Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Oppdateringer til Azure Monitor for virtuelle maskiner (forhåndsvisning) før generell tilgjengelighet slippes på markedet

Publiseringsdato: 15 oktober, 2019

Teamet som arbeider med Azure Monitor for virtuelle maskiner er travelt opptatt med å forberede generell tilgjengelighet og ønsker å informere om endringer som kommer før generell tilgjengelighet slippes på markedet.

Oppdateringer til Azure Monitor for virtuelle maskiner (VM)
Vi lanserer medio November en ny versjon av Azure Monitor for virtuelle maskiner. Nye kunder vil få den nye versjonen automatisk, men nåværende kunder som bruker Azure Monitor for virtuelle maskiner vil bli bedt om å oppgradere. Dokumentasjonen vil gi veiledning til hvordan du gjør masseoppgradering for kunder med store distribusjoner på tvers av flere arbeidsområder.

Med denne oppgraderingen vil ytelsesdatasett til Azure Monitor for virtuelle maskiner bli lagret i den samme InsightsMetrics-tabellen som Azure Monitor for beholdere, noe som gjør det lettere å sende spørringer til de to datasettene. Vi vil også kunne lagre flere forskjellige datasett enn vi kunne lagre i tabellen vi brukte tidligere. Visninger av ytelse blir også oppdatert til å bruke den nye tabellen.

I tillegg vil data som er lagret i de tilpassede loggtabellene ServiceMapComputer_CL og ServiceMapProcess_CL flyttes til egne datatyper i Log Analytics. Disse nye tabellene vil bli navngitt VMComputer og VMProcess. Oppdateringen vil gi oss mulighet til å anslå bedre hvor raskt vi kan innta dataene og vil standardisere tabellskjemaet på tvers av alle kunder.

Vi er klar over at det vil skape forstyrrelser i arbeidsflyten til kundene når vi ber dem om å oppgradere, men vi mener det derfor er bedre å gjøre det nå i offentlig forhåndsversjon enn senere når vi er i generell tilgjengelighet.

Tilstandsfunksjon kommer i begrenset, offentlig forhåndsversjon
Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra kundene våre om tilstandsfunksjonen for virtuelle maskiner. Det er mye interesse rundt denne funksjonen og begeistring over potensialet den har til å støtte overvåking av arbeidsflyter. Vi planlegger å gjøre en rekke endringer for å legge til funksjonalitet og ta hensyn til tilbakemeldingene vi har fått. For å kunne la nye kunder være minst mulig berørt av endringene, flytter vi funksjonen over i en begrenset, offentlig forhåndsversjon.

Nåværende kunder vil fremdeles ha tilgang til tilstandsfunksjonen som del av den begrensede, offentlige forhåndsversjonen ved å legge til et funksjonsflagg i nettadressen, men vi aktiverer ikke tilstandsfunksjonen for nye kunder.

Overgangen begynner medio oktober og bør være fullført innen slutten av måneden.

Sammendrag
Med oppdateringene ovenfor til Azure Monitor for virtuelle maskiner legger vi grunnlaget for å flytte tilbudet til generell tilgjengelighet. Målsetningen er å kunngjøre generell tilgjengelighet før nyttår.

Hvis du vil ha mer informasjon for å kunne forberede til endringene, kan du lese oppstartsdokumentasjonen og Vanlige spørsmål om generell tilgjengelighet.
Du er velkommen til å kontakte oss hvis du har andre spørsmål til teamet.

  • Azure Monitor
  • Virtuelle maskiner
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Service Fabric
  • Cloud Services
  • Features
  • Pricing & Offerings