I TESTVERSJON

Revisjonslogging på Azure database for PostgreSQL er nå i forhåndsvisning

Oppdatert: 18 september, 2019

Revisjonslogging på Azure Database for PostgreSQL via PGAudit er nå tilgjengelig i forhåndsvisning. Produser revisjonslogger av hendelser inkludert skriving, lesing, rolleendringer og DDL med PostgreSQL-revisjonsutvidelsen. Logger kan lagres til en lagringskonto, sendes til Event Hub eller spørres i Azure Monitor Logs.

Les mer

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features