Gå til hovedinnhold

Azure Container Instances Minnevarighet og VCPU varighet GUID migrasjon

Publiseringsdato: 18 januar, 2019

Med virkning fra 1. mars 2019, kommer ressurs-GUIDene for Azure Container Instances minnevarighet og VCPU-varighet til å endres. Dette kommer også til å påvirke benevnelsene.

Se følgende tabell for benevnelser.

Eksisterende GUID

Ny GUID

Tjenestenavn

Tjenestetype

Ressursnavn

Område

Gammel direkte måleenhet

Ny direkte måleenhet

Gammel EA-måleenhet

Ny EA-måleenhet

EA Portal-vennlig navn

Gammel Microsoft-delenummerbeskrivelse

Ny Microsoft-delenummerbeskrivelse

54dbbd68-7337-4d38-96eb-99620d6e4ef0

09a52f9a-1e64-435b-abb9-8184f0afe5b6

Container Instances

 

Minnevarighet

Asia/Stillehavskysten, øst

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - Asia/Stillehavet Øst

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder Asia/Stillehavet-Ø

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer Asia/Stillehavet-Ø

c22d3f67-4fa0-4c80-bca5-b7bb22c49d25

d0c3653a-2f9a-410a-811e-d4f0bbc332c7

Container Instances

 

vCPU-varighet

Asia/Stillehavskysten, øst

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet- Asia/Stillehavet-Øst

Az Container Instances-vCPU Varighet-1M-sekunder Asia/Stillehavet-Ø

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer Asia/Stillehavet-Ø

00f00064-c413-45ed-b079-5e4bcb7dc6f7

65ee82dc-4e55-436a-a1a4-9ee0082d904b

Container Instances

 

Minnevarighet

Asia/Stillehavskysten, sørøst

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - Asia/Stillehavet Sør-Øst

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder.Asia/Stillehavet S-Ø

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer Asia/Stillehavet AP S-Ø

6258e247-b272-42c2-92e2-357cc739a5e8

e6fb80ec-2cbc-4065-bf2c-4724c794f2e4

Container Instances

 

vCPU-varighet

Asia/Stillehavskysten, sørøst

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU- Asia/Stillehavet S-Ø

Az Container Instances-vCPU Varighet 1M sekunder Asia/Stillehavet S-Ø

Az Container Instances-Varighet-1K-timer Asia/Stillehavet S-Ø

3b93533b-4db2-49d9-8d5c-f84fc31c8270

6685c436-25b1-475f-934c-c590ef7bb2b0

Container Instances

 

vCPU-varighet

Australia, øst

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet- Asia/Stillehavet Øst

Az Container Instances-vCPU Varighet-1M-sekunder Australia-Ø

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer Australia-Ø

cd917456-5d33-4910-9f04-42d8dfcbb703

f8d01399-34cf-4e16-a835-b09f9f366891

Container Instances

 

Minnevarighet

Australia, øst

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - Australia Øst

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder-Australia Ø

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer-Australia Ø

8f0f9a5c-6197-4ee5-8607-64a9cc046708

f9215d4f-1997-451d-9bef-c6845fb5683a

Container Instances

 

vCPU-varighet

Canada, sentralt

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet- Canada Sentralt

Az Container Instances-vCPU Varighet-1M-sekunder-Canada S:l

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer-Canada S:l

b7965a38-971e-4e1b-b99c-f8c9b9af1db7

4262424a-9c8a-4231-bc62-0886d7bfe575

Container Instances

 

Minnevarighet

Canada, sentralt

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - Canada Sentralt

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder Canada S:l

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer-Canada C

415d1d3a-1fbd-4ef0-b62d-532aee7e83f8

fabb4f1d-52b7-488f-8bbd-039750dfc625

Container Instances

 

vCPU-varighet

Europa, nord

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet- Europa, nord

Az Container Instances-vCPU Varighet-1M-sekunder EU N

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer-EU N

dd82d195-29f9-4d75-a45a-1594c3b566a4

e79fc446-5b54-4a04-8e24-1e6c2e466801

Container Instances

 

