Azure Active Directory Domain Services

Twój kontroler domeny jako usługa

Korzystanie z zarządzanych usług domenowych na platformie Azure

Usługi Azure Active Directory Domain Services umożliwiają przyłączanie maszyn wirtualnych platformy Azure do domeny bez konieczności wdrażania kontrolerów domeny. Użytkownicy mogą logować się na tych maszynach wirtualnych przy użyciu firmowych poświadczeń usługi Active Directory i bezproblemowo uzyskiwać dostęp do zasobów. Możesz bezpieczniej zarządzać maszynami wirtualnymi przyłączonymi do domeny za pomocą zasad grupy. Jest to łatwa i dobrze znana metoda stosowania oraz wymuszania wartości bazowych zabezpieczeń na wszystkich maszynach wirtualnych platformy Azure.

Migrowanie aplikacji lokalnych do platformy Azure bez problemów z tożsamościami

Funkcje usług Azure Active Directory Domain Services, takie jak przyłączanie do domeny, protokoły LDAP i NTLM oraz uwierzytelnianie Kerberos, są często stosowane w przedsiębiorstwach. Umożliwiają one migrację starszych lokalnych aplikacji obsługujących katalogi do platformy Azure bez martwienia się o wymagania dotyczące tożsamości. Łatwo wdrożysz aplikacje biznesowe na maszynach wirtualnych z systemem Linux lub Windows Server na platformie Azure. Nie musisz wdrażać kontrolerów domeny jako maszyn wirtualnych platformy Azure ani używać połączenia sieci VPN w infrastrukturze tożsamości.

Możliwość wdrożenia w kilka minut, płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Rozpoczęcie pracy jest łatwe. Witryna Azure Portal umożliwia szybkie włączenie usług Azure Active Directory Domain Services dla dzierżawy usługi Azure Active Directory. Opłaty są naliczane za godzinę w zależności od rozmiaru katalogu.

Uzyskaj skalowalność i umowę SLA klasy przedsiębiorstwa

Usługi Azure Active Directory Domain Services zapewniają skalowalność i niezawodność klasy korporacyjnej. To usługi o wysokiej dostępności, które są hostowane w globalnie rozproszonych centrach danych.

Obsługa tradycyjnych aplikacji opartych na katalogach i aplikacji SaaS

Usługa Azure Active Directory to rozwiązanie w chmurze do zarządzania tożsamościami i dostępem dla pracowników, partnerów oraz klientów, które teraz obsługuje tradycyjne aplikacje bazujące na katalogach oraz nowoczesne aplikacje w chmurze.

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Wypróbuj usługi Azure Active Directory Domain Services