Gå til hovedinnhold

Data Factory støtter Azure AD-godkjenning for SQL Database og SQL Data Warehouse

Publiseringsdato: 23 mars, 2018

Azure Data Factory V2 støtter nå Azure Active Directory-godkjenning (Azure AD-godkjenning) for Azure SQL Database og SQL Data Warehouse som et alternativ til SQL Server-godkjenning. 

To modi for Azure AD-godkjenning har blitt aktivert. Se følgende ACOM-koblinger for nødvendige trinn.

For SQL Database:

For SQL Data Warehouse:

Azure AD-godkjenning er aktivert gjennom både brukergrensesnittbasert redigering og JSON:

AAD

Eksempel på definisjon for koblet tjeneste for JSON-nyttelast som bruker godkjenning for hovedtjeneste:

{
    "name": "AzureSqlDbLinkedService",
    "properties": {
        "type": "AzureSqlDatabase",
        "typeProperties": {
            "connectionString": {
                "type": "SecureString",
                "value": "Server=tcp:<servername>.database.windows.net,1433;Database=<databasenavn>;Connection Timeout=30"
            },
            "servicePrincipalId": "<hovedtjeneste-ID>",
            "servicePrincipalKey": {
                "type": "SecureString",
                "value": "<hovedtjenestenøkkel>"
            },
            "tenant": "<leierinformasjon, f.eks. microsoft.onmicrosoft.com>"
        },
        "connectVia": {
            "referenceName": "<navn på integrasjonskjøretid>",
            "type": "IntegrationRuntimeReference"
        }
    }
}

 

  • Azure Data Factory
  • Azure SQL Database
  • Azure Synapse Analytics
  • Features

Relaterte produkter