Minnevarighet

Europa, nord

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - Europa, nord

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder EU N

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer-EU N

2099298f-836b-4402-85e1-98cd5ce3c9e3

455a4865-255c-4eb4-857c-ed04b0b47ab1

Container Instances

 

vCPU-varighet

Europa, vest

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet- Europa, vest

Az Container Instances-vCPU Varighet-1M-sekunder EU V

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer-EU V

48b405fe-434d-48ca-9bbc-ea6ee3615384

f9ecdd26-ac1b-43ea-b457-d7f10d84657a

Container Instances

 

Minnevarighet

Europa, vest

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - Europa, vest

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder- EU V

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer-EU V

0869624a-2f98-4ec1-8792-9d9a0e7c8e90

45112a01-659a-4580-aed3-0d3d3d713913

Container Instances

 

Minnevarighet

India, sentralt

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - India Sentralt

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder-India S:l

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer-India S:l

c6f89a42-50a0-42cd-be5f-2f74aca16f1b

20eb57ef-bcd6-4a4d-8812-14825005e1a9

Container Instances

 

vCPU-varighet

India, sentralt

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet- India Sentralt

Az Container Instances-vCPU Varighet-1M-sekunder India S:l

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer India S:l

230be644-d5bb-4eca-b705-37cb6e1c4c6e

7efdaa96-9e62-4a84-9b58-5f14605a1a67

Container Instances

 

vCPU-varighet

India, sør

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet- India Sør

Az Container Instances-vCPU Varighet 1M-sekunder India S

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer-India S

8983d293-0133-46c3-b9e3-c2562668c314

3b5ccf0d-f112-4229-ab5f-d47786bd13fb

Container Instances

 

Minnevarighet

India, sør

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - India Sør

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder-India S

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer-India S

12489b8f-4460-4576-9fc6-1c2f31dac999

621b9d99-c5d2-43b6-9800-0d0bd18ed692

Container Instances

 

Minnevarighet

Japan, øst

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - Japan Øst

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder Japan Ø

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer Japan Ø

84543c69-6186-470f-a650-c10396e60e25

8d2339d1-b968-4120-85a8-e28d17e62d76

Container Instances

 

vCPU-varighet

Japan, øst

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet - Japan Øst

Az Container Instances-vCPU Varighet 1M-sekunder-Japan Ø

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer Japan Ø

aac83ad6-4d80-4556-9b22-b80854560fd7

920dad3e-102e-4077-bf6c-b0284768c1cd

Container Instances

 

Minnevarighet

Storbritannia, sør

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - Storbritannia Sør

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder Storbritannia S

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer Storbritannia S

b7278a17-4439-40a2-95ab-5dbdfbe2e5fa

c1cbfd39-ee50-4820-877b-6b6da8a0de3a

Container Instances

 

vCPU-varighet

Storbritannia, sør

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet- Storbritannia Sør

Az Container Instances-vCPU Varighet-1M-sekunder Storbritannia S

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer Storbritannia S

560ace1b-a923-4bf7-b78c-8d31f90bec2c

53f9171a-c2f1-4aa0-9650-e5ed221c9e85

Container Instances

 

Minnevarighet

USA, sentralt

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - US Sentralt

Az Container Instances-Minnevarighet-1M GB-sekunder - US S:l

Az Container Instances-Minnevarighet-1K GB-timer US S:l

bbd9fb96-cc0e-49e2-8c57-a6c96da36f51

a334715e-c0df-41a2-8017-da1b35979d1c

Container Instances

 

vCPU-varighet

USA, sentralt

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances - vCPU Varighet- US Sentralt

Az Container Instances-vCPU Varighet 1M-sekunder US S:l

Az Container Instances-vCPU Varighet 1K-timer US S:l

1977a09c-cd62-4333-a17b-7fb06196ef95

db5587e2-8e05-44e6-9a36-717135049487

Container Instances

 

vCPU-varighet

USA, øst

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances-vCPU Varighet - US Øst

Az Container Instances-vCPU Varighet-1M-sekunder US Ø

Az Container Instances-vCPU Varighet-1K-timer US Ø

8b073968-0120-41af-bf64-76311a4daf60

3842ef03-27b8-401d-a6c9-798c98f7e44b

Container Instances

 

