Gå til hovedinnhold

Nedgradering av virtuelle maskiner i G-serien i Azure HDInsight – Overfør innen 31. oktober 2019

Publiseringsdato: 30 september, 2019

Azure HDInsight nedgraderer virtuelle maskiner i G-serien den 31. oktober 2019. Etter denne datoen kan du ikke lenger opprette nye klynger med virtuelle maskiner i G-serien, eller skalere opp klynger som har noder i G-serien.

Overfør dine nåværende arbeidsmengder fra noder i G-serien til andre typer virtuelle maskiner, for eksempel Ev3-serien og Dv2-serien, før 31. oktober 2019.

  • HDInsight
  • Features
  • Services
  • Retirements

Relaterte produkter