Narzędzie do wykrywania anomalii

Usługa sztucznej inteligencji ułatwiająca przewidywanie problemów zanim wystąpią

Zwiększ niezawodność systemów biznesowych dzięki możliwości wczesnego wykrywania problemów

Łatwo osadzaj funkcje wykrywania anomalii w aplikacjach, aby użytkownicy mogli szybko wykrywać problemy. Narzędzie do wykrywania anomalii w wersji zapoznawczej używa interfejsu API, aby pozyskiwać dane szeregów czasowych każdego typu i wybrać optymalny model wykrywania danych, który zapewnia dużą dokładność. Dostosuj usługę, aby wykrywała każdy poziom anomalii, i dostosuj ją zgodnie z wymaganiami. Platforma Azure jest jedynym dużym dostawcą usług w chmurze, który oferuje wykrywanie anomalii jako usługę sztucznej inteligencji.

Zaawansowany aparat wnioskowania sprawdza zestaw danych szeregów czasowych i automatycznie wybiera odpowiedni algorytm, aby zmaksymalizować dokładność w danym scenariuszu.

Automatyczne wykrywanie eliminuje konieczność używania danych trenowania z etykietami. Zaoszczędź czas i koncentruj się na rozwiązywaniu problemów zaraz po ich wystąpieniu.

Ustawienia z możliwością dostosowywania pozwalają dostosować czułość na potencjalne anomalie zgodnie z profilem ryzyka firmy.

Szybszy dostęp do szczegółowych informacji

Przyspiesz wykrywanie problemów dzięki prostej konfiguracji w witrynie Azure Portal i funkcji wykrywania anomalii w czasie rzeczywistym. Wystarczą do tego trzy wiersze kodu.

Wykrywanie problemów w niemal każdym scenariuszu

Istnieje wiele typów danych szeregów czasowych. Nie ma jednego algorytmu, który obsługiwałby wszystkie z nich. Narzędzie do wykrywania anomalii sprawdza zestaw danych szeregów czasowych i automatycznie wybiera najlepszy algorytm z galerii modeli, który zapewnia wysoką dokładność w określonym scenariuszu: zdarzenia biznesowe, monitorowanie ruchu z urządzeń IoT, wykrywanie oszustw, reagowanie na zmiany na rynku i nie tylko.

Zaufane przez platformę Microsoft Azure, pakiet Office, system Windows i usługę Bing

Monitoruj kondycję produktów i usług oraz dostarczaj niezawodne rozwiązania dla użytkowników, korzystając z tej samej usługi wykrywania anomalii co ponad 200 zespołów produktów firmy Microsoft.

Wiodące w branży zabezpieczenia przedsiębiorstwa

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Dowiedz się więcej o certyfikatach i zgodności.

Dokumentacja i przewodniki Szybki start

Rozpoczynanie korzystania z narzędzia do wykrywania anomalii

Dowiedz się, jak osadzić funkcje wykrywania anomalii w aplikacjach.

Poznaj dokumentację

Zobacz, jak to działa

Watch this episode of the AI Show on Anomaly Detector.

Przeczytaj blog

Dostosowywanie czułości ryzyka

Dostosuj czułość ryzyka algorytmu wykrywania anomalii za pomocą jednego parametru.

Dowiedz się więcej na temat tej funkcji

Rozpocznij pracę w trzech krokach

Często zadawane pytania dotyczące narzędzia do wykrywania anomalii

  • Narzędzie do wykrywania anomalii jest dostępne w wersji zapoznawczej w regionach Zachodnie stany USA 2 i Europa Zachodnia. Narzędzie do wykrywania anomalii będzie dostępne we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure po ogólnym udostępnieniu.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii jest objęte umową dotyczącą poziomu usług (SLA) na poziomie 99,9%.
  • Otrzymujesz punkt końcowy interfejsu API do użycia w wywołaniu interfejsu API w witrynie Azure Portal podczas tworzenia zasobu narzędzia do wykrywania anomalii.
  • Może się on różnić w zależności od poziomu dokładności i szybkości wymaganego w Twoim scenariuszu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, przeczytaj przewodnik po najlepszych rozwiązaniach.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii jest bezstanowe.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii nie przechowuje danych klientów.