Pomiń nawigację

Globalna infrastruktura platformy Azure

Ponad 60 regionów — więcej niż którykolwiek inny dostawca usług w chmurze

Odkryj nowy świat zaufanej infrastruktury chmurowej zapewniającej zrównoważony rozwój dzięki platformie Azure

Ochrona danych za pomocą zaufanej chmury

Skorzystaj z wielowarstwowych zabezpieczeń w fizycznych centrach danych, infrastrukturze i operacjach na platformie Azure. Pomóż chronić zasoby i dane swojej firmy dzięki wiodącym w branży systemom zabezpieczeń fizycznych oraz kompleksowemu zestawowi ofert rozwiązań do zapewniania zgodności i standardów ochrony prywatności.

Dowiedz się więcej o zaufanej chmurze

Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju

Korzystanie z platformy Microsoft Azure jest nawet o 98% efektywniejsze pod względem emisji dwutlenku węgla w porównaniu z tradycyjnym centrum danych dla przedsiębiorstw. Dołącz do rosnącej społeczności liderów branżowych, którzy zmniejszają zużycie energii i przechodzą do sieci bardziej neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, korzystając z platformy Azure.

Firma Microsoft jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla od 2012 roku oraz jest zaangażowana w osiągnięcie ujemnych emisji do 2030 roku, ze zobowiązaniem, aby do 2050 roku usunąć cały dwutlenek węgla, który bezpośrednio wyemitowała od założenia firmy w 1975 roku. Wykorzystaj doświadczenia zdobyte przez firmę Microsoft na ścieżce do zrównoważonego rozwoju, aby łatwiej dążyć do przyszłości z niskimi emisjami dwutlenku węgla, a jednocześnie osiągnąć własne cele zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej o równowadze platformy Azure

Niezawodnie uruchamiaj systemy o znaczeniu krytycznym

Platforma Azure udostępnia infrastrukturę chmurową klasy korporacyjnej, na której mogą polegać klienci i partnerzy. Obejmuje to elementy fizyczne, takie jak nadmiarowe zasilanie, sieci i chłodzenie, a także elementy oprogramowania, takie jak bezpieczne procesy wdrażania, konserwacja w tle oraz prognozowanie błędów dzięki uczeniu maszynowemu.

Niezależnie od Twoich celów w zakresie poziomu usługi, platforma Azure pozwala osiągnąć cele organizacji dotyczące niezawodności. Skorzystaj z wbudowanych funkcji, które ułatwiają niezawodne projektowanie i obsługę systemów o znaczeniu krytycznym — w scenariuszach wysokiej dostępności, odzyskiwania po awarii i tworzenia kopii zapasowych.

Dowiedz się więcej o niezawodności oferowanej przez firmę Microsoft

Korzystanie z przyszłościowej infrastruktury

Korzystanie z przyszłościowej infrastruktury

Dowiedz się, jak firma Microsoft poprawia wydajność, efektywność, zużycie energii i koszty centrów danych platformy Azure dla obciążeń w chmurze — dzięki innowacjom w infrastrukturze, takim jak podwodne centra danych, projekty chłodzenia przez zanurzenie w cieczy oraz technologie wodorowych ogniw paliwowych.

Aby inni użytkownicy mogli korzystać z tych innowacji, platforma Azure udostępnia projekty infrastruktury serwerów i centrów danych, z naciskiem na zabezpieczenia i standaryzację, w ramach projektu Open Compute Project, promując aktywny ekosystem branżowy na potrzeby globalnych wdrożeń centrów danych w chmurze.

Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować się na przyszłość dzięki platformie Azure

;

Przewodnik dotyczący terminów związanych z globalną infrastrukturą platformy Azure

 • Globalna infrastruktura platformy Azure obejmuje 2 najważniejsze składniki — infrastrukturę fizyczną i połączone składniki sieci. Składnik fizyczny obejmuje ponad 200 fizycznych centrów danych, zorganizowanych w regiony i połączonych przez jedną z największych zintegrowanych sieci na świecie.

  Dzięki łączności globalnej sieci platformy Azure każde z centrów danych platformy Azure zapewnia wysoką dostępność, małe opóźnienia, skalowalność i najnowsze postępy w infrastrukturze chmurowej — wszystko to na platformie Azure.

  Razem te składniki zachowują dane w całości w zaufanej sieci firmy Microsoft i ruch IP nigdy nie trafia do publicznego Internetu.

