Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Database for PostgreSQL - Hyperskalering (Citus)—Brukerrolleadministrering er nå tilgjengelig

Publiseringsdato: 13 november, 2019

Brukerrolleadministrering er nå generelt tilgjengelig og muliggjør administrering av Postgres-brukerroller på Hyperskalering-servergruppenoder (Citus) i tillegg til «citus» og andre innebygde roller. Nå har du muligheten til å opprette og slette flere brukerroller samt tilbakestille passord for disse rollene i Azure-portalen. Alle definerte Postgres-roller er gyldige på alle koordinator- og arbeidsnoder i Hyperskalering-servergruppen (Citus). Rolletillatelser kan modifiseres ved å bruke standard Postgres-kommandoer og -verktøy som PgAdmin eller pqsl. Systemomfattende tildelinger kan spres til alle noder som bruker hjelpefunksjonen run_command_on_workers().

Les mer

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features