Azure Cache for Redis

W pełni zarządzany, zgodny z oprogramowaniem typu open source magazyn danych w pamięci wspierający działanie szybkich, skalowalnych aplikacji

W pełni zarządzana usługa

Ciesz się w pełni zarządzaną wersją popularnego serwera Redis typu open source z gotowym do użycia rozwiązaniem do buforowania. Korzystaj z zalet tego rozwiązania, nie będąc ekspertem w zakresie jego wdrażania i zarządzania nim.

Wysoka wydajność

Usługa Azure Cache for Redis osiąga doskonałą wydajność przepływności i opóźnienia dzięki przechowywaniu danych w pamięci zamiast na dysku. W spójny sposób obsługuje ona żądania odczytu i zapisu w ciągu kilku milisekund, dostarczając niezwykle szybkie operacje pamięci podręcznej umożliwiające skalowanie warstw danych w miarę wzrostu obciążeń aplikacji.

Wbudowana niezawodność

Warstwy Standardowa i Premium uwzględniają nadmiarową parę maszyn wirtualnych skonfigurowanych pod kątem replikacji danych w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności. Pamięci podręczne warstwy Premium mogą również replikować dane w regionach świadczenia usługi Azure jako część implementacji odzyskiwania aplikacji po awarii.

Elastyczne skalowanie

Usługa Azure Cache for Redis spełnia Twoje potrzeby dzięki ofercie obejmującej trzy warstwy. Rozpocznij od pamięci podręcznej o dowolnym rozmiarze, a później skaluj w górę do większego rozmiaru bez przestojów w działaniu usług lub skaluj pamięć podręczną w dół w obrębie tej samej warstwy.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Usługa Azure Cache for Redis obsługuje stanowiący branżowy standard protokół SSL, aby zabezpieczać dane przesyłane oraz zapewnić szyfrowanie dysków usługi Azure Storage, na których dane są magazynowane. Pamięci podręczne w warstwie Premium można umieścić we własnej sieci wirtualnej Azure Virtual Network, aby umożliwić dalsze ograniczanie tras ruchu do i z pamięci podręcznej za pośrednictwem topologii sieci wirtualnej i zasad dostępu.

Zgodność z oprogramowaniem typu open source

Główny element usługi Azure Cache for Redis stanowi serwer Redis typu open source. Usługa ta w sposób natywny obsługuje struktury danych, takie jak ciągi, skróty, listy, zestawy i zestawy posortowane. Jeśli aplikacja używa rozwiązania Redis, będzie w obecnej postaci współpracować z usługą Azure Cache for Redis.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Cache for Redis?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Azure Cache for Redis — cennik

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie
  • Rozliczanie za godzinę

Klienci korzystający z usługi Azure Cache for Redis

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Cache for Redis, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Azure Cache for Redis o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Co można utworzyć przy użyciu usługi Azure Cache for Redis

Pamięć podręczna danych

Usługa Azure Cache for Redis stanowi idealne uzupełnienie usług baz danych platformy Azure, takich jak Cosmos DB. Oferuje ona niedrogie rozwiązanie do skalowania przepływności odczytu i zapisu w warstwie danych. Przechowuj i udostępniaj wyniki zapytań dotyczących bazy danych, stany sesji, zawartość statyczną i inne informacje, korzystając z typowego wzorca z odkładaniem do pamięci podręcznej.

Dowiedz się więcej

Data cacheAzure Cache for Redis perfectly complements Azure database services such as Cosmos DB. It provides a cost-effective solution to scale read and write throughput of your data tier. Store and share database query results, session states, static contents, and more using a common cache-aside pattern.

Skalowalne aplikacje internetowe

Szybko zapisuj, pobieraj i aktualizuj dane sesji internetowych, takie jak pliki cookie użytkowników i strony wyjściowe. Usługa Azure Cache for Redis poprawia wydajność aplikacji, zwiększając jej szybkość reagowania i umożliwiając jej obsługę coraz większych obciążeń przy użyciu mniejszej liczby zasobów do przetwarzania w Internecie.

Dowiedz się więcej

Scalable Web AppsQuickly save, retrieve, and update web session data such as user cookies and output pages. Azure Cache for Redis improves the performance of your application by increasing its responsiveness and enabling it to handle increasing loads with less web-compute resources.

Przesyłanie wiadomości

Usługa Azure Cache for Redis obsługuje standardowe funkcje publikowania i subskrybowania. Jest ona idealnym rozwiązaniem w przypadku routingu komunikatów w czasie rzeczywistym i skalowania w górę internetowych platform komunikacyjnych, takich jak SignalR.

Dowiedz się więcej

MessagingAzure Cache for Redis supports standard publish and subscribe functionalities. It’s ideal for routing real-time messages and scaling up web communication frameworks such as SignalR.

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Tworzenie szybko reagujących aplikacji o wysokim stopniu skalowalności za pomocą usługi Azure Cache for Redis