Gå til hovedinnhold

Application Insights-kobling avsluttes 30. juni 2019

Publiseringsdato: 17 juni, 2019

Vi begynte å formidle i fjor at Application Insights-koblingen, som gjør det mulig å eksportere Application Insights-data til et Log Analytics-arbeidsområde, avsluttes 30. juni 2019. Etter den datoen slutter eventuelle koblinger å fungere. I stedet for å bruke koblingen får du direkte tilgang til Application Insights-data i Azure Monitor Applications, lagre dem i en forlenget tidsperiode (i forhåndsversjon) og utføre spørring ved bruk av Log Analytics. Du kan også utføre spørringer på tvers av ressurser og vise flere Azure Monitor Application Insights-ressurser.

Du finner mer informasjon i dokumentasjonen.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Application Insights
  • Services

Relaterte produkter