Pomiń nawigację

Doradca w zakresie metryk Azure

Chroń rozwój swojej organizacji

Skorzystaj z funkcji monitorowania opartych na sztucznej inteligencji, aby przewidywać zdarzenia. Nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna z zakresu uczenia maszynowego. Monitoruj wydajność elementów napędzających rozwój organizacji, w tym przychody ze sprzedaży i działalność produkcyjną, za pomocą usługi Doradca w zakresie metryk Azure, bazującej na Narzędziu do wykrywania anomalii będącym częścią usług Azure Cognitive Services. Szybko identyfikuj i rozwiązuj problemy za pomocą zaawansowanej kombinacji monitorowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego, dostosowywania modeli do scenariusza, oferowania szczegółowej analizy przy użyciu diagnostyki i alertów.

Podstawowy aparat Narzędzie do wykrywania anomalii wybiera właściwy model wykrywania anomalii i oferuje możliwość dostosowania modelu przez jego dostrajanie

Wszystkie kombinacje wymiarów są analizowane w celu zlokalizowania odpowiednich obszarów na potrzeby analizy głównej przyczyny i diagnozowania, a następnie są wysyłane alerty

Połącz się z popularnymi bazami danych szeregów czasowych i uzyskaj obsługę monitorowania strumienia. Zarządzaj kompleksowym potokiem funkcji monitorowania danych za pomocą interfejsu usługi Doradca w zakresie metryk

Wykrywaj anomalie w praktycznie każdym scenariuszu

Dane szeregów czasowych zachowują się różnie w zależności od scenariusza. Na przykład może to być liczba osób odwiedzających witrynę handlu elektronicznego w ciągu jednego dnia lub częstotliwość drgań elementu przenośnika taśmowego. Narzędzie do wykrywania anomalii, będące podstawowym aparatem usługi Doradca w zakresie metryk Azure, monitoruje poszczególne zestawy danych i automatycznie wybiera najlepszy algorytm z puli modeli w celu zapewnienia wysokiej dokładności. Zaadoptuj modele do swojego scenariusza, dostosowując model, dostrajając go i stosując uczenie przez wzmacnianie.

Dowiedz się, jak działa Narzędzie do wykrywania anomalii

Skoncentruj się na naprawianiu, a nie na monitorowaniu danych

Twoje dane są analizowane w czasie niemal rzeczywistym, a usługa Doradca w zakresie metryk Azure informuje, jak tylko coś się zdarzy. Wykrywaj nietypowe zachowania w głębokich warstwach danych składających się z ponad 10 000 kombinacji wymiarów. Po oflagowaniu problemu usługa Doradca w zakresie metryk Azure szybko pokazuje kluczowe powody jego wystąpienia z analizą przyczyn głównych. Otrzymujesz precyzyjne alerty dostosowane do Twoich potrzeb, dzięki czemu możesz skupić się na rozwiązywaniu problemu, a nie na monitorowaniu metryk.

Przyspiesz zwrot z inwestycji

Usługa Doradca w zakresie metryk Azure upraszcza przygotowywanie i pozyskiwanie danych przy użyciu zaawansowanych łączników baz danych i wstępnego przetwarzania danych przez czyszczenie, agregowanie i wypełnianie przerw w spójnym przepływie szeregów czasowych. Nie ma potrzeby tworzenia interfejsu użytkownika od podstaw, aby operacjonalizować zestaw funkcji usługi Doradca w zakresie metryk Azure. Zarządzaj cyklem życia monitorowania danych i strumienia — pozyskiwaniem danych, modelami, wizualizacjami, diagnostyką i alertami — z jednego miejsca.

Eksplorowanie interfejsu

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Doradca w zakresie metryk Azure

Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry. Klienci otrzymają bezpłatnie 25 metryk miesięcznie.

Zasoby i dokumentacja usługi Doradca w zakresie metryk Azure

Rozpocznij korzystanie z zasobów szkoleniowych

Przeczytaj przewodnik Szybki start

Zapoznaj się z zasobami dla deweloperów

Przejrzyj dokumentację

Często zadawane pytania dotyczące usługi Doradca w zakresie metryk Azure

  • W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA dotyczącą usługi Azure Applied AI Services.
  • Narzędzie do wykrywania anomalii składa się z prostych interfejsów API REST i środowiska opartego na kodzie. Jest to podstawowy aparat usługi Doradca w zakresie metryk Azure, który wykrywa anomalie w danych szeregów czasowych. Najlepiej nadaje się on do analizy danych ad hoc i może być uruchamiany w kontenerach.

    Usługa Doradca w zakresie metryk Azure oferuje dodatkowe funkcje monitorowania szeregów czasowych z interfejsem API potoku oraz wbudowany interfejs użytkownika do zarządzania usługą. Została ona zaprojektowana na potrzeby przesyłania strumieniowego danych na żywo i analizy AI. Obsługuje także wdrażanie na platformie Azure.

  • Obecnie ta usługa obsługuje tylko wdrożenia platformy Azure.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure