Pomiń nawigację

Azure Cache for Redis

Rozproszone, wewnątrzpamięciowe, skalowalne rozwiązanie, zapewniające superszybki dostęp do danych

Twoja aplikacja. Szybciej.

Łatwo i ekonomicznie skaluj wydajność w miarę zwiększania ruchu i wymagań dotyczących Twojej aplikacji. Dodaj warstwę szybkiego buforowania do architektury aplikacji, aby niemal natychmiastowo obsługiwać jednocześnie tysiące użytkowników — wszystko to z korzyściami w pełni zarządzanej usługi.

Doskonała przepływność i wydajność umożliwiająca obsługę milionów żądań na sekundę z opóźnieniem mniejszym niż milisekunda

W pełni zarządzana usługa z automatycznymi funkcjami stosowania poprawek, aktualizacjami, skalowaniem i aprowizowaniem, dzięki czemu możesz się skupić na tworzeniu aplikacji

Integracja modułów RedisBloom, RediSearch i RedisTimeSeries, obsługa analizy, wyszukiwania i przesyłania strumieniowego danych

Zaawansowane możliwości, w tym klastrowanie, aktywna replikacja geograficzna, usługa Redis on Flash oraz dostępność nawet do 99,999 procent

Co można utworzyć przy użyciu usługi Azure Cache for Redis

Poprawa przepływności i opóźnienia w aplikacji

Użyj usługi Azure Cache for Redis, aby przyspieszyć warstwę danych przez buforowanie. Dodanie usługi Azure Cache for Redis może zwiększyć przepływność danych o ponad 800 procent przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności opóźnień o ponad 1000 procent1 w przystępnej cenie. To świetny sposób na efektywne skalowanie aplikacji i ulepszanie środowiska użytkownika bez kosztu ponownego konfigurowania podstawowej bazy danych.

Przeczytaj wpis na blogu

Przyspieszanie aplikacji za pomocą rozproszonej pamięci podręcznej

Uzupełnij usługi bazy danych, takie jak usługa Azure SQL Database i usługa Azure Cosmos DB, umożliwiając warstwie danych skalowanie przepływności przy niższych kosztach niż w przypadku rozszerzonych wystąpień bazy danych. Przechowuj i udostępniaj wyniki zapytań bazy danych, stany sesji i zawartość statyczną przy użyciu wspólnego wzorca buforowania. Oraz spraw, aby Twoja aplikacja była bardziej elastyczna i skalowalna.

Wydajne przechowywanie danych sesji

Szybkie zapisywanie, pobieranie i aktualizowanie danych sesji sieci Web, takich jak pliki cookie użytkowników i strony wyjściowe. Popraw wydajność aplikacji, zwiększając jej czas odpowiedzi i umożliwiając jej obsługę rosnącego obciążenia przy użyciu mniejszej liczby zasobów obliczeniowych sieci Web. Skorzystaj z trwałości danych i automatycznego duplikowania danych, aby uzyskać maksymalną niezawodność danych użytkownika. Wyskaluj do rozmiaru terabajta przy użyciu klastrowania, aby spełnić potrzeby nawet największych przedsiębiorstw i globalnie synchronizować dane sesji za pomocą dystrybucji aktywnej replikacji geograficznej.

Komunikacja między usługami jako broker komunikatów

Użyj usługi Azure Cache for Redis jako rozwiązania do implementowania architektur publikowania/subskrybowania lub kolejek. Kieruj komunikaty w czasie rzeczywistym i skaluj w górę struktury komunikacji internetowej, takie jak program SignalR. Użyj standardowego szyfrowania TLS dla danych przesyłanych i skonfiguruj właściwą izolację sieciową za pomocą usługi Azure Private Link.

Uaktualnianie wydajności aplikacji za pomocą pamięci podręcznej Redis Enterprise na platformie Azure

Uzyskuj rewolucyjną pomoc techniczną dla popularnych funkcji usługi Redis Enterprise w warstwach Enterprise i Enterprise Flash usługi Azure Cache for Redis, opracowanej w ramach partnerstwa z firmą Redis Inc. Korzystaj z aktywnej replikacji geograficznej, aby tworzyć globalnie rozproszone pamięci podręczne o dostępności na poziomie nawet 99,999%. Dodawaj nowe struktury danych, które wzbogacają analizę i uczenie maszynowe, za pomocą modułów RediSearch, RedisBloom i RedisTimeSeries. Ponadto korzystaj z ogromnych ilości pamięci podręcznej w niższej cenie dzięki korzystaniu z warstwy Enterprise Flash do uruchamiania usługi Redis w szybkich magazynach opartych na pamięci flash.

Dowiedz się więcej

Korzystaj z Redis jako z w pełni zarządzanej usługi

Wdrażaj szybciej przy użyciu w pełni zarządzanej usługi na platformie Azure. Usługa Azure Cache for Redis jest obsługiwana przez serwer Redis typu open source i w sposób natywny obsługuje struktury danych Redis, takie jak skróty, listy i zestawy posortowane. Jeśli aplikacja używa rozwiązania Redis, będzie współpracować z usługą Azure Cache for Redis. Usprawniaj migrację, importując i eksportując pliki bazy danych usługi Azure Cache for Redis.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Cache for Redis?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Ekonomiczne modele cen umożliwiające zachowanie kontroli

Dzięki pięciu warstwom cenowym i zarezerwowanym opcjom cenowym masz możliwość dostosowania wydajności do swojego obciążenia. Zobacz szczegółowe informacje o cenach.

Zaufanie firm każdej wielkości

Linie lotnicze Alaska Airlines ułatwiają zakupy

"We wanted to use Azure Cache for Redis and getting that running on-premises wasn't easy. But in Azure, with three clicks, we had it. We didn't have to coordinate with other teams to set up new infrastructure and figure out how to maintain it once we hit production, and that's a beautiful thing."

Ralph Feltis, starszy inżynier ds. oprogramowania, Alaska Airlines
Linie lotnicze Alaska

CarMax wdraża innowacje online

"Azure PaaS (platform as a service) gave us access to a complete set of capabilities such as Azure Cache for Redis that we didn't have to build ourselves. We can spin up these services and start using them in less than an hour, which is incredible."

Brandon Linton, architekt rozwiązań, CarMax
CarMax

Lider w branży opieki nad zwierzętami tworzy globalne rozwiązanie rozproszone

Firma Mars skorzystała z usługi Azure Cache for Redis jako brokera komunikatów, zapewniając szybki dostęp do danych między sesjami aplikacji i usługami.

MARS

Chipotle tworzy nową skalowalną witrynę internetową

Firma Chipotle skorzystała z usługi Azure Cache for Redis w celu poprawy wydajności witryny internetowej i obsługi szybko rosnącej bazy klientów.

Chipotle

Firma SitePro usprawnia pozyskiwanie danych IoT w czasie rzeczywistym

"We can do more with Redis by leveraging the RedisTimeSeries module to support data collection and analytics from hundreds of thousands of IoT sensors."

Dustin Brown, dyrektor ds. technologii, SitePro
Sitepro

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Cache for Redis

  • Azure Cache for Redis to w pełni zarządzana pamięć podręczna, która zapewnia wysoką wydajność i skalowalność architektury. Dzięki niej można tworzyć wdrożenia hybrydowe i w chmurze obsługujące miliony żądań na sekundę z opóźnieniami krótszymi niż milisekunda — wszystko to obejmuje zalety konfiguracji, zabezpieczeń i dostępności usługi zarządzanej.
  • Chociaż większość baz danych przechowuje dane w wolniejszym magazynie dyskowym, usługa Azure Cache for Redis przechowuje dane w pamięci. Ponieważ pamięć jest zdecydowanie szybsza niż magazyn dyskowy, dane mogą być zapisywane i pobierane znacznie szybciej.
  • W niektórych przypadkach — często także w scenariuszach z magazynem sesji — usługa Azure Cache for Redis może być używana jako autonomiczna baza danych. Jednak w większości przypadków nadaje się ona najlepiej jako uzupełnienie bazy danych w postaci pamięci podręcznej. Na platformie Azure pamięć podręczna obsługuje często używane dane, a baza danych obsługuje dane, które muszą być przechowywane przez dłuższy czas.
  • Usługa Azure Cache for Redis oferuje wyjątkową niezawodność z dostępnością umowy SLA na poziomie 99,9 procenta. Większość warstw zapewnia wbudowaną replikę, która działa jak tryb failover, jeśli wystąpienie podstawowe ulegnie awarii. Wystąpienie usługi Azure Cache for Redis można również skonfigurować w taki sposób, aby korzystało z trwałości danych podczas odzyskiwania danych w przypadku awarii sprzętu.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

1Twierdzenia dotyczące wydajności są oparte na danych z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w październiku 2020 r. Badania obejmowały porównanie wydajności aplikacji testowej korzystającej z bazy danych na platformie Azure z wdrożoną usługą Azure Cache for Redis jako rozwiązaniem do buforowania i bez tej usługi. Jako element bazy danych w badaniach wykorzystano usługi Azure SQL Database i Azure Database for PostgreSQL. Zastosowano wystąpienie usługi Azure SQL Database ogólnego przeznaczenia 5. generacji z 2 rdzeniami wirtualnymi oraz wystąpienie usługi Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia z 2 rdzeniami wirtualnymi wraz z wystąpieniem usługi Azure for Redis Premium P1 o pojemności 6 GB. Te wyniki porównano z wystąpieniami usługi Azure SQL Database ogólnego przeznaczenia 5. generacji z 8, 16, 24 i 32 rdzeniami wirtualnymi oraz wystąpieniami usługi Azure Database for PostgreSQL ogólnego przeznaczenia z 8, 16, 24 i 32 rdzeniami wirtualnymi bez usługi Azure Cache for Redis. Dane porównawcze uzyskano z testu obciążenia bazy danych aplikacji internetowej firmy GigaOm, który symuluje typową aplikację internetową i bazę danych zaplecza w warunkach rosnącego obciążenia żądaniami HTTP. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji i regionu.