Administrert identitetsintegrasjon i Azure Kubernetes Service (AKS) er nå i forhåndsvisning

Publisert på onsdag 2. oktober 2019

Azure Kubernetes Service (AKS) integrerte administrerte identiteter er nå tilgjengelig i forhåndsvisning. Med administrerte identiteter støtter AKS nå oppretting og bruk av systemstyrte identiteter i stedet for tjenestekontohavere. Administrerte identiteter er hovedsakelig wrappere rundt tjenestekontohavere, noe som gjør administreringen enklere.

Les mer

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features