Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Offentlig forhåndsversjon av objektreplikering for Azure Blob Storage

Publiseringsdato: 21 mai, 2020

Objektreplikering er en ny funksjon for blokkblober som gjør det mulig å replikere dataene fra blobbeholderen i én lagringskonto til en annen overalt i Azure.

Objektreplikering åpner opp for nye replikeringsscenarioer:

  • Minimer ventetiden – data kan brukes lokalt i stedet for at brukerne sender leseforespørsler til et annet område.
  • Øk effektiviteten – databehandlingsklyngene kan behandle det samme settet med data lokalt i ulike områder.
  • Optimaliser datadistribueringen – dataene kan konsolideres på ett sted for behandling/analyse, og deretter kan kun de resulterende instrumentbordene distribueres til kontorene dine verden over.
  • Reduser kostnadene – flytt dataene ned til arkivnivå når replikeringen er fullført, og bruk policyer for livssyklusadministrasjon til å minimere kostnadene.

Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for objektreplikering.

  • Features