Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Offentlig testversjon: Automatiske oppdateringer av OS-avbildninger i skaleringssett for virtuelle maskiner

Publiseringsdato: 15 februar, 2018

Skaleringssett for virtuelle maskiner er en metode for å administrere virtuelle Azure-maskiner som en gruppe. De tilbyr enkle alternativer for distribusjon og administrasjon og også enkle metoder for å integrere med støtte for automatisk skalering og belastningsfordeling. Oppdatering av tusenvis av virtuelle maskiner i skaleringssett er en kritisk administrasjonsoppgave som vi anbefaler at kundene våre utfører for kontinuerlig sikkerhet, ytelse og stabilitet av programmene som disse virtuelle maskinene støtter.  

En ny egenskap er i testversjon: automatiske oppdateringer av gjeste-OS-avbildinger i skaleringssett. Etter at du har aktivert denne funksjonen for skaleringssettene dine, når en ny OS-avbildning lanseres med de siste funksjonene, sikkerhetsoppdateringen og ytelsesforbedringene, kan skaleringssettene dine og Azure Service Fabric-klynger motta disse oppdateringene automatisk uten din inngripen. 

Den nye avbildningen utrulles til de virtuelle maskinene i skaleringssettene dine i grupper basert på forhåndskonfigurerte tilstandskontroller som ser etter programproblemer. Appen din kan derved forbli høyt tilgjengelig selv om det finnes inkompatibiliteter mellom appen og den nye OS-avbildningen. Du kan overvåke statusen til oppgraderingen programmatisk eller gjennom en integrert funksjon i Azure-portalen. 

For å lese mer om denne egenskapen og komme i gang med aktiveringen av den for de virtuelle maskinene dine, kan du se denne dokumentasjonen

  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Operating System

Relaterte produkter