TILGJENGELIG NÅ

Nye AMD-baserte virtuelle Azure Dav4- og Eav4-maskiner er tilgjengelige i flere områder

Publiseringsdato: 04 februar, 2020

Nye virtuelle Azure-maskiner i Dav4- og Eav4-serien basert på den nyeste AMD EPYC™-prosessoren er nå tilgjengelige i områdene USA, øst, USA, øst 2, USA, vest 2, Asia, sørøst, Europa, nord og Europa, vest.

De virtuelle Azure-maskinene i Dav4-serien og Das v4-serien er godt egnet for generelle arbeidsbelastninger. De har den nyeste AMD EPYC™ 7452-prosessoren og opptil 96 vCPU-er, 384 GiB RAM og 2400 GiB SSD-basert midlertidig lagring. De virtuelle Dav4- og Das v4-maskinene gir god ytelse til en konkurransedyktig pris og kan kjøre programmer, relasjonsdatabaser og programservere i foretaksklassen. De virtuelle maskinene i Das-serien støtter Azure Premium-SSD-er.

Eav4- og Eas v4-serien passer godt for minneintensive arbeidsbelastninger. I likhet med motstykkene i Das-serien har disse nye virtuelle Azure-maskinene den nyeste AMD EPYC™ 7452-prosessoren. De har opptil 96 vCPU-er, 672 GiB RAM og 2400 GiB SSD-basert midlertidig lagring. De virtuelle Eav4- og Eas v4-maskinene gir god ytelse for store, minneinterne, forretningskritiske arbeidsbelastninger til konkurransedyktige priser. De virtuelle maskinene i Eas-serien støtter Azure Premium-SSD-er.

Du finner mer informasjon om områdetilgjengelighet og generell funksjonalitet i dokumentasjonen og på prissidene.

Les mer om størrelser på minneoptimaliserte virtuelle maskiner på Windows og størrelser på generelle maskiner på Linux.

Les dokumentasjonen for virtuelle Ea-maskiner (Windows)

Les dokumentasjonen for virtuelle Da-maskiner (Linux)

 

  • Virtuelle maskiner
  • Features
  • Pricing & Offerings

Relaterte produkter