesz wybierać między wiodącym rozwiązaniem typu open source (HDInsight) i programem .Net (Azure Data Lake) na potrzeby przetwarzania danych bez struktury i ładowania terabajtów wyników do usługi Azure SQL Data Warehouse przy użyciu technologii PolyBase.

Przetwarzanie danych bez struktury niemal w czasie rzeczywistym

Dzięki usłudze Kafka (HDInsight) lub Event Hubs możesz ciągle przechwytywać dane z dowolnych urządzeń IoT lub dzienników strumienia kliknięć witryny internetowej. Te dane można przetwarzać w czasie rzeczywistym za pomocą wiodącego rozwiązania typu open source (HDInsight Storm lub Spark) albo znanego narzędzia do przesyłania strumieniowego języka SQL, takiego jak Azure Stream Analytics. Możesz także dopasować częstotliwość dzielenia na mikropartie za pomocą usługi Azure Event Grid, która wysyła zdarzenie do usługi SQL Data Warehouse w celu załadowania przetworzonych danych przy użyciu technologii Polybase.

Powiązane produkty i usługi

Power BI

Lepsza analiza biznesowa

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Wypróbuj usługę SQL Data Warehouse przy użyciu bezpłatnego konta Azure