Hopp over navigasjon

Automation: Full Azure Resource Manager PowerShell cmdlet support

lørdag 1. august 2015

The Azure Automation team has released more than 60 PowerShell cmdlets in the Azure Resource Manager PowerShell module for managing all aspects of Azure Automation from the command line. Cmdlets exist for managing automation accounts, runbooks, Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) configurations, schedules, assets, DSC nodes, and webhooks. Here's the full list of cmdlets:
 • Export-AzureAutomationDscConfiguration
 • Export-AzureAutomationDscNodeReportContent
 • Export-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationAccount
 • Get-AzureAutomationCertificate
 • Get-AzureAutomationConnection
 • Get-AzureAutomationCredential
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJobOutput
 • Get-AzureAutomationDscConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNode
 • Get-AzureAutomationDscNodeConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNodeReport
 • Get-AzureAutomationDscOnboardingMetaconfig
 • Get-AzureAutomationJob
 • Get-AzureAutomationJobOutput
 • Get-AzureAutomationModule
 • Get-AzureAutomationRegistrationInfo
 • Get-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationSchedule
 • Get-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Get-AzureAutomationVariable
 • Get-AzureAutomationWebhook
 • Import-AzureAutomationDscConfiguration
 • Import-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationAccount
 • New-AzureAutomationCertificate
 • New-AzureAutomationConnection
 • New-AzureAutomationCredential
 • New-AzureAutomationKey
 • New-AzureAutomationModule
 • New-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationSchedule
 • New-AzureAutomationVariable
 • New-AzureAutomationWebhook
 • Publish-AzureAutomationRunbook
 • Register-AzureAutomationDscNode
 • Register-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Remove-AzureAutomationAccount
 • Remove-AzureAutomationCertificate
 • Remove-AzureAutomationConnection
 • Remove-AzureAutomationCredential
 • Remove-AzureAutomationModule
 • Remove-AzureAutomationRunbook
 • Remove-AzureAutomationSchedule
 • Remove-AzureAutomationVariable
 • Remove-AzureAutomationWebhook
 • Resume-AzureAutomationJob
 • Set-AzureAutomationAccount
 • Set-AzureAutomationCertificate
 • Set-AzureAutomationConnectionFieldValue
 • Set-AzureAutomationCredential
 • Set-AzureAutomationDscNode
 • Set-AzureAutomationModule
 • Set-AzureAutomationRunbook
 • Set-AzureAutomationSchedule
 • Set-AzureAutomationVariable
 • Set-AzureAutomationWebhook
 • Start-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Start-AzureAutomationRunbook
 • Stop-AzureAutomationJob
 • Suspend-AzureAutomationJob
 • Unregister-AzureAutomationDscNode
 • Unregister-AzureAutomationScheduledRunbook
We would love to hear your feedback and suggestions. Please tell us what you think in the Azure Automation feedback forum.

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og 12 måneder med populære tjenester – gratis

Start gratis

Visual Studio

Abonnenter får opptil $1800 per år med Azure-tjenester

Aktiver nå

Nystartede bedrifter

Bli med på Microsoft for Startups og få gratis Azure-tjenester

Les mer