Hopp over navigasjon

Navneendring for ressurs-GUID-en for tekstuttrekking og bildeuttrekking i Azure Search

Publiseringsdato: 18 mai, 2019

Fra og med 1. juli 2019 får måleren (også kalt ressurs-GUID-en) for tekstuttrekking og bildeuttrekking i Azure Search nytt navn. Du må endre faktureringsrutiner som bruker målerens navneattributter.

Se tabellen under for detaljer om navneendringene.

Ressurs-GUID

Tjenestenavn

Tjenestetype

Gammelt ressursnavn

Nytt ressursnavn

Regionnavn

Gammelt produktnavn (EA-portalnavn)

Nytt produktnavn (EA-portalnavn)

Gammel EA-materialbeskrivelse

Ny EA-materialbeskrivelse

036fcc20-399f-4822-b568-d96c62899d1d

Azure Search

 

Kognitivt søk – bildeuttrekking

Tekstuttrekking – bildeuttrekking

Globalt

Azure Search - Cognitive Search - Images Extraction - Preview

Azure Search - Document Cracking - Images Extraction

Az Search-10K Cognitive Search-Images Extraction-Preview

Az Search-Document Cracking-10K Images Extraction

  • Azure Cognitive Search
  • Services

Relaterte produkter