Narzędzie do wykrywania anomalii

Usługa sztucznej inteligencji ułatwiająca przewidywanie problemów zanim wystąpią

Zwiększ niezawodność systemów biznesowych dzięki możliwości wczesnego wykrywania problemów

Łatwo osadzaj funkcje wykrywania anomalii w aplikacjach, aby użytkownicy mogli szybko wykrywać problemy. Narzędzie do wykrywania anomalii używa interfejsu API, aby pozyskiwać dane szeregów czasowych każdego typu i wybrać optymalny model wykrywania danych, który zapewnia dużą dokładność. Dostosuj usługę tak, aby wykrywała dowolny poziom anomalii, i wdróż ją tam, gdzie jest najbardziej potrzebna — od chmury po inteligentne urządzenia brzegowe z kontenerami. Platforma Azure jest jedynym dużym dostawcą usług w chmurze, który oferuje wykrywanie anomalii jako usługę sztucznej inteligencji.

Zaawansowany aparat wnioskowania sprawdza zestaw danych szeregów czasowych i automatycznie wybiera odpowiedni algorytm, aby zmaksymalizować dokładność w danym scenariuszu

Automatyczne wykrywanie eliminuje konieczność używania danych trenowania z etykietami. Zaoszczędź czas i koncentruj się na rozwiązywaniu problemów zaraz po ich wystąpieniu

Ustawienia z możliwością dostosowywania pozwalają dostosować czułość na potencjalne anomalie zgodnie z profilem ryzyka firmy

Szybszy dostęp do szczegółowych informacji

Przyspiesz wykrywanie problemów dzięki prostej konfiguracji w witrynie Azure Portal i funkcji wykrywania anomalii w czasie rzeczywistym. Wystarczą do tego trzy wiersze kodu.

Wykrywanie problemów w niemal każdym scenariuszu

Istnieje wiele typów danych szeregów czasowych. Nie ma jednego algorytmu, który obsługiwałby wszystkie z nich. Narzędzie do wykrywania anomalii sprawdza zestaw danych szeregów czasowych i automatycznie wybiera najlepszy algorytm z galerii modeli, który zapewnia wysoką dokładność w określonym scenariuszu: zdarzenia biznesowe, monitorowanie ruchu z urządzeń IoT, wykrywanie oszustw, reagowanie na zmiany na rynku i nie tylko.

Zaufane przez platformę Microsoft Azure, pakiet Office, system Windows i usługę Bing

Monitoruj kondycję produktów i usług oraz dostarczaj niezawodne rozwiązania dla użytkowników, korzystając z tej samej usługi wykrywania anomalii co ponad 200 zespołów produktów firmy Microsoft.

GA-Insights

"Anomaly Detector has been pivotal in supporting our customers, monitoring their business metrics 24 hours a day, 7 days a week. Already we've used the service to alert hundreds of businesses to changes in their data, ranging from e-commerce conversion rates to revenue alerts. Our customers get an enriched view of their analytics, giving them early opportunity to act on their data – an opportunity that they never had previously."

Patrick McCurley, założyciel, GA-Insights

Wiodące w branży zabezpieczenia przedsiębiorstwa

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Dokumentacja i zasoby

Rozpocznij

Przeczytaj naszą dokumentacją

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj ten odcinek z pokazu sztucznej inteligencji w witrynie Channel 9, aby zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym konfigurowania narzędzia do wykrywania anomalii.

Rozpocznij pracę w trzech krokach

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat usług Cognitive Services

Często zadawane pytania dotyczące narzędzia do wykrywania anomalii

  • Narzędzie do wykrywania anomalii jest objęte umową dotyczącą poziomu usług (SLA) na poziomie 99,9%.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii składa się z prostych interfejsów API REST i środowiska opartego na kodzie. Jest to podstawowy aparat usługi Metrics Advisor, który wykrywa anomalie w danych szeregów czasowych. Najlepiej nadaje się on do analizy danych ad hoc i może być uruchamiany w kontenerach. Usługa Metrics Advisor oferuje dodatkowe funkcje monitorowania szeregów czasowych z interfejsem API potoku oraz wbudowany interfejs użytkownika do zarządzania usługą. Została ona zaprojektowana na potrzeby przesyłania strumieniowego danych na żywo i analizy AI. Obsługuje także wdrażanie na platformie Azure.
  • Może się on różnić w zależności od poziomu dokładności i szybkości wymaganego w Twoim scenariuszu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, przeczytaj przewodnik po najlepszych rozwiązaniach.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii jest bezstanowe.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii nie przechowuje danych klientów.