Pomiń nawigację

Azure Cache for Redis

W pełni zarządzany, zgodny z oprogramowaniem typu open source magazyn danych w pamięci wspierający działanie szybkich, skalowalnych aplikacji

W pełni zarządzana usługa

Ciesz się w pełni zarządzaną wersją popularnego serwera Redis typu open source z gotowym do użycia rozwiązaniem do buforowania. Korzystaj z zalet tego rozwiązania, nie będąc ekspertem w zakresie jego wdrażania i zarządzania nim.

Wysoka wydajność

Usługa Azure Cache for Redis osiąga doskonałą wydajność przepływności i opóźnienia dzięki przechowywaniu danych w pamięci zamiast na dysku. W spójny sposób obsługuje ona żądania odczytu i zapisu w ciągu kilku milisekund, dostarczając niezwykle szybkie operacje pamięci podręcznej umożliwiające skalowanie warstw danych w miarę wzrostu obciążeń aplikacji.

Wbudowana niezawodność

Warstwy Standardowa i Premium uwzględniają nadmiarową parę maszyn wirtualnych skonfigurowanych pod kątem replikacji danych w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności. Pamięci podręczne warstwy Premium mogą również replikować dane w regionach świadczenia usługi Azure jako część implementacji odzyskiwania aplikacji po awarii.

Elastyczne skalowanie

Usługa Azure Cache for Redis spełnia Twoje potrzeby dzięki ofercie obejmującej trzy warstwy. Rozpocznij od pamięci podręcznej o dowolnym rozmiarze, a później skaluj w górę do większego rozmiaru bez przestojów w działaniu usług lub skaluj pamięć podręczną w dół w obrębie tej samej warstwy.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Usługa Azure Cache for Redis obsługuje stanowiący branżowy standard protokół SSL, aby zabezpieczać dane przesyłane oraz zapewnić szyfrowanie dysków usługi Azure Storage, na których dane są magazynowane. Pamięci podręczne w warstwie Premium można umieścić we własnej sieci wirtualnej Azure Virtual Network, aby umożliwić dalsze ograniczanie tras ruchu do i z pamięci podręcznej za pośrednictwem topologii sieci wirtualnej i zasad dostępu.

Zgodność z oprogramowaniem typu open source

Główny element usługi Azure Cache for Redis stanowi serwer Redis typu open source. Usługa ta w sposób natywny obsługuje struktury danych, takie jak ciągi, skróty, listy, zestawy i zestawy posortowane. Jeśli aplikacja używa rozwiązania Redis, będzie w obecnej postaci współpracować z usługą Azure Cache for Redis.

Klienci korzystający z usługi Azure Cache for Redis

Co można utworzyć przy użyciu usługi Azure Cache for Redis

Pamięć podręczna danych

Usługa Azure Cache for Redis stanowi idealne uzupełnienie usług baz danych platformy Azure, takich jak Cosmos DB. Oferuje ona niedrogie rozwiązanie do skalowania przepływności odczytu i zapisu w warstwie danych. Przechowuj i udostępniaj wyniki zapytań dotyczących bazy danych, stany sesji, zawartość statyczną i inne informacje, korzystając z typowego wzorca z odkładaniem do pamięci podręcznej.

Dowiedz się więcej
Data cacheAzure Cache for Redis perfectly complements Azure database services such as Cosmos DB. It provides a cost-effective solution to scale read and write throughput of your data tier. Store and share database query results, session states, static contents, and more using a common cache-aside pattern.

Skalowalne aplikacje internetowe

Szybko zapisuj, pobieraj i aktualizuj dane sesji internetowych, takie jak pliki cookie użytkowników i strony wyjściowe. Usługa Azure Cache for Redis poprawia wydajność aplikacji, zwiększając jej szybkość reagowania i umożliwiając jej obsługę coraz większych obciążeń przy użyciu mniejszej liczby zasobów do przetwarzania w Internecie.

Dowiedz się więcej
Skalerbare webappsDu kan hurtigt gemme, hente og opdatere websessionsdata, f.eks. cookies og outputsider. Azure Cache for Redis forbedrer dit programs ydeevne ved at reducere svartiden og gøre det muligt at håndtere øgede arbejdsmængder vha. færre webdatabehandlingsressourcer.

Przesyłanie wiadomości

Usługa Azure Cache for Redis obsługuje standardowe funkcje publikowania i subskrybowania. Jest ona idealnym rozwiązaniem w przypadku routingu komunikatów w czasie rzeczywistym i skalowania w górę internetowych platform komunikacyjnych, takich jak SignalR.

Dowiedz się więcej
MeddelelserAzure Cache for Redis understøtter standardfunktioner til publicering og abonnement. Det er ideelt til dirigering af meddelelser i realtid og opskalering af webkommunikationsstrukturer, f.eks. SignalR.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

REDIS is a trademark of Redis Labs Ltd. Any use of REDIS by Microsoft is for referential purposes only.

Tworzenie szybko reagujących aplikacji o wysokim stopniu skalowalności za pomocą usługi Azure Cache for Redis