Azure Cache for Redis

Błyskawiczny i w pełni zarządzany magazyn danych w pamięci

Twoja aplikacja. Szybciej.

As traffic and demands on your app increase, scale performance simply and cost-effectively. Add a quick caching layer to the application architecture to handle thousands of simultaneous users with near-instant speed—all with the benefits of a fully managed service.

Doskonała przepływność i wydajność umożliwiająca obsługę milionów żądań na sekundę z opóźnieniem mniejszym niż milisekunda

W pełni zarządzana usługa z automatycznymi funkcjami stosowania poprawek, aktualizacjami, skalowaniem i aprowizowaniem, dzięki czemu możesz się skupić na tworzeniu aplikacji

Integracja modułów RedisBloom, RediSearch i RedisTimeSeries, obsługa analizy, wyszukiwania i przesyłania strumieniowego danych

Zaawansowane możliwości, w tym klastrowanie, aktywna replikacja geograficzna, usługa Redis on Flash oraz dostępność nawet do 99,999 procent

Co można utworzyć przy użyciu usługi Azure Cache for Redis

Poprawa przepływności i opóźnienia w aplikacji

Usługa Azure Cache for Redis umożliwia przyspieszenie warstwy danych dzięki buforowaniu. Dodanie usługi Azure Cache for Redis może zwiększyć przepływność danych o ponad 800 procent, a wydajność w zakresie opóźnienia o ponad 1000 procent1 w ekonomicznej cenie. To doskonały sposób na wydajne skalowanie aplikacji i udoskonalenie środowiska użytkownika bez konieczności ponoszenia kosztów związanych ze zmianą architektury podstawowej bazy danych.

Przyspieszanie aplikacji za pomocą rozproszonej pamięci podręcznej

Wspomagaj usługi baz danych, takie jak Azure SQL Database i Azure Cosmos DB, włączając w swojej warstwie danych skalowanie przepływności przy niższych kosztach niż za pomocą rozszerzonych wystąpień baz danych. Przechowuj i udostępniaj wyniki zapytań baz danych, stany sesji i zawartość statyczną, korzystając ze wspólnego wzorca odkładania do pamięci podręcznej, oraz zwiększaj elastyczność i skalowalność swojej aplikacji.

Wydajne przechowywanie danych sesji

Szybko zapisuj, pobieraj i aktualizuj dane sesji internetowych, takie jak pliki cookie użytkowników i strony wyjściowe. Poprawiaj wydajność aplikacji, zwiększając jej szybkość reagowania i umożliwiając jej obsługę coraz większych obciążeń przy użyciu mniejszej liczby zasobów do przetwarzania w Internecie. Korzystaj z trwałości danych i automatycznego duplikowania danych w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności danych użytkowników. Skaluj w poziomie do rozmiaru terabajtów przy użyciu klastrowania, aby zaspokoić potrzeby nawet największych przedsiębiorstw, i globalnie synchronizuj dane sesji za pomocą aktywnej dystrybucji geograficznej.

Komunikacja między usługami jako broker komunikatów

Usługa Azure Cache for Redis to rozwiązanie do implementowania architektur publikowania/subskrybowania lub kolejki. Steruj trasami komunikatów w czasie rzeczywistym i skaluj w górę internetowe platformy komunikacyjne, takie jak SignalR. Korzystaj ze zgodnego ze standardami branżowymi szyfrowania TLS przesyłanych danych i odpowiednio konfiguruj izolację sieci za pomocą usługi Azure Private Link.

Uaktualnianie wydajności aplikacji za pomocą pamięci podręcznej Redis Enterprise na platformie Azure

Uzyskuj rewolucyjną pomoc techniczną dla popularnych funkcji pamięci podręcznej Redis Enterprise w warstwach Enterprise i Enterprise Flash usługi Azure Cache dla Redis opracowaną w ramach partnerstwa z firmą Redis Labs. Korzystaj z aktywnej replikacji geograficznej, aby tworzyć globalnie rozproszone pamięci podręczne o dostępności na poziomie nawet 99,999%. Dodawaj nowe struktury danych, które wzbogacają analizę i uczenie maszynowe, za pomocą modułów RediSearch, RedisBloom i RedisTimeSeries. Ponadto korzystaj z ogromnych ilości pamięci podręcznej w niższej cenie dzięki korzystaniu z warstwy Enterprise Flash do uruchamiania pamięci podręcznej Redis w szybkich magazynach opartych na pamięci flash.

Dowiedz się więcej

Korzystaj z Redis jako z w pełni zarządzanej usługi

Wdrażaj szybciej przy użyciu w pełni zarządzanej usługi na platformie Azure. Usługa Azure Cache for Redis jest obsługiwana przez serwer Redis typu open source i w sposób natywny obsługuje struktury danych Redis, takie jak skróty, listy i zestawy posortowane. Jeśli aplikacja używa rozwiązania Redis, będzie współpracować z usługą Azure Cache for Redis. Usprawnij migrację dzięki importowaniu i eksportowaniu plików baz danych usługi Azure Cache for Redis.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Cache for Redis?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Ekonomiczne modele cen umożliwiające zachowanie kontroli

Dzięki pięciu warstwom cenowym i zarezerwowanym opcjom cenowym masz możliwość dostosowania wydajności do swojego obciążenia. Zobacz szczegółowe informacje o cenach.

