Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Integrerte tjenestemiljøer (ISE) er nå allment tilgjengelige

Publiseringsdato: 29 mai, 2019

Et integrert tjenestemiljø er et fullt isolert og dedikert miljø for alle behov i bedriftsskala. Når du oppretter et nytt integrert tjenestemiljø vil det injiseres inn i ditt Azure Virtual Network og la deg distribuere Logic Apps som en tjeneste i ditt VNET.

Med den allmenne tilgjengeligheten av de integrerte tjenestemiljøene har vi gjort flere forbedringer fra forhåndsversjon, og gitt dine Logic Apps mer kraft ved kjøring i et ISE.

Siden et ISE tilbyr et privat kjøringsmiljø for kjøring av dine Logic Apps der du kan dra fordel av flere distribuerte ressurser, har mange av grensene også blitt økt.

Raskere distribusjoner

 • Kom deg fra distribusjon til å starte utvikling enda raskere med mer enn en 50 prosent forbedring sammenlignet med forhåndsversjonen.

Økt utvidelsesgrensen til 10 ytterligere skaleringsenheter

 • Støtter mer enn 3 ganger høyere gjennomstrømmingskapasitet på en enkelt ISE-distribusjon fra hva som var tilgjengelig under forhåndsversjonen, noe som lar deg kjøre mer enn en halv milliard handlingskjøringer per måned.

Høyere gjennomstrømmingsgrenser for Logic Apps og koblinger driftet i ISE-et

 • Åpner for mer kapasitet fra basisenheten for behov for oppskalering.

Utvidet levetid og oppbevaring av kjørehistorikk for Logic Apps til 365 dager

 • Logic Apps kan nå kjøre i opptil et år når de kjøres fra inne i et ISE, 4 ganger lenger enn de kan kjøre i flerleiertjenesten.

Større meldingsbehandling med 200 MB for innholdstilgang og 5 GB for delvise forespørsler

 • Dobler meldingsbehandlingsstørrelsen fra hva som kunne håndteres utenfor et ISE, noe som åpner for at du kan utspørre og manipulere større meldinger.

Økte tidsavbrudd for forespørsel/svar opp til fire minutter

 • Dobling av forespørsel/svar-tiden lar Logic Apps bruke mer tid på å svare på HTTP-forespørsler, så vel som å håndtere lengre svartider fra eksterne systemer, noe som forbedrer kjørepåliteligheten til dine Logic Apps.

Tillagt SMTP og DB2 som ISE-koblinger

 • Den SMTP ISE-baserte koblingen lar deg koble til lokale e-postsystemer så vel som aktiverer mer tilkoblingsmulighet til dine IBM.systemer med DB2 ISE-koblingen. Dette utvider de lokale tilkoblingsmulighetsscenariene som kun er tilgjengelige ved kjøring av Logic Apps i et ISE, som også inkluderer tilkoblingsmulighet til IBM 3270-, FTP- og SFTP-servere.

Nettverkshelseblad og muligheten til å starte ISE-et på nytt for å godta nettverksendringer

 • Nettverkskonfigurasjon kan endres til enhver tid, og med nettverkshelsebladet kan du nå sjekke for å se om ditt ISE fortsatt er riktig tilkoblet. Hvis endringer som du vil skal bli plukket opp av komponentene innen ISE-et blir gjort, vil en omstartsoperasjon som vi har lagt til godta de nye nettverksendringene inn i ISE-et uten nedetid.

Integrerte tjenestemiljøer er tilgjengelige overalt der Logic Apps aer tilgjengelige, bortsett fra i de følgende områdene:

 • Canada øst
 • Brasil, sør
 • USA, det vestre Midtvesten
 • Gov-sky, USA
 • Sky, Kina

For tilgang til disse miljøene, ta kontakt med produktteamet.

Les mer

 • Logic Apps
 • Features

Relaterte produkter