Narzędzie do wykrywania anomalii

Usługa sztucznej inteligencji ułatwiająca przewidywanie problemów zanim wystąpią

Zwiększ niezawodność systemów biznesowych dzięki możliwości wczesnego wykrywania problemów

Łatwo osadzaj funkcje wykrywania anomalii w aplikacjach, aby użytkownicy mogli szybko wykrywać problemy. Narzędzie do wykrywania anomalii w wersji zapoznawczej używa interfejsu API, aby pozyskiwać dane szeregów czasowych każdego typu i wybrać optymalny model wykrywania danych, który zapewnia dużą dokładność. Dostosuj usługę, aby wykrywała każdy poziom anomalii, i dostosuj ją zgodnie z wymaganiami. Platforma Azure jest jedynym dużym dostawcą usług w chmurze, który oferuje wykrywanie anomalii jako usługę sztucznej inteligencji.

Zaawansowany aparat wnioskowania sprawdza zestaw danych szeregów czasowych i automatycznie wybiera odpowiedni algorytm, aby zmaksymalizować dokładność w danym scenariuszu.

Automatyczne wykrywanie eliminuje konieczność używania danych trenowania z etykietami. Zaoszczędź czas i koncentruj się na rozwiązywaniu problemów zaraz po ich wystąpieniu.

Ustawienia z możliwością dostosowywania pozwalają dostosować czułość na potencjalne anomalie zgodnie z profilem ryzyka firmy.

Szybszy dostęp do szczegółowych informacji

Przyspiesz wykrywanie problemów dzięki prostej konfiguracji w witrynie Azure Portal i funkcji wykrywania anomalii w czasie rzeczywistym. Wystarczą do tego trzy wiersze kodu.

Wykrywanie problemów w niemal każdym scenariuszu

Istnieje wiele typów danych szeregów czasowych. Nie ma jednego algorytmu, który obsługiwałby wszystkie z nich. Narzędzie do wykrywania anomalii sprawdza zestaw danych szeregów czasowych i automatycznie wybiera najlepszy algorytm z galerii modeli, który zapewnia wysoką dokładność w określonym scenariuszu: zdarzenia biznesowe, monitorowanie ruchu z urządzeń IoT, wykrywanie oszustw, reagowanie na zmiany na rynku i nie tylko.

Zaufane przez platformę Microsoft Azure, pakiet Office, system Windows i usługę Bing

Monitoruj kondycję produktów i usług oraz dostarczaj niezawodne rozwiązania dla użytkowników, korzystając z tej samej usługi wykrywania anomalii co ponad 200 zespołów produktów firmy Microsoft.

Wiodące w branży zabezpieczenia przedsiębiorstwa

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Dowiedz się więcej o certyfikatach i zgodności.

Dokumentacja i przewodniki Szybki start

Rozpoczynanie korzystania z narzędzia do wykrywania anomalii

Dowiedz się, jak osadzić funkcje wykrywania anomalii w aplikacjach.

Poznaj dokumentację

Zobacz, jak to działa

Zobacz, jak narzędzie do wykrywania anomalii różni się od innych rozwiązań i modeli wykrywania anomalii.

Przeczytaj blog

Dostosowywanie czułości ryzyka

Dostosuj czułość ryzyka algorytmu wykrywania anomalii za pomocą jednego parametru.

Dowiedz się więcej na temat tej funkcji

Rozpocznij pracę w trzech krokach

Często zadawane pytania dotyczące narzędzia do wykrywania anomalii

  • Narzędzie do wykrywania anomalii jest dostępne w wersji zapoznawczej w regionach Zachodnie stany USA 2 i Europa Zachodnia. Narzędzie do wykrywania anomalii będzie dostępne we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure po ogólnym udostępnieniu.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii jest objęte umową dotyczącą poziomu usług (SLA) na poziomie 99,9%.
  • Otrzymujesz punkt końcowy interfejsu API do użycia w wywołaniu interfejsu API w witrynie Azure Portal podczas tworzenia zasobu narzędzia do wykrywania anomalii.
  • Może się on różnić w zależności od poziomu dokładności i szybkości wymaganego w Twoim scenariuszu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, przeczytaj przewodnik po najlepszych rozwiązaniach.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii jest bezstanowe.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii nie przechowuje danych klientów.