Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Data Explorer—Alloker ressursene automatisk for dataforbindelse med Azure Blob Storage

Publiseringsdato: 24 juli, 2020

Bruk den nye automatiske ressursallokeringsfunksjonen for å definere en dataforbindelse fra hvilken som helst Azure Storage til Azure Data Explorer-databasen. Automatisk ressursallokering definerer hurtig kontinuerlig inntaksflyt fra Azure Storage til Azure Data Explorer ved bruk av Azure Event Grid. Azure Data Explorer oppretter et Event Grid-abonnement, et Azure Event Hub-navneområde og en Event Hub for brukere, som aktiverer en intuitiv, kontinuerlig inntaksdefinisjon.

Les en detaljert forklaring av hvordan du kan opprette et Event Grid-abonnement manuelt

  • Azure Data Explorer
  • Features
  • Services

Relaterte produkter