Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Fjern Application Insights-tilkoplingene via Power

Publiseringsdato: 25 februar, 2019

Med OMS portal avskrivningen for Azures businessky den 15. januar 2019 og for Azure US Government cloud den 30. mars 2019 fins det ingen måte å konfigurere og fjerne eksisterende application Insights.koplinger fra portalen.

For å forhindre Applikasjonsdata å nå arbeidsfeltet etter at OMS-portalen er avsluttet, fjern eksisterende koplinger via et Powershellskript.

Den anbefalte alternative metoden å spørre flere Azure Monitor Application Insights-ressurser er å bruke kryssressurs-søk.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Application Insights
  • SDK and Tools
  • Services

Relaterte produkter