Offentlig forhåndsvisning - Video Indexer flerspråklig identifisering og transkripsjon

Publisert på onsdag 18. september 2019

Enkelte medieressurser som nyheter, aktuelle spørsmål og intervjuer inneholder lyd med talere som bruker ulike språk. De fleste eksisterende tale til tekst-funksjoner krever at lydgjenkjenningsspråket spesifiseres på forhånd, som er en hindring for å transkribere flerspråklige videoer. Vår nye automatisk talt språkidentifikasjon for flere typer innholdsfunksjoner lar maskinlæringsteknologi identifisere de ulike språkene som brukes i en medieressurs. Så snart det registreres, gjennomgår hvert språksegment en automatisk transkripsjonsprosess i det identifiserte språket, og alle segmenter integreres sammen i en transkripsjonsfil som består av flere språk.

Lær mer om det nye flerspråklige alternativet

  • Media Services
  • Video Indexer
  • Features
  • Services