Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Security Center – Dynamiske samsvarspakker er nå generelt tilgjengelige

Publiseringsdato: 28 april, 2020

Azure Security Center forskriftssamvarende instrumentbord inneholder nå dynamiske samsvarspakker (nå generelt tilgjengelig) til å spore ytterligere industri- og forskriftsmessige standarder.

Dynamiske samsvarspakker kan legges til ditt abonnement eller administrasjonsgruppe fra sikkerhetspolicy-siden i Security Center. Når du har blitt tildelt en standard eller referanseverdi, vil standarden vises i ditt forskriftssamsvarlige instrumentbord med all tilknyttet samsvarsdata tilordnet som vurderinger. En oppsummeringsrapport for alle standarder som har blitt tildelt, vil være tilgjengelig for nedlasting.

Nå kan du legge til standarder som NIST SP 800-53 R4, SWIFT CSP CSCF-v2020, UK Official og UK NHS, Canada Federal PBMM, og Azure CIS 1.1.0 (ny) (som er en mer fullstendig representasjon av Azure CIS 1.1.0). I tillegg har vi nylig lagt til Azure Security Benchmark, Microsoft-forfattede retningslinjer for anbefalt fremgangsmåte vedrørende sikkerhet og samsvar spesifikke for Azure, basert på vanlige rammeverk i overholdelse av regler og standarder. Ytterligere standarder vil bli støttet i instrumentbordet etterhvert som de blir tilgjengelige.  
 
Les mer.

  • Security