Azure Active Directory Domain Services

Twój kontroler domeny jako usługa

Korzystanie z zarządzanych usług domenowych na platformie Azure

Używaj usług Azure Active Directory Domain Services, aby przyłączać maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez konieczności wdrażania kontrolerów domeny. Loguj się do maszyn wirtualnych przy użyciu firmowych poświadczeń usługi Azure Active Directory i bezproblemowo uzyskuj dostęp do zasobów. Używaj zasad grupy, aby bezpieczniej zarządzać maszynami wirtualnymi przyłączonymi do domeny. Jest to łatwa i dobrze znana metoda stosowania oraz wymuszania wartości bazowych zabezpieczeń na wszystkich maszynach wirtualnych platformy Azure.

Migrowanie aplikacji lokalnych do platformy Azure bez problemów z tożsamościami

Korzystaj z funkcji usług Azure Active Directory Domain Services, takich jak przyłączanie do domeny, protokoły LDAP i NTLM (NT LAN Manager) oraz uwierzytelnianie Kerberos, które są często stosowane w przedsiębiorstwach. Migruj starsze lokalne aplikacje obsługujące katalogi do platformy Azure bez martwienia się o wymagania dotyczące tożsamości. Łatwo wdrożysz aplikacje biznesowe na maszynach wirtualnych z systemem Linux lub Windows Server na platformie Azure. Nie musisz wdrażać kontrolerów domeny jako maszyn wirtualnych platformy Azure ani używać połączenia sieci VPN w infrastrukturze tożsamości.

Możliwość wdrożenia w kilka minut, płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Używaj witryny Azure Portal, aby szybko włączać usługi Azure Active Directory Domain Services dla dzierżawy usługi Azure Active Directory. Opłaty są naliczane za godzinę w zależności od rozmiaru katalogu.

Uzyskaj skalowalność i umowę SLA klasy przedsiębiorstwa

Usługi Azure Active Directory Domain Services zapewniają skalowalność i niezawodność klasy korporacyjnej. To usługi o wysokiej dostępności, które są hostowane w globalnie rozproszonych centrach danych.

Obsługa tradycyjnych aplikacji opartych na katalogach i aplikacji SaaS

Usługa Azure Active Directory to rozwiązanie w chmurze do zarządzania tożsamościami i dostępem dla pracowników, partnerów oraz klientów, które obsługuje tradycyjne aplikacje bazujące na katalogach oraz nowoczesne aplikacje w chmurze.

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory (AD)

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Wypróbuj usługi Azure Active Directory Domain Services