Azure Spring Cloud

W pełni zarządzana usługa Spring Cloud, opracowana i obsługiwana wspólnie z firmą Pivotal

Prostsze tworzenie aplikacji Spring Boot i zarządzanie nimi

Skorzystaj z usługi Spring Cloud, aby zastosować nowoczesne wzorce mikrousług w aplikacjach Spring Boot, wyeliminować powtarzalny kod i szybko tworzyć niezawodne aplikacje Java. Łatwo wdrażaj, obsługuj i skaluj aplikacje we w pełni zarządzanym środowisku.

W pełni zarządzane tworzenie mikrousług z wbudowanymi funkcjami odnajdywania usług i zarządzania konfiguracją.

Wspólna zintegrowana pomoc techniczna w obszarze inżynierii i operacji firm Microsoft i Pivotal.

Szybkie rozwiązywanie problemów i znajdowanie wąskich gardeł za pomocą usługi Azure Monitor.

Łatwe tworzenie aplikacji Java, od źródła do kontenera, dzięki w pełni zintegrowanej usłudze Pivotal Build Service.

Przyspieszanie opracowywania zawartości

Szybko twórz i dostarczaj aplikacje Java, korzystając ze składników w pełni zarządzanej usługi Spring Cloud, takich jak odnajdywanie usług, zarządzanie konfiguracją oraz śledzenie rozproszone. Wystarczy, że wdrożysz kod źródłowy lub skompilujesz artefakty, a Twoja aplikacja zostanie automatycznie połączona z infrastrukturą Spring Cloud dzięki usłudze Azure Spring Cloud.

Monitorowanie aplikacji

Uzyskaj szczegółowy wgląd w zależności aplikacji i operacyjne dane telemetryczne dzięki usłudze Azure Monitor. Agreguj metryki, aby uzyskać topologiczny widok interakcji między poszczególnymi usługami oraz poznać średnią wydajność i odsetek błędów. Łatwo docieraj do głównych przyczyn problemów z niezawodnością i wydajnością.

Rozszerzanie aplikacji za pomocą pakietów startowych Spring

Skorzystaj z bogatej oferty pakietów startowych Spring, aby łatwo pracować z usługami platformy Azure takimi jak Azure Cosmos DB, Azure Active Directory i Key Vault.

Dołącz do aplikacji pakiety startowe Spring zamiast ręcznie dodawać odpowiednie zależności. Pakiety startowe Spring są otwarte i mogą być tworzone przez społeczność — czekamy na Wasz kod.

Dowiedz się więcej na temat usługi Spring na platformie Azure

Uprość zarządzanie infrastrukturą

Uruchamiaj aplikacje Spring Boot we w pełni zarządzanej usłudze ze skalowalną, globalną infrastrukturą. Skróć czas przestoju i zmniejsz ryzyko związane z wdrażaniem, korzystając z gotowej do użycia pomocy technicznej na potrzeby wdrożeń typu niebieski-zielony.

Zabezpieczenia platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Prywatna wersja zapoznawcza usługi Azure Spring Cloud

Zarejestruj się, aby skorzystać z prywatnej wersji zapoznawczej.
Dowiedz się, jak uruchomić aplikację Spring Boot w witrynie Azure Portal.

Zacznij korzystać z usługi Azure Spring Cloud

Utwórz konto na potrzeby korzystania z wersji zapoznawczej