Azure Automation tjenestebehandling REST- API avvikles 30. april 2019.

Publisert på torsdag 18. april 2019

Azure tjenestebehandling (ASM) REST- APIer for Azure Automation pensjoneres og vil ikke lenger støttes etter 30. april 2019. Azure Resource Manager, vår neste skybaserte infrastruktur-stakk, erstatter helt og holdent disse API-ene og gir mange ekstra fordeler, inkludert:

  • Økt sikkerhet med rollebasert tilgangskontroll (RBAC)
  • Støtte for ressursgruppering og koder
  • En strømlinjeformet distribusjons- og administrasjonsprosess 

Hvilken betydning dette får for deg:

Se URI som det refereres til i koden eller tjenesten hvis du er usikker på om du bruker Tjenestebehandling REST- API-er. Hvis denne er https://management.core.windows.net bruker du Tjenestebehandling REST- API-er og må overføre til Resource Manager ReST- API-er.

Kontroller om cmdlet-navn inkluderer AzureRM (for eksempel Get-AzureRmAutomationAccount) eller Az (for eksempel Get-AzAutomationAccount) dersom du er usikker på om du bruker Tjenestebehandling PowerShell cmdlets. Dersom det ikke inneholder AzureRM eller Az (for eksempel Get-AzureAutomationAccount) må du migrere til PowerShell-cmdleter for Resource Manager.

Påkrevd handling:

Overfør alle Azure Automation tjenestebehandling REST- APIer og PowerShell cmdlet for Azure Automation til Resource Manager ReST- API eller nyeste PowerShell cmdlet før 30. april 2019 for å dra nytte av avanserte egenskaper og unngå avbrudd i tjenesten.