Zaufanie firm każdej wielkości

Linie lotnicze Alaska Airlines ułatwiają zakupy

"We wanted to use Azure Cache for Redis and getting that running on-premises wasn't easy. But in Azure, with three clicks, we had it. We didn't have to coordinate with other teams to set up new infrastructure and figure out how to maintain it once we hit production, and that's a beautiful thing."

Ralph Feltis, starszy inżynier ds. oprogramowania, Alaska Airlines
Alaska Airlines

CarMax wdraża innowacje online

"Azure PaaS (platform as a service) gave us access to a complete set of capabilities such as Azure Cache for Redis that we didn't have to build ourselves. We can spin up these services and start using them in less than an hour, which is incredible."

Brandon Linton, architekt rozwiązań, CarMax
CarMax

Lider w branży opieki nad zwierzętami tworzy globalne rozwiązanie rozproszone

Firma Mars skorzystała z usługi Azure Cache for Redis jako brokera komunikatów, zapewniając szybki dostęp do danych między sesjami aplikacji i usługami.

MARS

Chipotle tworzy nową skalowalną witrynę internetową

Firma Chipotle skorzystała z usługi Azure Cache for Redis w celu poprawy wydajności witryny internetowej i obsługi szybko rosnącej bazy klientów.

Chipotle

SitePro streamlines real-time IoT data ingestion

"We can do more with Redis by leveraging the RedisTimeSeries module to support data collection and analytics from hundreds of thousands of IoT sensors."

Dustin Brown, Director of Technology, SitePro
Sitepro

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Cache for Redis

  • Azure Cache for Redis to w pełni zarządzana pamięć podręczna, która zapewnia wysoką wydajność i skalowalność architektury. Dzięki niej można tworzyć wdrożenia hybrydowe i w chmurze obsługujące miliony żądań na sekundę z opóźnieniami krótszymi niż milisekunda — wszystko to obejmuje zalety konfiguracji, zabezpieczeń i dostępności usługi zarządzanej.
  • Chociaż większość baz danych przechowuje dane w wolniejszym magazynie dyskowym, usługa Azure Cache for Redis przechowuje dane w pamięci. Ponieważ pamięć jest zdecydowanie szybsza niż magazyn dyskowy, dane mogą być zapisywane i pobierane znacznie szybciej.
  • W niektórych przypadkach — często także w scenariuszach z magazynem sesji — usługa Azure Cache for Redis może być używana jako autonomiczna baza danych. Jednak w większości przypadków nadaje się ona najlepiej jako uzupełnienie bazy danych w postaci pamięci podręcznej. Na platformie Azure pamięć podręczna obsługuje często używane dane, a baza danych obsługuje dane, które muszą być przechowywane przez dłuższy czas.
  • Usługa Azure Cache for Redis oferuje wyjątkową niezawodność z dostępnością umowy SLA na poziomie 99,9 procenta. Większość warstw zapewnia wbudowaną replikę, która działa jak tryb failover, jeśli wystąpienie podstawowe ulegnie awarii. Wystąpienie usługi Azure Cache for Redis można również skonfigurować w taki sposób, aby korzystało z trwałości danych podczas odzyskiwania danych w przypadku awarii sprzętu.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

1Twierdzenia dotyczące wydajności są oparte na danych z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w październiku 2020 r. Badania obejmowały porównanie wydajności aplikacji testowej korzystającej z bazy danych na platformie Azure z wdrożoną usługą Azure Cache for Redis jako rozwiązaniem do buforowania i bez tej usługi. Jako element bazy danych w badaniach wykorzystano usługi Azure SQL Database i Azure Database for PostgreSQL. Zastosowano wystąpienie usługi Azure SQL Database ogólnego przeznaczenia 5. generacji z 2 rdzeniami wirtualnymi oraz wystąpienie usługi Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia z 2 rdzeniami wirtualnymi wraz z wystąpieniem usługi Azure for Redis Premium P1 o pojemności 6 GB. Te wyniki porównano z wystąpieniami usługi Azure SQL Database ogólnego przeznaczenia 5. generacji z 8, 16, 24 i 32 rdzeniami wirtualnymi oraz wystąpieniami usługi Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia z 8, 16, 24 i 32 rdzeniami wirtualnymi bez usługi Azure Cache for Redis. Dane porównawcze uzyskano z testu obciążenia bazy danych aplikacji internetowej firmy GigaOm, który symuluje typową aplikację internetową i bazę danych zaplecza w warunkach rosnącego obciążenia żądaniami HTTP. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji i regionu.