Pomiń nawigację

SQL Data Warehouse

Szybki, elastyczny i bezpieczny magazyn danych w chmurze dla przedsiębiorstw

Anons

 • AB InBev
 • Adobe
 • LG CNS
 • Reckitt Benckiser
 • ThyssenKrupp
 • Thomson Reuters

Zrewolucjonizuj wydajność swoich analiz dzięki usłudze SQL Data Warehouse

Uzyskaj nowy wgląd w dane dzięki usłudze Azure SQL Data Warehouse, w pełni zarządzanemu magazynowi danych w chmurze dla przedsiębiorstw dowolnych rozmiarów, łączącym błyskawiczną obsługę zapytań z wiodącymi w branży zabezpieczeniami danych. Optymalizuj obciążenia, elastycznie skalując zasoby w ciągu minut. Korzystaj z nieograniczonego magazynu, zautomatyzowanej administracji oraz wbudowanych funkcji inspekcji i wykrywania zagrożeń. Sprawnie integruj rozwiązania z usługami Azure Active Directory, Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage, Azure Databricks i Microsoft Power BI, aby zapewniać pojedyncze całościowe rozwiązanie nowoczesnego magazynu danych dla wszystkich obciążeń analitycznych.

Usługa SQL Data Warehouse jest obsługiwana przez szeroki ekosystem partnerów, w tym dostawców narzędzi do przygotowywania, pozyskiwania i wizualizowania danych. Korzystaj z gwarantowanej dostępności przez co najmniej 99,9% czasu w 40 regionach świadczenia usługi Azure na całym świecie.

*Na podstawie testów wydajności wykonywania 66 zapytań przeprowadzonych przez firmę Gigaom w lipcu 2018 r. Testy zleciła firma Microsoft.

Usługa SQL Data Warehouse, oparta na aparacie Microsoft SQL, zapewnia przełomową wydajność zapytań w chmurze dla najbardziej złożonych i krytycznych obciążeń.

Błyskawiczne działanie

Usługa SQL Data Warehouse, oparta na aparacie Microsoft SQL, zapewnia przełomową wydajność zapytań w chmurze dla najbardziej złożonych i krytycznych obciążeń.

Oddzielenie wystąpień obliczeniowych od magazynu pozwala zoptymalizować aprowizację zasobów obliczeniowych odpowiednio do zapotrzebowania związanego z obciążeniami i zaoszczędzić pieniądze wydawane na wysoce zróżnicowane obciążenia.

Wysoka elastyczność wystąpień obliczeniowych

Oddzielenie wystąpień obliczeniowych od magazynu pozwala zoptymalizować aprowizację zasobów obliczeniowych odpowiednio do zapotrzebowania związanego z obciążeniami i zaoszczędzić pieniądze wydawane na wysoce zróżnicowane obciążenia.

Uzyskaj kompleksowe funkcje zabezpieczeń i zgodności, w tym inspekcję, wykrywanie zagrożeń, szyfrowanie i sieci wirtualne usługi Azure Active Directory.

Wiodące w branży zabezpieczenia

Uzyskaj kompleksowe funkcje zabezpieczeń i zgodności, w tym inspekcję, wykrywanie zagrożeń, szyfrowanie i sieci wirtualne usługi Azure Active Directory.

Uzyskaj kompleksowe funkcje zabezpieczeń i zgodności, w tym inspekcję, wykrywanie zagrożeń, szyfrowanie i sieci wirtualne usługi Azure Active Directory.

Bezproblemowa integracja

Skonsoliduj silosy danych i ujednolić dane ze strukturą, bez struktury oraz przesyłane strumieniowo za pomocą naszego magazynu danych w chmurze.

Sieć zaufanych partnerów

Skróć czas do osiągnięcia korzyści dzięki magazynowi danych dla przedsiębiorstw wspieranemu przez jednego z naszych zaufanych partnerów.

 • Datometry
 • Qlik
 • MicroStrategy
 • Informatica Cloud
 • Talend
 • Tableau

Możliwości usługi

Zapewnij równy dostęp do danych w całym przedsiębiorstwie.

Niesamowity poziom współbieżności zapytań

Zapewnij równy dostęp do danych w całym przedsiębiorstwie.

Pobieraj i badaj za pomocą zapytań informacje z wielu typów danych i źródeł w ramach jednego rozwiązania.

Zintegrowane przetwarzanie danych

Pobieraj i badaj za pomocą zapytań informacje z wielu typów danych i źródeł w ramach jednego rozwiązania.

Możesz zainicjować obsługę kilka tysięcy rdzeni obliczeniowych w czasie krótszym niż pięć minut, a w ciągu kilku godzin zwiększyć skalę do petabajtów.

Szybkie i łatwe aprowizowanie

Możesz zainicjować obsługę kilka tysięcy rdzeni obliczeniowych w czasie krótszym niż pięć minut, a w ciągu kilku godzin zwiększyć skalę do petabajtów.

Niezależnie skaluj pod kątem wydajności lub ilości pamięci dzięki osobnym wystąpieniom obliczeniowym i magazynu.

Elastyczny projekt

Niezależnie skaluj pod kątem wydajności lub ilości pamięci dzięki osobnym wystąpieniom obliczeniowym i magazynu.

