Opprinnelig poengberegning i Azure SQL Database

Publisert på tirsdag 26. september 2017

Opprinnelig poengberegning er nå tilgjengelig i Azure SQL, den vil la deg poengberegne maskinlæringsmodeller generert av RevoScaleR- eller revoscalepy-pakker fra Transact-SQL. PREDICT-funksjonen vil la deg poengberegne modeller i forbindelse med transaksjoner, uten oppkall av en ekstern språkkjøretid.

Les mer i denne dokumentasjonen.