Microsofts godkjenningsbibliotek for Javascript

Publisert på mandag 6. mai 2019

Utviklere som kompilerer en app med én enkelt side, kan bruke MSAL.js for sikker pålogging og identifisering av hvilken som helst Microsoft-identitet (Azure AD- og Microsoft-kontoer), og til å kalle opp Microsoft Graph, andre Microsoft-API-er eller andre API-er som utviklere har kompilert. Alle funksjonaliteter i ADAL.js (godkjenningsbiblioteker i Azure AD) støttes nå i MSAL.js. Programmer kompilert med ADAL og MSAL kommer til å få en delt buffer for sikkerhetstoken, og enkel brukerpålogging vil fremdeles fungere.

Gå til GitHub for å finne ut mer.

  • Azure Active Directory (AD)
  • Features
  • Security