Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Azure Traffic Manager trafikkvisning

Publiseringsdato: 26 september, 2017

Med trafikkvisning kan kunder av Azure Traffic Manager nå se hvor deres brukerbaser er plassert (opptil tettheten til et lokalt DNS-omgjørelsesnivå), volumet av trafikk som kommer fra disse områdene og den representerte forsinkelsen som oppleves. Kunder vil også kunne fordype inn i de spesifikke trafikkmønstrene fra hver av disse brukerbasene til Azure-områder hvor kunden befinner seg. I tillegg til å levere rådata, vil Traffic Manager tilby kraftig visualisering igjennom Azure-portalen. Kunder vil kunne se deres brukerbaser med relevant volum- og forsinkelsesinformasjon overlappet på et geografisk kart, som også vil vise hvordan trafikken flyter fra forskjellige geografier til Azure-områdene.

Trafikkvisning vil gi kundene handlekraftig intelligens om hvordan de kan administrere kapasiteten ved eksisterende Azure-områder, i tillegg til nye Azure-områder som de må utvide til slik at brukerne deres kan få en enda bedre opplevelse. Visualiseringen igjennom Azure Portal vil gi kunder mulighet til å få rask innsikt, fordype seg inn i spesifikke brukergeografier og foreta visuell inspeksjon av trafikkflyt fra forskjellige områder.

Les mer om trafikkvisning for Azure Traffic Manager.

 

  • Traffic Manager
  • Features

Relaterte produkter