Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

ExpressRoute Direct i forhåndsversjon

Publiseringsdato: 24 september, 2018

ExpressRoute Direct endrer måten kunder får tilgang til den offentlige skyen på i hyperskala med den raskeste private kanttilkoblingen i verden. 

ExpressRoute Direct gir kunder mulighet til å bruke funksjonaliteten til ExpressRoute og koble seg direkte til det globale ryggradsnettverket til Microsoft på 100 Gbps. Dette gir kunder som har scenarioer med store datainntak til lagring, fysisk isolering, dedikert kapasitet og utbruddkapasitet mulighet til å benytte seg av fordelene ved det globale ryggradsnettverket til Microsoft for å få tilgang til Azure-områder i en enorm skala. Dette dekkes av foretaksavtalen med garanti på 99,95 % tilgjengelighet av portpar.  

 ExpressRoute Direct gir deg mulighet til å finne den beste lokasjonen eller de beste lokasjonene hvor du krever en kapasitet på 100 Gbps, generere et autorisasjonsbrev for fysisk tilkobling til vår nodenettverksplassering, fullføre fysisk testing av porter og opprette mange kretser på de fysiske portene.  

ExpressRoute gir kunder mulighet for privat tilkobling gjennom en tjenesteleverandør i våre over 50 nodenettsplasseringer til enten et virtuelt nettverk eller en offentlig Microsoft-tjeneste, som Azure SQL eller Storage. Dette gir kunder økt pålitelighet og hastighet, lavere ventetider og privat tilkobling som går utenom internett og kobler til Microsofts globale nettverk.  

Les mer. 

  • Azure ExpressRoute
  • Services

Relaterte produkter