Azure Spring Cloud

W pełni zarządzana usługa Spring Cloud wspólnie opracowana i obsługiwana za pomocą programu VMware

Prostsze tworzenie aplikacji Spring Boot i zarządzanie nimi

Korzystaj z usługi Spring Cloud, aby stosować nowoczesne wzorce mikrousług w aplikacjach Spring Boot i Steeltoe .NET Core, eliminować powtarzalny kod i szybko tworzyć niezawodne aplikacje w chmurze.

W pełni zarządzane tworzenie mikrousług z wbudowanymi funkcjami odnajdywania usług i zarządzania konfiguracją.

Wspólna zintegrowana pomoc techniczna w obszarze inżynierii i operacji firm Microsoft i VMWare

Szybkie rozwiązywanie problemów i znajdowanie wąskich gardeł za pomocą usługi Azure Monitor.

Łatwe tworzenie aplikacji Java, od źródła do kontenera, dzięki w pełni zintegrowanej usłudze VMWare Tanzu Build Service

Przyspieszanie opracowywania zawartości

Szybko twórz i dostarczaj aplikacje Java i Steeltoe .NET Core, korzystając ze składników w pełni zarządzanej usługi Spring Cloud, takich jak odnajdywanie usług, zarządzanie konfiguracją oraz śledzenie rozproszone. Wystarczy, że wdrożysz kod źródłowy lub skompilujesz artefakty, a Twoja aplikacja zostanie automatycznie połączona z infrastrukturą Spring Cloud dzięki usłudze Azure Spring Cloud.

Monitorowanie aplikacji

Uzyskaj szczegółowy wgląd w zależności aplikacji i operacyjne dane telemetryczne dzięki usłudze Azure Monitor. Agreguj metryki, aby uzyskać topologiczny widok interakcji między poszczególnymi usługami oraz poznać średnią wydajność i odsetek błędów. Łatwo docieraj do głównych przyczyn problemów z niezawodnością i wydajnością.

Rozszerzanie aplikacji za pomocą pakietów startowych Spring

Skorzystaj z bogatej oferty pakietów startowych Spring, aby łatwo pracować z usługami platformy Azure takimi jak Azure Cosmos DB, Azure Active Directory i Key Vault.

Uwzględnij w swojej aplikacji pakiety startowe Spring, aby nie trzeba było ręcznie dodawać deskryptorów zależności do kodu. Pakiety startowe Spring są otwarte i mogą być tworzone przez społeczność — czekamy na Wasz kod.

Dowiedz się więcej na temat usługi Spring na platformie Azure

Uprość zarządzanie infrastrukturą

Uruchamiaj aplikacje Spring Boot i Steeltoe .NET Core we w pełni zarządzanej usłudze ze skalowalną, globalną infrastrukturą. Skróć czas przestoju i zmniejsz ryzyko związane z wdrażaniem, korzystając z gotowej do użycia pomocy technicznej na potrzeby wdrożeń typu niebieski-zielony.

Zabezpieczenia platformy Azure

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Spring Cloud

W przypadku każdego wystąpienia aplikacji będzie naliczana opłata za „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego”, który obejmuje pamięć (32 GB) i procesory wirtualne vCPU (16). Jeśli przekroczysz co najmniej jedną wartość składającą się na „Standardowy czas korzystania z grupy pamięci i procesora wirtualnego” opłata zostanie naliczona za faktyczne dodatkowe użycie na podstawie łącznego „Standardowego czasu trwania nadwyżkowego użycia pamięci” oraz „Standardowego czasu trwania nadwyżkowego użycia procesora wirtualnego”.

Azure Spring Cloud

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Learn how to deploy your first app using the Azure portal.

Dokumentacja i zasoby

Dokumentacja

Poznaj pojęcia związane z usługą Azure Spring Cloud oraz skorzystaj z przewodników Szybki start, samouczków i nie tylko.

Dokumentacja usługi Azure Spring Cloud

Azure Spring Cloud — szkolenia

Zapoznaj się z przewodnikami i samouczkami dotyczącymi usługi Azure Spring Cloud w serwisie GitHub.

Zasoby dotyczące usługi Azure Spring Cloud w serwisie GitHub

Microsoft Learn

Zdobądź umiejętności dotyczące chmury, korzystając z bezpłatnych, praktycznych i szczegółowych modułów szkoleniowych na platformie Microsoft Learn.

Azure Spring Cloud — warsztaty

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Spring Cloud

 • Azure Spring Cloud to platforma jako usługa (PaaS) dla deweloperów platformy Spring. Zarządzaj cyklem życia aplikacji platformy Spring Boot, korzystając z kompleksowego monitorowania i diagnostyki, zarządzania konfiguracją, odnajdywania usług, integracji ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, wdrożeń niebiesko-zielonych i nie tylko.
 • Usługa Azure Spring Cloud ułatwia wdrażanie na platformie Azure aplikacji mikrousług platformy Spring Boot bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w kodzie. Usługa Spring Cloud zarządza Twoją infrastrukturą aplikacji, więc Ty możesz skupić się na kodzie aplikacji i logice biznesowej. Korzystaj z wbudowanych funkcji podstawowych, takich jak Eureka, Config Server, Service Registry Server, VMware Tanzu Build Service i wdrożenia niebiesko-zielone. Powiąż swoje aplikacje z innymi usługami platformy Azure, takimi jak Azure Cosmos DB, Azure Database for MySQL i Azure Cache for Redis.
 • Bezpieczeństwo Twoich danych i Twoja prywatność mają najwyższy priorytet. Poprzez szyfrowanie danych platforma Azure zapewnia, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do danych, dzienników i konfiguracji aplikacji.

  Wystąpienia usług w usłudze Azure Spring Cloud są odizolowane od siebie i wdrażane w klastrach Azure Kubernetes ze wzmocnionymi zabezpieczeniami. Do usługi Azure Spring Cloud są stosowane krytyczne poprawki zabezpieczeń dla środowisk uruchomieniowych Zulu JDK i Spring Cloud.

  Dodatkowe funkcje zabezpieczeń obejmują izolację sieci za pomocą usługi Azure Virtual Network, wymuszanie standardów zgodności organizacji za pomocą usługi Azure Policy i możliwość nawiązywania połączeń z innymi usługami platformy Azure przy użyciu tożsamości zarządzanej.

 • Usługa Azure Spring Cloud oferuje dwie warstwy cenowe: Basic i Standard. Warstwa Podstawowa jest przeznaczona na potrzeby tworzenia i testowania oraz wypróbowywania usługi Azure Spring Cloud. Warstwa Standardowa jest zoptymalizowana pod kątem obsługi ruchu w środowisku produkcyjnym ogólnego przeznaczenia. Zobacz szczegóły cen usługi Azure Spring Cloud, aby poznać ograniczenia i zapoznać się z porównaniem na poziomie funkcji.
 • Wyświetl umowę SLA dla warstwy Standardowa usługi Azure Spring Cloud. Dla warstwy Podstawowa nie ma umowy SLA.

Zacznij korzystać z usługi Azure Spring Cloud