I TESTVERSJON

Private Link for Azure SQL Database og Data Warehouse er nå i forhåndsvisning

Publiseringsdato: 02 oktober, 2019

Private Link lar deg koble til Azure SQL Database og Data Warehouse via et privat endepunkt. Bruk den til å etablere tilgang på tvers av lokaliseringer til det private endepunktet ved hjelp av ExpressRoute, privat nodenettverk eller VPN-tunnelering, eller du kan velge å deaktivere all tilgang via offentlig endepunkt. Hvis du ikke allerede har et Azure-abonnement, opprett en gratis konto før du begynner.

Finn ut mer i dokumentasjonen.

Les dokumentasjon for Private Link

Les mer på Azure-bloggen

  • Azure SQL Database
  • Features

Relaterte produkter