Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Azure Internet Analyzer er nå i forhåndsversjon

Publiseringsdato: 04 november, 2019

Internet Analyzer, som leverer datadrevet ytelsesrapportering i flere endepunkter for Internett-app- og innholdsoverføring og levering, er nå tilgjengelig i forhåndsversjon. Bruk Internet Analyzer for å ta veloverveide appleveringsbeslutninger ved å gjennom A/B-testbelastningsfordelingsalternativer mellom Azure og andre skytjenesteleverandører.  

Bygg inn Internet Analyzer-klienten i webprogrammet ditt og definer typen A/B-test du vil gjennomføre via API, kommandolinjegrensesnittet eller Azure-portalen. Klienten måler latens mellom programmets sluttbrukere og de definerte testendepunktene. Disse dataene gir brukere både innsikt i sluttbrukerens opplevelse på Internett og veiledning i hvilke Azure-tjenester som kan forbedre den ytelsen.

Les mer

  • Services