Wprowadzenie do licencji Azure w ramach programu licencjonowania Open

Jeśli zakupiono kredyty platformy Azure w ramach programu licencjonowania Open od odsprzedawcy, to w celu skorzystania z usług platformy Azure należy wybrać jedną z poniższych opcji realizacji.

Nowa subskrypcja

Aktywuj nową subskrypcję przy użyciu kredytów

Aktywuj

Istniejąca subskrypcja

Dodaj więcej środków na korzystanie z platformy Azure do istniejącej subskrypcji licencji Azure w ramach programu licencjonowania Open

Dodaj kredyty

Kup platformę Azure od odsprzedawcy

Platforma Microsoft Azure oferuje szybki i prosty sposób, dzięki któremu zaczniesz korzystać z zalet chmury — takich jak oszczędzanie pieniędzy przeznaczonych na infrastrukturę IT oraz dowolne skalowanie — w swojej firmie. Teraz możesz kupić platformę Azure w ramach programu licencjonowania Open. Program ten oferuje prosty i szybki sposób kupowania usług w chmurze od odsprzedawcy produktów firmy Microsoft.

Znana i wygodna opcja dokonywania zakupów

Wiele małych i średnich firm dokonuje zakupów w ramach programu licencjonowania Open firmy Microsoft, a teraz platforma Azure jest dostępna w ramach tych samych wygodnych programów, które są używane dla innych programów firmy Microsoft.

Rozpocznij

Rozpoczęcie pracy z platformą Azure jest łatwe. Skontaktuj się z partnerem firmy Microsoft i dowiedz się, jak Twoja firma może skorzystać z zalet chmury. Chcesz znaleźć partnera? Odwiedź stronę platformy Microsoft Pinpoint, aby rozpocząć już dziś.

Czy jesteś partnerem firmy Microsoft?

Platforma Azure w ramach programu licencjonowania Open oferuje fantastyczne sposoby rozwijania działalności w chmurze dzięki znanej opcji licencjonowania, która umożliwia łatwe dodawanie usług w chmurze oraz innych rozwiązań lokalnych. Możliwości związane z chmurą rozwijają się w błyskawicznym tempie, a 35% działalności biznesowej związanej z platformą Azure prowadzą partnerzy tacy jak Ty. Odwiedź stronę rozpoczynania pracy, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z tej możliwości. Więcej informacji dla partnerów, w tym kalkulator cen programu licencjonowania Open, można również znaleźć w witrynie Partner Marketing Center.

Proces jest prosty. A tak to działa

Kredyty zobowiązań pieniężnych Azure można kupować od odsprzedawcy w formie klucza aktywacji usług online (OSA, Online Service Activation). Kredyty mogą być używane na potrzeby każdej usługi platformy Azure opartej na użyciu przez 12 miesięcy od aktywacji klucza OSA. Opłaty za korzystanie z platformy Azure różnią się w zależności od używanych usług. Pełna lista usług platformy Azure dostępnych do użycia ze zobowiązaniami pieniężnymi i szczegółowe ceny są dostępne tutaj.

Kredyty na korzystanie z usług platformy Azure mogą być wykorzystywane w ilościach stanowiących wielokrotność $100 na zakupioną jednostkę. Przy użyciu selektora waluty możesz wyświetlić kwotę kredytu na korzystanie z usług platformy Azure na zakupioną jednostkę. Poniższa tabela zawiera listę walut, przy użyciu których można zapłacić za platformę Azure.

* Wartość środków na korzystanie z platformy Azure nie obejmuje podatków płaconych przy zakupie

Dodawanie kredytów do subskrypcji

Aby w dowolnym momencie dodać kredyty do subskrypcji platformy Azure w ramach programu licencjonowania Open, należy je zakupić od partnera, wykonując takie same kroki jak przy pierwotnym zakupie. Kredyty są używane zgodnie z zasadą „pierwsze na wejściu — pierwsze na wyjściu”, a każdy zakup musi zostać użyty w ciągu 12 miesięcy od aktywacji.

Jeśli zaistnieje ryzyko wyczerpania kredytów przed ponownym zamówieniem dodatkowych kredytów za pośrednictwem partnera, możesz skorzystać z opcji dodania kredytów do subskrypcji z użyciem karty kredytowej. W tym celu w portalu użycia i rozliczeń wybierz subskrypcję, do której chcesz dodać kredyty. Na tej stronie wybierz opcję dodawania kredytów, a następnie w obszarze metody wybierz opcję karty kredytowej.

Ta funkcja jest niedostępna w następujących krajach:

  • Azerbejdżan
  • Białoruś
  • Brazylia
  • Kanada
  • Japonia
  • Kazachstan
  • Korea Południowa
  • Rosja
  • Tajwan
  • Ukraina

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Skontaktuj się z odsprzedawcą w celu uzyskania pomocy technicznej lub prześlij zdarzenie pomocy technicznej za pośrednictwem klasycznego portalu Microsoft Azure. Problemy z subskrypcją i rozliczeniami nie wymagają umowy dotyczącej pomocy technicznej. Jednak w przypadku problemów technicznych lub wymagających usunięcia awarii jest potrzebny plan pomocy technicznej systemu Azure, który jest sprzedawany osobno.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej systemu Azure.

Więcej informacji

Więcej informacji dotyczących licencji Azure w ramach programu licencjonowania Open, takich jak dostępność oferty, przydziały użycia i umowy dotyczące poziomu usług, można znaleźć na stronie Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Często zadawane pytania