Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Azure geo- og soneredundant lagring er nå tilgjengelig i offentlig forhåndsversjon

Publiseringsdato: 07 august, 2019

Azure geo- og soneredundant lagring (GZRS) hjelper kunder med å oppnå høyere datafleksibilitet ved å gjøre følgende:

  • Synkront å skrive tre replika av dataene dine over flere tilgjengelighetssoner (som ZRS i dag) for å beskytte mot klynge-, datasenter- eller hele sonefeil.
  • Asynkron replikering av dataene til en annen region i samme geografiske område til én enkelt sone (som LRS i dag) for å beskytte mot et regionalt strømbrudd. I tilfelle en regional feil kan du bruke geo- og soneredundant lagring med lesetilgang (RAGZRS) for å fortsette å ha lesetilgang. For lese- og skrivetilgang kan du failover til sekundært område.

Les blogginnlegget vårt for flere detaljer.

Les mer

  • Azure Blob Storage
  • Azure Files
  • Services