Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Gå gjennom en identitetsleverandørs tilgangstoken i Azure AD B2C

Publiseringsdato: 15 august, 2019

Det er nå enklere for et Azure AD B2C-program å utnytte funksjonene til sosiale identitetsleverandører og deres API-er. Når en bruker logger inn ved å bruke en identitetsleverandør, kan programmet nå få identitetsleverandørens tilgangstoken gått gjennom som en del av Azure AD B2C-tokenet. Du vil kunne bruke dette tilgangstokenet når du bruker identitetsleverandørens API.

Les mer

  • Microsoft Entra-ID (tidligere Azure Active Directory)
  • Features
  • Security