Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Nye tjenester og ny funksjonalitet i Azure Cognitive Services

Publiseringsdato: 06 mai, 2019

Følgende nye tjenester og ny funksjonalitet er tilgjengelige i forhåndsversjon i Azure Cognitive Services:

  • Personalizer er en ny kognitiv tjeneste for utviklere som vil innebygge tilpassingsfunksjonalitet i programmene sine på en enkel måte.
  • Samtaletranskripsjon– er en avansert tale til tekst-funksjon som utviklere kan bygge inn i programmene for scenarioer med møter ansikt til ansikt. Det transkriberer samtaler og fanger opp handlingspunkter i sanntid slik at møtedeltakerne kan være like engasjert i samtalen, identifisere hvem som sa hva, og når, og raskt følge opp på de neste trinnene. 
  • Form Recognizer – kan bygges inn i programmer for nøyaktig å trekke ut tekst, nøkkel/verdi-par og tabeller fra dokumenter. Med bare noen få eksempler tilpasser Form Recognizer sin forståelse av dokumentene dine.
  • Gjenkjenning av håndskrift er en ny kognitiv tjeneste som utviklere kan bygge inn i apper for å hjelpe brukerne å få mer ut av innhold skrevet i digital håndskrift, ved å aktivere håndskriftsgjenkjennings- og manipuleringsfunksjonalitet. Programmer kan deretter gjenkjenne digital håndskrift, vanlige figurer og oppsettet av et dokument i digital håndskrift for scenarioer slik som notering, skjemautfylling og dokumentmerking.

Følgende vil være tilgjengelig i beholdere for å låse opp lokale scenarioer der det er viktig med liten ventetid:

  • Tekst til tale
  • Tale til tekst
  • Avviksdetektor
  • Form Recognizer

Finn ut mer om disse nye kognitive tjenestene

  • Microsoft Azure-portal
  • Features

Relaterte produkter