Pomiń nawigację

Azure Redis Cache

W pełni zarządzany, zgodny z oprogramowaniem typu open source magazyn danych w pamięci wspierający działanie szybkich, skalowalnych aplikacji

W pełni zarządzana usługa

Ciesz się w pełni zarządzaną wersją popularnego serwera Redis typu open source z gotowym do użycia rozwiązaniem do buforowania. Korzystaj z zalet tego rozwiązania, nie będąc ekspertem w zakresie jego wdrażania i zarządzania nim.

Wysoka wydajność

Usługa Azure Redis Cache osiąga doskonałą wydajność przepływności i opóźnienia dzięki przechowywaniu danych w pamięci, zamiast na dysku. W spójny sposób obsługuje ona żądania odczytu i zapisu w ciągu kilku milisekund, dostarczając niezwykle szybkie operacje pamięci podręcznej umożliwiające skalowanie warstw danych w miarę wzrostu obciążeń aplikacji.

Wbudowana niezawodność

Warstwy Standardowa i Premium uwzględniają nadmiarową parę maszyn wirtualnych skonfigurowanych pod kątem replikacji danych w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności. Pamięci podręczne warstwy Premium mogą również replikować dane w regionach świadczenia usługi Azure jako część implementacji odzyskiwania aplikacji po awarii.

Elastyczne skalowanie

Usługa Azure Redis Cache spełnia Twoje potrzeby dzięki ofercie trzech warstw. Rozpocznij od pamięci podręcznej o dowolnym rozmiarze, a później skaluj w górę do większego rozmiaru bez przestojów w działaniu usług lub skaluj pamięć podręczną w dół w obrębie tej samej warstwy.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Usługa Azure Redis Cache obsługuje stanowiący branżowy standard protokół SSL, aby zabezpieczać dane przesyłane oraz dane magazynowane szyfrowania dysku usługi Azure Storage. Pamięci podręczne w warstwie Premium można umieścić we własnej sieci wirtualnej Azure Virtual Network, aby umożliwić dalsze ograniczanie tras ruchu do i z pamięci podręcznej za pośrednictwem topologii sieci wirtualnej i zasad dostępu.

Zgodność z oprogramowaniem typu open source

Główny element usługi Azure Redis Cache stanowi serwer Redis typu open source. Usługa ta w sposób natywny obsługuje struktury danych, takie jak ciągi, skróty, listy, zestawy i zestawy posortowane. Jeśli aplikacja używa rozwiązania Redis, będzie w obecnej postaci współpracować z usługą Azure Redis Cache.

Klienci korzystający z usługi Azure Redis Cache

Co można kompilować przy użyciu usługi Azure Redis Cache

Pamięć podręczna danych

Usługa Azure Redis Cache stanowi idealne uzupełnienie usług baz danych platformy Azure, takich jak Cosmos DB. Oferuje ona niedrogie rozwiązanie do skalowania przepływności odczytu i zapisu w warstwie danych. Przechowuj i udostępniaj wyniki zapytań dotyczących bazy danych, stany sesji, zawartość statyczną i inne informacje, korzystając z typowego wzorca z odkładaniem do pamięci podręcznej.

Dowiedz się więcej
データ キャッシュAzure Redis Cache は、Cosmos DB などの Azure データベース サービスを完全に補完するものです。データ層の読み取りや書き込みのスループットをスケーリングすることができる、コスト効率に優れたソリューションを提供します。共通のキャッシュ アサイド パターンを使用して、データベースのクエリ結果、セッション状態、静的コンテンツなどを保存して共有することができます。

Skalowalne aplikacje internetowe

Szybko zapisuj, pobieraj i aktualizuj dane sesji internetowych, takie jak pliki cookie użytkowników i strony wyjściowe. Usługa Azure Redis Cache poprawia wydajność aplikacji, zwiększając jej szybkość reagowania i umożliwiając jej obsługę coraz większych obciążeń przy użyciu mniejszej liczby zasobów do przetwarzania w Internecie.

Dowiedz się więcej
Scalable Web AppsQuickly save, retrieve, and update web session data such as user cookies and output pages. Azure Redis Cache improves the performance of your application by increasing its responsiveness and enabling it to handle increasing loads with less web-compute resources.

Przesyłanie wiadomości

Usługa Azure Redis Cache obsługuje standardowe funkcje publikowania i subskrybowania. Jest ona idealnym rozwiązaniem w przypadku routingu komunikatów w czasie rzeczywistym i skalowania w górę internetowych platform komunikacyjnych, takich jak SignalR.

Dowiedz się więcej
메시징Azure Redis Cache는 표준 게시 및 구독 기능을 지원합니다. 실시간 메시지를 라우팅하고 웹 통신 프레임워크(예: SignalR)를 규모 확장하는 데 적합합니다.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Twórz szybko reagujące aplikacje o wysokim stopniu skalowalności za pomocą usługi Azure Redis Cache