Gå til hovedinnhold

Navneendringer: Azure SQL Database langtids sikkerhetskopilagring, US Government-områder

Publiseringsdato: 03 april, 2018

Fra og med 1. juni 2018, blir navnene for langtids sikkerhetskopilagring endret fra «LTR RA-GRS Backup Storage» til «LTR Backup Storage.» Prisene blir ikke påvirket, men du må kanskje endre fakturarutiner som benytter navn.

Se følgende tabell for navneendringer.

Ressurs-GUID

Tjenestenavn

Område

Gammelt ressursnavn

Nytt ressursnavn

Gammelt EA-portalnavn

Nytt EA-portalnavn

1e43fe07-77b7-45c8-a510-dae18349ddc6

Datatjenester

US Gov AZ

LTR RA-GRS Backup Storage

LTR Backup Storage

Data Services SQL Database LTR RA-GRS Backup Storage – US Gov AZ – Testversjon

Data Services SQL Database LTR Backup Storage – US Gov AZ – Testversjon

882217fc-bc7f-4203-b833-94d7f7a16f1f

Datatjenester

USGov

LTR RA-GRS Backup Storage

LTR Backup Storage

Data Services SQL Database LTR RA-GRS Backup Storage – USGov – Testversjon

Data Services SQL Database LTR Backup Storage – USGov – Testversjon

5288f1f9-29e3-42e2-8e15-453ae2e1bde4

Datatjenester

US Gov TX

LTR RA-GRS Backup Storage

LTR Backup Storage

Data Services SQL Database LTR RA-GRS Backup Storage – US Gov TX – Testversjon

Data Services SQL Database LTR Backup Storage – US Gov TX – Testversjon

  • Azure SQL Database
  • Services