Pomiń nawigację

Narzędzie do wykrywania anomalii

Usługa sztucznej inteligencji ułatwiająca przewidywanie problemów zanim wystąpią

Zwiększ niezawodność swojej firmy dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów

Łatwo osadzaj funkcje wykrywania anomalii szeregu czasowego w aplikacjach, aby pomóc użytkownikom w szybkim wykrywaniu problemów. Narzędzie do wykrywania anomalii pozyskuje dane szeregu czasowego każdego typu i wybiera najlepszy algorytm wykrywania anomalii dla danych, aby zapewnić dużą dokładność. Wykrywaj gwałtowne wzrosty, spadki, odchylenia od wzorców cyklicznych i zmiany trendu za pośrednictwem jednowymiarowych i wielowymiarowych interfejsów API. Dostosuj usługę w celu wykrycia dowolnego poziomu anomalii. Wdróż usługę wykrywania anomalii, tam gdzie jej potrzebujesz — w chmurze lub na inteligentnym urządzeniu brzegowym.

Zaawansowany aparat wnioskowania ocenia zestaw danych szeregu czasowego i automatycznie wybiera odpowiedni algorytm wykrywania anomalii, aby zmaksymalizować dokładność w danym scenariuszu.

Automatyczne wykrywanie eliminuje konieczność używania danych trenowania z etykietami, aby zaoszczędzić czas i skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów natychmiast po ich wystąpieniu.

Ustawienia z możliwością dostosowywania pozwalają dostosować czułość na potencjalne anomalie zgodnie z profilem ryzyka firmy.

Szybszy dostęp do szczegółowych informacji

Przyspiesz wykrywanie problemów dzięki prostej konfiguracji w witrynie Azure Portal i systemom wykrywania anomalii w czasie rzeczywistym. Wystarczą do tego trzy wiersze kodu.

Identyfikowanie wielowymiarowych anomalii

Użyj wielowymiarowego wykrywania anomalii do oceny wielu sygnałów i korelacji między nimi, aby znaleźć nagłe zmiany we wzorcach danych, zanim wpłyną one na działalność firmy.

Wykrywanie problemów w niemal każdym scenariuszu

Istnieje wiele typów danych szeregu czasowego. Nie ma jednego algorytmu, który obsługiwałby wszystkie z nich. Narzędzie do wykrywania anomalii ocenia zestaw danych szeregu czasowego i automatycznie wybiera najlepszy algorytm oraz najlepsze techniki wykrywania anomalii z galerii modeli. Użycie usługi zapewni wysoką dokładność w scenariuszach obejmujących monitorowanie ruchu z urządzeń IoT, wykrywanie oszustw i reagowanie na zmiany na rynku.

Zaufane przez platformę Microsoft Azure, pakiet Office, system Windows i usługę Bing

Monitoruj kondycję produktów i usług oraz dostarczaj niezawodne rozwiązania dla użytkowników, korzystając z tego samego systemu i usługi wykrywania anomalii co ponad 200 zespołów ds. produktów firmy Microsoft.

Wiodące w branży zabezpieczenia przedsiębiorstwa

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Dokumentacja i zasoby

Rozpocznij

Read our documentation

Zobacz, jak to działa

Watch this episode of the AI Show on Channel 9 for a guided walkthrough on setting up Anomaly Detector.

Rozpocznij pracę w trzech krokach

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat usług Cognitive Services

Często zadawane pytania dotyczące narzędzia do wykrywania anomalii

  • Zobacz informacje o dostępności regionalnej funkcji jednowymiarowego wykrywania anomalii. Funkcja wielowymiarowego wykrywania anomalii (w wersji zapoznawczej) jest dostępna w wybranych regionach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejrzyj ten dokument.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii jest objęte umową dotyczącą poziomu usług (SLA) na poziomie 99,9%.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii składa się z prostych interfejsów API REST i środowiska opartego na kodzie. Jest to podstawowy aparat usługi Metrics Advisor, który wykrywa anomalie w danych szeregów czasowych. Najlepiej nadaje się on do analizy danych ad hoc i może być uruchamiany w kontenerach. Usługa Metrics Advisor oferuje dodatkowe funkcje monitorowania szeregów czasowych z interfejsem API potoku oraz wbudowany interfejs użytkownika do zarządzania usługą. Została ona zaprojektowana na potrzeby przesyłania strumieniowego danych na żywo i analizy AI. Obsługuje także wdrażanie na platformie Azure.
  • Może się on różnić w zależności od poziomu dokładności i szybkości wymaganego w Twoim scenariuszu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, przeczytaj przewodnik po najlepszych rozwiązaniach.