Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Azure HDInsight – Autoskalering er nå generelt tilgjengelig

Publiseringsdato: 07 november, 2019

Autoskalering for Azure HDInsight er nå generelt tilgjengelig i alle områder for arbeidsbelastninger i Apache Spark og Hadoop. Funksjonen muliggjør kjøring av store arbeidsbelastninger med dataanalyse på en mer lønnsom og produktiv måte slik at du kan utnytte HDInsight-klyngene bedre og bare betale for det du faktisk trenger.

Alt etter hva du har behov for kan du velge mellom belastningsbasert eller tidsplanbasert autoskalering. Belastningsbasert autoskalering kan skalere klyngen opp eller ned basert på de aktuelle ressursbehovene. Tidsplanbasert autoskalering kan endre klyngens størrelse basert på en forhåndsdefinert tidsplan.

Støtte for autoskalering av arbeidsbelastninger i HBase og LLAP er også i offentlig forhåndsversjon. Få mer informasjon.

  • HDInsight
  • Features

Relaterte produkter