Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Generell tilgjengelighet for brukertilordnede, administrerte identiteter for App Service og Azure Functions

Publiseringsdato: 19 august, 2019

En administrert identitet fra Azure Active Directory gjør det mulig for appen å få tilgang til andre AAD-beskyttede ressurser, for eksempel Azure Key Vault. App Service og Azure Functions har lenge støttet generell tilgjengelighet for systemtilordnede identiteter, det vil si identiteter knyttet til livssyklusen til app-ressursen. Nå kan du også bruke brukertilordnede identiteter, som er modellert som sin egen ressurs og som har en uavhengig livssyklus.

Se i dokumentasjonen for ytterligere informasjon. 

 

  • App Service
  • App Service (Linux)
  • Azure Functions
  • Features
  • Security