Azure Spring Cloud

W pełni zarządzana usługa Spring Cloud wspólnie opracowana i obsługiwana za pomocą programu VMware

Prostsze tworzenie aplikacji Spring Boot i zarządzanie nimi

Skorzystaj z usługi Spring Cloud, aby zastosować nowoczesne wzorce mikrousług w aplikacjach Spring Boot, wyeliminować powtarzalny kod i szybko tworzyć niezawodne aplikacje Java. Łatwo wdrażaj, obsługuj i skaluj aplikacje we w pełni zarządzanym środowisku.

W pełni zarządzane tworzenie mikrousług z wbudowanymi funkcjami odnajdywania usług i zarządzania konfiguracją.

Wspólna zintegrowana pomoc techniczna w obszarze inżynierii i operacji firm Microsoft i VMWare

Szybkie rozwiązywanie problemów i znajdowanie wąskich gardeł za pomocą usługi Azure Monitor.

Łatwe tworzenie aplikacji Java, od źródła do kontenera, dzięki w pełni zintegrowanej usłudze VMWare Tanzu Build Service

Przyspieszanie opracowywania zawartości

Szybko twórz i dostarczaj aplikacje Java, korzystając ze składników w pełni zarządzanej usługi Spring Cloud, takich jak odnajdywanie usług, zarządzanie konfiguracją oraz śledzenie rozproszone. Wystarczy, że wdrożysz kod źródłowy lub skompilujesz artefakty, a Twoja aplikacja zostanie automatycznie połączona z infrastrukturą Spring Cloud dzięki usłudze Azure Spring Cloud.

Monitorowanie aplikacji

Uzyskaj szczegółowy wgląd w zależności aplikacji i operacyjne dane telemetryczne dzięki usłudze Azure Monitor. Agreguj metryki, aby uzyskać topologiczny widok interakcji między poszczególnymi usługami oraz poznać średnią wydajność i odsetek błędów. Łatwo docieraj do głównych przyczyn problemów z niezawodnością i wydajnością.

Rozszerzanie aplikacji za pomocą pakietów startowych Spring

Skorzystaj z bogatej oferty pakietów startowych Spring, aby łatwo pracować z usługami platformy Azure takimi jak Azure Cosmos DB, Azure Active Directory i Key Vault.

Dołącz do aplikacji pakiety startowe Spring zamiast ręcznie dodawać odpowiednie zależności. Pakiety startowe Spring są otwarte i mogą być tworzone przez społeczność — czekamy na Wasz kod.

Dowiedz się więcej na temat usługi Spring na platformie Azure

Uprość zarządzanie infrastrukturą

Uruchamiaj aplikacje Spring Boot we w pełni zarządzanej usłudze ze skalowalną, globalną infrastrukturą. Skróć czas przestoju i zmniejsz ryzyko związane z wdrażaniem, korzystając z gotowej do użycia pomocy technicznej na potrzeby wdrożeń typu niebieski-zielony.

Zabezpieczenia platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Spring Cloud

W przypadku każdego wystąpienia aplikacji będzie naliczana opłata za „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego”, który obejmuje pamięć (32 GB) i procesory wirtualne vCPU (16). Jeśli przekroczysz co najmniej jedną wartość składającą się na „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego” opłata zostanie naliczona za faktyczne dodatkowe użycie na podstawie łącznego „Standardowego czasu trwania nadwyżkowego użycia pamięci” oraz „Standardowego czasu trwania nadwyżkowego użycia procesora wirtualnego”.

Azure Spring Cloud

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak uruchomić aplikację Spring Boot w witrynie Azure Portal.

Dokumentacja i zasoby

Dokumentacja

Zapoznaj się z dokumentacją, aby szybko rozpocząć pracę. Poznaj pojęcia związane z usługą Azure Spring Cloud oraz skorzystaj z przewodników Szybki start, samouczków i nie tylko.

Dokumentacja usługi Azure Spring Cloud

Azure Spring Cloud — szkolenia

Zapoznaj się z przewodnikami i samouczkami dotyczącymi usługi Azure Spring Cloud w serwisie GitHub.

Zasoby szkoleniowe dotyczące usługi Azure Spring Cloud w serwisie GitHub

Microsoft Learn

Zdobądź umiejętności dotyczące chmury, korzystając z bezpłatnych, praktycznych i szczegółowych modułów szkoleniowych na platformie Microsoft Learn.

Learn — strona główna

Zacznij korzystać z usługi Azure Spring Cloud