Gå til hovedinnhold

TLS 1.2 Anbefalt for Power BI Embedded-programmer

Publiseringsdato: 10 april, 2019

Som en del av Microsoft-omfattende programmer for å sikre at kunder har kontroll over sikkerheten for kommunikasjon over Microsoft-tjenestene, anbefaler vi (og vil i fremtiden kreve) å oppgradere TLS-versjonen av programmet ditt til TLS 1.2. 

Hva er TLS?

TLS står for «Transport Layer Security» og er en protokoll som er en industristandard laget for å beskytte personvernet til informasjonen som sendes over Internett. TLS brukes i mange nettlesere og programmer som kommuniserer via HTTPS og TCP.

Hvis du bruker .NET-program, vennligst foreta ett av følgende steg:

  • Hvis programmet ditt kjører på .NET Framework 4.6 eller høyere, med mindre endret, vil standardkonfigurasjonen fortsette å fungere.
  • Hvis applikasjonen din kjører på .NET Framework eldre enn 4.6, kan du aktivere protokollen programmatisk når programmet ditt starter opp ved hjelp av følgende kodelinje:

System.Net.ServicePointManager  .SecurityProtocol |= SecurityProtocolType.Tls11 | SecurityProtocolType.Tls12;

SDK med programmeringsgrensesnitt for Power BI støtter .NET standard 2.0 fra versjon 2.1.0, som legger til støtte i TLS versjon 1.2. Du kan laste ned den nyeste SDK-versjonen her.

For Powershell- Legg til [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.SecurityProtocolType]::Tls12 i ditt Powershell-skript

For programvare som ikke er .NET, sjekk med leverandøren din. For de fleste dataspråk kan det gjøres med en enkel konfigurasjon.

Ytterligere informasjon finnes i «TLS 1.2-støtte på Microsoft».

  • Power BI Embedded
  • Security

Relaterte produkter