Implementer tilpassede deserialiserere i Azure Stream Analytics (i forhåndsversjon)

Publisert på mandag 6. mai 2019

Azure Stream Analytics støtter nå tilpassede deserialiserere. Enten det er Parquet, Protobuf, XML, eller andre binære formater, kan utviklere implementere tilpassede deserialiserere i C# som deretter kan brukes til å deserialisere hendelser mottatt av Stream Analytics.