 • Centra danych platformy Azure są unikatowymi budynkami fizycznymi na całym świecie, w których znajduje się grupa serwerów sieciowych.
 • Region platformy Azure to zestaw centrów danych wdrożony wewnątrz obwodu o zdefiniowanym opóźnieniu i połączony za pośrednictwem dedykowanej, regionalnej sieci z małymi opóźnieniami.

  Ponieważ platforma Azure ma więcej regionów globalnych niż którykolwiek inny dostawca chmury, umożliwia klientom wdrażanie aplikacji tam, gdzie tego potrzebują. Region platformy Azure ma odrębne ceny i dostępność usług.

 • Lokalizacja geograficzna platformy Azure to odrębny rynek, na ogół obejmujący jeden lub więcej regionów, które zachowują granice zgodności i rezydencji danych. Lokalizacje geograficzne pozwalają klientom z konkretnymi potrzebami w zakresie zgodności i rezydencji danych na przechowywanie swoich danych i aplikacji w bliskiej odległości. Lokalizacje geograficzne są odporne na błędy i mogą przetrwać awarię całego regionu dzięki połączeniu z naszą dedykowaną infrastrukturą sieciową platformy Azure o dużej pojemności.
 • Strefy dostępności platformy Azure to unikatowe lokalizacje fizyczne w regionie świadczenia usługi Azure, które zapewniają wysoką dostępność i chronią aplikacje oraz dane przed awariami centrum danych. Każda strefa składa się z co najmniej jednego centrum danych wyposażonego w niezależne zasilanie, chłodzenie i sieć.

  Fizyczna separacja stref dostępności w ramach regionu chroni aplikacje i dane przed problemami na poziomie centrum danych. Usługi strefowo nadmiarowe replikują aplikacje i dane w strefach dostępności platformy Azure, aby chronić je przed pojedynczymi punktami awarii.

 • Globalna sieć platformy Azure obejmuje wszystkie składniki w sieci i składa się z globalnej sieci rozległej (WAN) firmy Microsoft, punktów obecności, światłowodu i innych elementów.
 • Strefy usługi Azure Edge Zone są rozszerzeniami zużycia platformy Azure, umieszczanymi w gęsto wypełnionych obszarach. Strefy usługi Azure Edge Zone obsługują maszyny wirtualne, kontenery i wybrany zestaw usług platformy Azure, które umożliwiają uruchamianie aplikacji wrażliwych na opóźnienia i intensywnie korzystających z przepływności w pobliżu użytkowników końcowych.

  Strefy usługi Azure Edge Zone są częścią sieci globalnej firmy Microsoft i zapewniają bezpieczeństwo, niezawodność oraz wysoką przepustowość połączenia między aplikacjami działającymi w strefie usługi Azure Edge Zone (blisko użytkownika) i pełnym zestawem usług platformy Azure działających w większych regionach świadczenia platformy Azure.

 • Globalna sieć rozległa (WAN) firmy Microsoft łączy setki centrów danych w regionach na całym świecie i oferuje wysoką dostępność oraz pojemność. Dzięki elastyczności natychmiastowej reakcji na nieprzewidywalne przekroczenia zapotrzebowania globalna sieć WAN ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia doskonałego środowiska usługi w chmurze.
 • Punkt obecności platformy Azure (często skracany do formy PoP) jest punktem dostępu lub fizyczną lokalizacją, w której ruch może wejść do sieci globalnej firmy Microsoft lub z niej wyjść.
 • Regionalne bramy sieci są wysoce równoległe, a centrum danych hiperskalowania stanowi połączenie między centrami danych w regionie bez konieczności łączenia w sieci poszczególnych centrów danych w regionie.

  Dzięki temu problemy z połączeniem w jednym centrum danych nie powodują problemów w szerszym regionie. Pozwala to również na dodanie nowych centrów danych bez konieczności kierowania bezpośrednich połączeń sieciowych do poszczególnych istniejących centrów danych.

Zwiększ wydajność dzięki mniejszym opóźnieniom

Dowiedz się, jak platforma Azure i jej globalna infrastruktura sieciowa zapewniają inwestycje w szybką, rozproszoną infrastrukturę, aby praktycznie wyeliminować problemy dotyczące opóźnień — jedną z głównych barier wydajności dla nowoczesnych aplikacji, połączonych urządzeń i usług mobilnych.

Poznaj możliwości dostępu o niezwykle małych opóźnieniach na potrzeby wymagań dotyczących dużych ilości danych i łączności przy użyciu usługi Azure Edge Zone — zapewniającej obliczenia, magazynowanie i usługi takie jak kontenery na brzegu.

Wszystko gotowe — załóż bezpłatne konto