Pomiń nawigację

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

 • Łatwiejsze niż dotychczas migrowanie aplikacji do platformy Azure metodą „lift-and-shift”
 • Możliwość rozpoczęcia pracy w kilka minut, płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
 • Możliwość korzystania z protokołu LDAP, przyłączania do domeny usługi Azure Active Directory, używania protokołu NTLM i uwierzytelniania Kerberos
 • Opracowywanie i testowanie zawartości bez problemów z tożsamością
 • Zarządzana usługa o wysokiej dostępności
 • Efektywne zarządzanie maszynami wirtualnymi platformy Azure przy użyciu zasad grupy

Korzystanie z zarządzanych usług domenowych na platformie Azure

Używaj usług Azure Active Directory Domain Services, aby przyłączać maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez konieczności wdrażania kontrolerów domeny. Loguj się do maszyn wirtualnych przy użyciu firmowych poświadczeń usługi Azure Active Directory i bezproblemowo uzyskuj dostęp do zasobów. Używaj zasad grupy, aby bezpieczniej zarządzać maszynami wirtualnymi przyłączonymi do domeny. Jest to łatwa i dobrze znana metoda stosowania oraz wymuszania punktów odniesienia zabezpieczeń na wszystkich maszynach wirtualnych platformy Azure.

Migrowanie aplikacji lokalnych do platformy Azure bez problemów z tożsamościami

Korzystaj z funkcji usług Azure Active Directory Domain Services, takich jak przyłączanie do domeny, protokoły LDAP i NTLM (NT LAN Manager) oraz uwierzytelnianie Kerberos, które są często stosowane w przedsiębiorstwach. Migruj starsze lokalne aplikacje obsługujące katalogi do platformy Azure bez martwienia się o wymagania dotyczące tożsamości. Łatwo wdrożysz aplikacje biznesowe na maszynach wirtualnych z systemem Linux lub Windows Server na platformie Azure. Nie musisz wdrażać kontrolerów domeny jako maszyn wirtualnych platformy Azure ani używać połączenia sieci VPN w infrastrukturze tożsamości.

Wdrażanie w kilka minut dzięki wydajności klasy korporacyjnej

Używaj witryny Azure Portal, aby szybko włączać usługi Azure Active Directory Domain Services dla dzierżawy usługi Azure AD. Wybierz poziom wydajności i korzystaj z funkcji klasy korporacyjnej, takich jak lasy zasobów i codzienne kopie zapasowe.

Uzyskaj skalowalność i umowę SLA klasy przedsiębiorstwa

Usługi Azure Active Directory Domain Services zapewniają skalowalność i niezawodność klasy korporacyjnej. To usługi o wysokiej dostępności, które są hostowane w globalnie rozproszonych centrach danych.

Obsługa tradycyjnych aplikacji opartych na katalogach i aplikacji SaaS

Usługa Azure Active Directory to rozwiązanie w chmurze do zarządzania tożsamościami i dostępem dla pracowników, partnerów oraz klientów, które obsługuje tradycyjne aplikacje bazujące na katalogach oraz nowoczesne aplikacje w chmurze.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Active Directory Domain Services?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Azure Active Directory Domain Services — cennik

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Płać tylko za rzeczywiste użycie

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Active Directory Domain Services, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Azure Active Directory Domain Services o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Wypróbuj usługi Azure Active Directory Domain Services