Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Azure Cosmos DB – Hendelsesdrevne arkitekturer med bibliotek for endringsfeedbehandling

Publiseringsdato: 24 august, 2017

Utvikle hendelsesdrevne arkitekturer og få en sanntidsstrøm av databaseoppdateringer med Azure Cosmos DB-endringsfeed. Endringsfeed muliggjør reaktive programmeringsmodeller for IoT og datasamlebånd for e-handelbestillinger. Det er lett å lese endringsfeeder over flere partisjoner med Change Feed Processor-biblioteket, nå også tilgjengelig som en Nuget-pakke for .NET-utvikling. Dette biblioteket for endringsfeeder tilrettelegger for å distribuere behandling av endringsfeedhendelser på tvers av flere forbrukere. Biblioteket gir også et trådsikkert, sikkert kjøretidsmiljø med flere prosesser, med kontrollpunkt og partisjonsleieadministrasjon for distribuerte programmer for hendelsesbehandling i stor skala.

Les mer om Nuget-pakken for .NET-utvikling

Les mer om biblioteket for endringsfeedprosessor

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Relaterte produkter