Minnevarighet

USA, øst

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - US Øst

Az Container Instances-Minnevarighet 1M GB-sekunder US Ø

Az Container Instances-Minnevarighet 1K GB-timer US Ø

53203766-ad40-4660-8353-0ac021cb8727

7bf8201a-cd65-4956-b8f3-768aef9d988b

Container Instances

 

Minnevarighet

USA, øst 2

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - US Øst 2

Az Container Instances-Minnevarighet 1M GB-sekunder US Ø2

Az Container Instances-Minnevarighet 1K GB-timer US Ø 2

7f9f8cd1-7c3b-4205-ab56-89e2a0b29448

84276d57-640d-4904-a941-5d9b7e529dd8

Container Instances

 

vCPU-varighet

USA, øst 2

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances-vCPU Varighet - US Øst 2

Az Container Instances-vCPU Varighet 1M-sekunder US Ø 2

Az Container Instances-vCPU Varighet 1K-timer US Ø2

2f1d9dae-946b-4929-9388-214b19472ac9

25737c61-d50c-4559-890c-2abd2dce05c6

Container Instances

 

vCPU-varighet

USA, det nordlige Midtvesten

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Az Container Instances-vCPU Varighet - USA, nord-sentralt

Az Container Instances-vCPU Varighet 1M-sekunder US N-S:l

Az Container Instances-vCPU Varghet 1K-timer US N-S:l

4d48613b-9bdd-4a66-b0e9-062d17f3d633

66bbf728-9b45-4ec1-9fb1-22742aacc8d9

Container Instances

 

Minnevarighet

USA, det nordlige Midtvesten

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - USA, nord-sentralt

Az Container Instances-Minnevarighet - 1M GB-sekunder US N-S:l

Az Container Instances - Minnevarighet - 1K GB-timer US N-S:l

3246b9a3-4052-4ad6-ab79-baa4c60bcd7d

49168376-6f4d-4eda-8ec2-c7fedcbc8ff1

Container Instances

 

Minnevarighet

USA, det sørlige Midtvesten

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - USA, sør-sentralt

Az Container Instances-Minnevarighet - 1M GB-sekunder US S-S:l

Az Container Instances - Minnevarighet - 1K GB-timer US S-S:l

ed1f2f5d-33c6-422d-aceb-b3edcc7d5144

d372434c-40d9-406e-bf1e-62e30b301d35

Container Instances

 

vCPU-varighet

USA, det sørlige Midtvesten

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances-vCPU Varighet - USA, sør-sentralt

Az Container Instances-vCPU Varighet 1M-sekunder US S-S:l

Az Container Instances-vCPU Varighet 1K-sekunder US S-S:l

250f292e-00f5-4a44-b28a-4263f397ad6d

5a17ace2-da5d-4ba0-9fdf-fe33c59354ed

Container Instances

 

vCPU-varighet

USA, vest

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances-vCPU Varighet - US Vest

Az Container Instances-vCPU Varighet 1M-sekunder US V

Az Container Instances-vCPU Varighet 1K-timer US V

dbce6eae-0d8d-4b52-8da5-2bed5b38af78

c4bc03ba-fa74-4742-827c-1e015f65027c

Container Instances

 

Minnevarighet

USA, vest

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - US Vest

Az Container Instances-Minnevarighet 1M GB US V

Az Container Instances-Minnevarighet 1K GB US V

10015656-44eb-4cef-bae9-ab9241b32d86

cef08049-994e-4706-92e6-34ae21a4debb

Container Instances

 

Minnevarighet

USA, vest 2

1 GB-sekund

1 GB-time

1M GB-sekunder

1K GB-timer

Container Instances - Minnevarighet - US Vest 2

Az Container Instances-Minevarighet - 1M GB-sekunder US V2

Container Instances - Minnevarighet -1K-timer US V2

d4af4b94-9231-4e64-8d90-77dab0ec5a67

5ac17b8c-6ac2-432a-b1a9-baa1774c70c5

Container Instances

 

vCPU-varighet

USA, vest 2

1 sekund

1 time

1M-sekunder

1K-timer

Container Instances-vCPU Varighet - US Vest 2

Az Container Instances-vCPU Varighet 1M-sekunder US V2

Az Container Instances -vCPU Varighet 1K-timer US V2

  • Container Instances
  • Services

Relaterte produkter