Hopp over navigasjon
I TESTVERSJON

Lesereplikaer i samme område for Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus) er nå i offentlig forhåndsversjon

Publiseringsdato: 14 april, 2021

Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus) støtter nå asynkron replikering av data fra én servergruppe («primær» eller «kilde») til andre servergrupper («replikaer») i samme område. Denne funksjonen gjør det mulig å utvide leseintensive arbeidsbelastninger og balansere dem over flere replikaservergrupper etter ønske. Replikaservergrupper er skrivebeskyttede. Eventuell skriving er replikering fra dataendringer i noder for primærservergruppen. Replikaer kan administreres via Azure-portalen. Lesereplikaer er for øyeblikket tilgjengelig i forhåndsversjon bare i området USA, øst.

Få mer informasjon om lesereplikaer for Hyperscale (Citus).

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Management
  • Open Source