Zadbaj o ochronę danych za pomocą punktów końcowych usługi Virtual Network, zaawansowanego wykrywania zagrożeń, zawsze włączonego szyfrowania, inspekcji i uproszczonego dostępu zabezpieczonego.

Zaawansowane zabezpieczenia

Zadbaj o ochronę danych za pomocą punktów końcowych usługi Virtual Network, zaawansowanego wykrywania zagrożeń, zawsze włączonego szyfrowania, inspekcji i uproszczonego dostępu zabezpieczonego.

Zautomatyzuj przydzielanie infrastruktury i optymalizację obciążeń, aby skupić się na analizie danych, i korzystaj z wbudowanego doradcy, aby optymalizować magazyn danych w chmurze.

W pełni zarządzana infrastruktura

Zautomatyzuj przydzielanie infrastruktury i optymalizację obciążeń, aby skupić się na analizie danych, i korzystaj z wbudowanego doradcy, aby optymalizować magazyn danych w chmurze.

Integruj swoje rozwiązania przy pomocy wiodących dostawców usług przygotowywania oraz wizualizacji danych i uzyskuj pomoc techniczną od naszych partnerów w celu skracania czasu do osiągnięcia korzyści.

Solidny ekosystem

Integruj swoje rozwiązania przy pomocy wiodących dostawców usług przygotowywania oraz wizualizacji danych i uzyskuj pomoc techniczną od naszych partnerów w celu skracania czasu do osiągnięcia korzyści.

Korzystaj z programu Microsoft SQL Server — najwydajniejszego aparatu SQL w branży z kompletną obsługą języka SQL.

Zaawansowany aparat SQL

Korzystaj z programu Microsoft SQL Server — najwydajniejszego aparatu SQL w branży z kompletną obsługą języka SQL.

Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa dzięki ponad 50 certyfikatom rządowym i branżowym, w tym HIPAA.

Zgodność wiodąca w branży

Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa dzięki ponad 50 certyfikatom rządowym i branżowym, w tym HIPAA.

Korzystaj z dostępności w 40 regionach świadczenia usługi Azure — to największy zasięg wśród wszystkich dostawców magazynów danych w chmurze.

Globalna dostępność

Korzystaj z dostępności w 40 regionach świadczenia usługi Azure — to największy zasięg wśród wszystkich dostawców magazynów danych w chmurze.

Jakie możliwości zapewnia usługa Azure SQL Data Warehouse?

Nowoczesny magazyn danych

Zastosuj usługę SQL Data Warehouse z usługami Azure Analysis Services, aby uzyskać odpowiednią skalę przy określonej cenie i poziomie wydajności. Ta architektura zapewnia również izolację zasobów oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń.

Zaawansowana analiza danych big data

Za pomocą usługi Azure Data Factory można łatwo integrować aplikacje obsługujące dane w chmurze i dane lokalne z magazynem danych dla przedsiębiorstw. Wybieraj z wiodących rozwiązań open source, takich jak między innymi Azure Databricks for Apache Spark i Azure HDInsight for Apache Hadoop, Spark oraz Kafka. Przetwarzaj dane bez struktury i ładuj terabajty wyników do usługi SQL Data Warehouse przy użyciu technologii PolyBase. Usługa Azure Machine Learning umożliwia łatwe pisanie algorytmów i uruchamianie ich w środowisku lokalnym, w chmurze lub w sieci brzegowej.

Analiza w czasie rzeczywistym

Dzięki usłudze Apache Kafka for HDInsight lub Azure IoT Hub możesz ciągle przechwytywać dane z dowolnych urządzeń IoT lub dzienników strumienia kliknięć witryny internetowej. Przetwarzaj dane w czasie rzeczywistym za pomocą wiodących rozwiązań open source, takich jak między innymi Azure Databricks for Apache Spark i Azure HDInsight for Apache Hadoop, Spark oraz Kafka. Możesz łatwo dopasować częstotliwość dzielenia na mikropartie za pomocą usługi Azure Event Grid, która wysyła zdarzenie do usługi SQL Data Warehouse w celu załadowania przetwarzanych danych przy użyciu technologii Polybase.

Architektura gwiazdy na potrzeby analizy danych

Zastosuj architekturę gwiazdy, aby uzyskać odpowiednią skalę przy określonej cenie i poziomie wydajności. Ta architektura zapewnia również izolację zasobów oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń.

Konsolidacja składnicy danych

Połącz wiele baz danych w jeden firmowy magazyn danych, aby przełamać bariery i zapewnić dostęp do praktycznych informacji w całej organizacji.

Migracja lokalnych magazynów danych

Przenieś tradycyjne obciążenia do usługi SQL Data Warehouse w celu zoptymalizowania danych. Zachowaj starsze aplikacje i twórz nowe zastosowania dzięki dołączeniu danych bez struktury.

Powiązane produkty i usługi

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Azure Data Lake Storage

Skalowalny na ogromną skalę magazyn typu Data Lake

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

Power BI

Lepsza analiza biznesowa

Wypróbuj usługę SQL Data Warehouse przy użyciu bezpłatnego konta Azure